"Okrąglak" nr 346 (2017-10-05) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 346 (2017-10-05)

 "Okrąglak" nr 346


„Czyste Serca” wręczone

Statuetki „Czyste Serce” wręczył laureatom nagrody wicewojewoda Andrzej Bętkowski. Uroczysta gala odbyła się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. - Trzeba mieć wiele szacunku i umieć kochać drugiego człowieka, aby mieć czyste serce – powiedział wicewojewoda.

Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego została przyznana w pięciu kategoriach: „instytucja”, „organizacja pozarządowa”, „wydarzenie/akcja”, „osoba fizyczna” oraz „innowacje społeczne”.  W pierwszej z nich statuetki trafiły do dwóch instytucji - Wzgórza Zamkowego w Kielcach oraz PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Laureatem w kategorii „organizacja pozarządowa” zostało Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, „wydarzenie/akcja” - Światowe Dni Młodzieży w diecezji kieleckiej i województwie świętokrzyskim, „osoba fizyczna” - dr Edyta Lerman-Jarząbek - Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” oraz w kategorii „innowacje społeczne” - Starachowice Senior Patrol. W tym roku specjalne wyróżnienia trafiły również do wszystkich nominowanych. Galę uświetnił występ Zespołu Artystycznego Królewiaczki ze Szkoły Podstawowej w Królewcu oraz uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach.

„Czyste Serce” jest swoistym hołdem dla twórcy Monar-u Marka Kotańskiego i nawiązuje do założonego przez niego „Ruchu Czystych Serc”, odwołującego się do idei dobra i solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy. Wśród kryteriów nagradzania są m.in. zaangażowanie w propagowanie idei wzorców osobowych młodego człowieka, dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie aksjologii postaw młodego człowieka.

 

Nowy odcinek otwarty

Nowo wybudowany odcinek drogi S7 Jędrzejów – granica województwa otworzył Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. W uroczystości wzięli udział wojewoda Agata Wojtyszek i wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

W  ramach inwestycji wybudowany został nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości około 20 kilometrów z czterema węzłami w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Nowa droga ekspresowa z 4-kilometrową obwodnicą Wodzisławia powstała na przeważającym odcinku w śladzie dawnej jednojezdniowej trasy nr 7. Wybudowano ponad trzydzieści obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla pieszych i przejścia dla zwierząt) oraz drogi dojazdowe zapewniające komunikację lokalną. Zapewniono również tereny pod miejsca obsługi podróżnych w miejscowościach Potok Mały i Ludwinów.

Dzięki nowej drodze znacznie skróci się czas podróżowania między Warszawą a Krakowem. Dwujezdniowa droga ekspresowa z bezkolizyjnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi zapewni poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie komfortu jazdy. Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Oddanie do ruchu odcinka Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego to kolejny etap budowy drogi ekspresowej S7 łączącej Gdańsk, Warszawę, Kielce, Kraków i południową granicę państwa. Dzięki nowej inwestycji ponad 70 procent świętokrzyskiego odcinka drogi nr 7 ma już pełne parametry drogi ekspresowej.

 

Filmowy konkurs

Do 13 października można składać prace na konkurs filmowy pod hasłem „Co to znaczy być patriotą”, który ogłosiła wojewoda Agata Wojtyszek. Jego celem jest wzmacnianie więzi obywatelskiej i ukazywanie wzorowych postaw patriotycznych.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. Ideą projektu jest wykorzystanie faktu, że młodzi ludzie potrafią bardzo sprawnie posługiwać się współczesnymi zdobyczami technologii. Przedsięwzięcie jest podzielone na kilka kategorii i przeznaczone dla różnych grup wiekowych. Pragniemy, aby dzieci i młodzież poprzez swoje zaangażowanie w konkurs rozbudziły w sobie szacunek i poczucie dumy wobec dorobku wielu pokoleń Polaków i czerpały z nich najbardziej dostojny przykład postaw patriotycznych.

Konkurs to także okazja dla nas wszystkich, aby zrozumieć w jaki sposób młodzi ludzie postrzegają dorobek naszych przodków oraz jakie zagadnienia historyczne i społeczne są im najbliższe. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny, aparaty fotograficzne, kamery, tablety. Zwycięski film zostanie zaprezentowany podczas wojewódzkich obchodów Święta Niepodległości w Kielcach. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl.

 

Strefy sportu i wypoczynku

Startuje rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej: Otwarte Strefy Aktywności. Na nowy program, po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce, Ministerstwo Sportu i Turystyki w ciągu dwóch lat przeznaczy 100 mln zł.

Tylko w ramach tego projektu może w całym kraju powstać nawet 3 tysiące ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin. W 2018 roku budżet na rozwój infrastruktury sportowej, w ramach wszystkich programów ministerstwa, wyniesie ponad pół miliarda złotych.

Otwarte Strefy Aktywności to plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Skierowane do różnych grup wiekowych strefy mają sprzyjać integracji społecznej i stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, rodzin oraz osób starszych.

W ramach programu będzie można otrzymać dofinansowanie na budowę stref w dwóch wariantach. Wariant podstawowy to siłownia plenerowa i strefa relaksu. Szacowana wycena obiektu to 50 tys. zł. W skład wariantu rozszerzonego, oprócz wyżej wymienionych, wejdą także sprawnościowy plac zabaw i ogrodzenie terenu wraz z zagospodarowaniem zieleni. Wycena takiego obiektu to 100 tys. zł. O dofinansowanie z rządowego programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie mieszkaniowe. Start naboru wniosków planowany jest na styczeń 2018 roku (źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki).