"Okrąglak" nr 341 (2017-07-27) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 341 (2017-07-27)

 "Okrąglak" nr 341


„Rodzina 500+”: nowy okres

Od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach rządowego Programu „Rodzina 500+”. Nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 października 2017 r. Do skorzystania z programu zachęca wojewoda Agata Wojtyszek. Wniosek, tak jak poprzednio, można składać przez Internet lub bezpośrednio w swojej gminie.

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez żadnych dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwszą pociechę. To nawet 6000 zł netto rocznie wsparcia na każde dziecko.

Wnioski na kolejny okres, trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.,  można składać od 1 sierpnia. Po złożeniu kompletnego i prawidłowo wypełnionego dokumentu do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do końca tegoż miesiąca. – Cieszę się, że tak wiele świętokrzyskich rodzin skorzystało już z rządowego programu. Wierzę, że dzięki Programowi „Rodzina 500+” zyskają Państwo jak najwięcej także w nowym okresie świadczeniowym. To okazja, by jeszcze lepiej zadbać o swoje dzieci – mówi wojewoda. W Świętokrzyskiem z Programu „Rodzina 500+” korzysta ponad 130 tys. dzieci i blisko 85 tys. rodzin. 730 milionów złotych trafi do świętokrzyskich rodzin w 2017 r.

 

Rządowe wsparcie dla szkół

Świętokrzyskie szkoły otrzymają ministerialne wsparcie w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.

Jak informuje Ministerstwo Sportu i Turystyki, blisko 300 placówek w całym kraju zyska nowoczesne i bezpieczne obiekty sportowe dzięki kwocie 245 mln zł. Wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych zostanie około 500 obiektów przyszkolnych (m.in. sale gimnastyczne, hale sportowe, boiska czy urządzenia lekkoatletyczne).

W naszym regionie rządowe wsparcie otrzymają: Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 2 w Opatowie (propozycja dofinansowania to 1 509 200 zł na budowę boisk wielofunkcyjnych i sali gimnastycznej), Zespół Szkół w Rzepinie w gm. Pawłów (551 800 zł na budowę boiska piłkarskiego), Zespół Szkół w Seceminie (401 600 zł na budowę boisk, bieżni, skoczni do skoku w dal i siłowni), II Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej (2 104 300 zł na budowę hali sportowej) oraz Zespół Szkół Transportowo-Mechanicznych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, przy I L.O. w Skarżysku-Kamiennej (393 700 zł na przebudowę boisk wielofunkcyjnych), a także Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Staszowie (2 832 600 zł na budowę sali gimnastycznej).

Celem rozstrzygniętego ministerialnego programu jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego czy umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Obiekty mają być wielofunkcyjne i dostępne dla wszystkich.

Lista podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Święto Policji

W wojewódzkich obchodach Święta Policji uczestniczyła wojewoda Agata Wojtyszek. Uroczystości odbyły się w Sandomierzu.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji funkcjonariuszy w sandomierskiej bazylice katedralnej. Następnie uczestnicy przemaszerowali na Rynek, gdzie rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Obchody były okazją do uhonorowania funkcjonariuszy za ich służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Stróże prawa otrzymali medale „Za długoletnią służbę” i odznaki „Zasłużony policjant”. Wręczono również akty mianowania na kolejne stopnie służbowe. Szczególnie wyróżniający się funkcjonariusze otrzymali także nagrody Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Wojewoda w przemówieniu zwróciła uwagę na trud i ciężką pracę stróżów prawa, podkreśliła także zaufanie społeczeństwa do Policji.

Na zakończenie odbyła się defilada kompanii honorowej ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, pododdziałów policjantów, a także pocztów sztandarowych jednostek terenowych Policji garnizonu świętokrzyskiego i Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Święto Policji to nie tylko oficjalne uroczystości, ale także szereg atrakcji, specjalnie przygotowanych przez świętokrzyskich funkcjonariuszy. Z okazji obchodów odbył się w Sandomierzu policyjny piknik. Wszystko po to, aby jak najbardziej poszerzać wiedzę uczestniczących w nim osób na tematy dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz przybliżyć, na czym polega służba w szeregach Policji.

 

Promesy dla samorządów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego promesy na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Beneficjentom wręczyła je wojewoda Agata Wojtyszek.

Wartość zadań przewidzianych do realizacji to 19 211 590 zł, dofinansowanie z MSWiA wynosi natomiast 12 474 000 zł. Różnica zostanie pokryta ze środków jednostek samorządu terytorialnego. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację 64 zadań związanych z przebudową bądź remontem dróg gminnych i powiatowych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych w latach 2013 – 2016. Łącznie zostanie odbudowanych ok. 60 km dróg. Ponadto wyremontowany zostanie most na terenie powiatu kieleckiego zniszczony w wyniku nawalnych deszczy w 2016 roku. W ramach przekazanych środków, 3 mln 160 tys. zł trafi do powiatów, a 9 mln 314 tys. zł do gmin.

Uwzględniając przekazane promesy, województwo świętokrzyskie otrzymało dotychczas środki w łącznej kwocie 31 084 000 zł, co pozwoli na realizację 140 zadań związanych z usuwaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w infrastrukturze komunalnej. Do dofinansowania w 2017 roku zgłoszone zostały 334 zadania na łączną kwotę dofinansowania 70 883 000 zł. W uroczystości w urzędzie wojewódzkim wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści.