"Okrąglak" nr 342 (2017-08-10) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 342 (2017-08-10)

 "Okrąglak" nr 342


„Rodzina 500+”: pierwsze wnioski

Ponad trzy i pół tysiąca wniosków złożono w regionie świętokrzyskim w pierwszych dniach po rozpoczęciu nowego okresu świadczeniowego rządowego Programu „Rodzina 500+”. O statystykach poinformowała wojewoda Agata Wojtyszek.

Od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenie wychowawcze - nowy okres rozpoczyna się 1 października 2017 r. Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Mogą z niego skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 lat. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina może otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Jak otrzymać świadczenie? Wystarczy złożyć wniosek przez Internet lub w gminie. W przypadku osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko gmina dokona weryfikacji ich dochodów. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką - w inny sposób wypłaty przewidziany w danej gminie. W naszym województwie z Programu „Rodzina 500+” korzysta ponad 130 tysięcy dzieci i blisko 85 tysięcy rodzin. 730 milionów złotych trafi do świętokrzyskich rodzin w 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Rodzina 500+” są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl. W konferencji prasowej wojewody wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści

 

Głos na paszport

O założeniach kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zaprojektuj z nami Polski Paszport 2018” mówiła wojewoda Agata Wojtyszek. Pierwszy raz w historii każdy Polak będzie mógł zdecydować, który motyw graficzny znajdzie się w książeczce paszportowej. Każdy będzie mógł zagłosować na najważniejszą - jego zdaniem - postać, wydarzenie, miejsce lub symbol związany z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

- Taki paszport, oprócz tego, że będzie doskonały technicznie, będzie również wizerunkiem naszego kraju, naszej tożsamości narodowej i patriotyzmu. Zachęcam, aby świętokrzyski udział w tworzeniu tego projektu był jak najbardziej aktywny – powiedziała wojewoda.

Do współpracy przy projekcie Polskiego Paszportu 2018 MSWiA zaprosiło historyków, grafików i przedstawicieli służb, którzy na co dzień mają do czynienia z weryfikacją autentyczności dokumentów. Historycy zaproponowali blisko 100 motywów. Wybór był trudny, gdyż książeczka paszportowa posiada jedynie 19 stron do zaprojektowania. Zespół ekspertów stworzył listę 26 motywów graficznych. Jest na niej 13 motywów, które zostaną umieszczone na stronach wizowych dokumentu paszportowego i 13 propozycji, na które można głosować. Wśród motywów do wyboru są m.in. gen. Józef Haller, prezydent Gabriel Narutowicz, Order Odrodzenia Polski czy Orzełek Legionowy. Gośćmi spotkania w urzędzie wojewódzkim byli Senator RP Krzysztof Słoń oraz Grzegorz Otręba, komendant Placówki Straży Granicznej w Kielcach. Swój głos można oddać na stronie zaprojektujpaszport.gov.pl.

 

Wsparcie dla samorządów

Rządowe promesy na ponad 17 milionów złotych wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek świętokrzyskim samorządowcom. Środki te przyznało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dla 40 jednostek samorządu.

Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację kolejnych 91 zadań związanych z przebudową bądź remontem dróg gminnych, powiatowych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych w latach 2013- 2016, w tym również 2 wąwozów lessowych. Łącznie zostanie odbudowanych ok. 64 km dróg. Wartość kosztorysowa zadań przewidzianych do realizacji w ramach 17 105 000 zł przekazanego wsparcia to 26 965 510 zł. Różnica zostanie pokryta ze środków jednostek samorządu terytorialnego, stanowiąc udział własny.

Do tej pory województwo świętokrzyskie otrzymało środki w łącznej kwocie 31 084 000 zł, co pozwoliło na wykonanie 141 zadań związanych z usuwaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządów terytorialnych. Dotychczas przekazane pieniądze pozwoliły na wyremontowanie ok. 135 km dróg. Łącznie dzięki otrzymanym środkom  przebudowanych bądź wyremontowanych zostanie ok. 200 km dróg. Do dofinansowania w 2017 roku zgłoszonych zostało 334 zadania na łączną kwotę 70 883 000 zł. W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim uczestniczyli świętokrzyscy parlamentarzyści.

 

W rocznicę akcji „Szarego”

W uroczystościach z okazji 72. rocznicy rozbicia kieleckiego więzienia wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek.

Po mszy świętej w bazylice katedralnej, przed murem dawnego więzienia przy ul. Zamkowej złożono kwiaty i zapalono znicze. Spektakularną akcję odbicia więźniów przetrzymywanych przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach przeprowadzono w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. Podczas brawurowego szturmu na budynki więzienne, w centrum miasta wojewódzkiego, dowodzeni przez kpt. Antoniego Hedę „Szarego” żołnierze poakowskich oddziałów partyzanckich uwolnili 354 więźniów.

Więzienie kieleckie utworzono w XIX w. Zaborcy więzili tu m.in. powstańców styczniowych, a niemieccy okupanci członków ruchu oporu. Po II wojnie przejął je komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa, który przetrzymywał setki więźniów politycznych. Obecnie mieści się tu muzeum upamiętniające ofiary hitlerowskiego i stalinowskiego reżimu.