"Okrąglak" nr 356 (2018-03-22) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 356 (2018-03-22)

 "Okrąglak" nr 356


Dyskutowali o zdrowiu uczniów

Konferencję „Edukacja dla zdrowia” otworzyła w urzędzie wojewódzkim Minister Edukacji Anna Zalewska. W spotkaniu uczestniczyła wojewoda Agata Wojtyszek.

Była to pierwsza z cyklu konferencji poświęconych tematyce promocji aktywności zdrowotnej w szkołach, które odbędą się we wszystkich miastach wojewódzkich w ramach podpisanej deklaracji współpracy Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Podczas obrad - z udziałem m.in. świętokrzyskich parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów, nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół i placówek oświatowych - zaprezentowano informacje na temat programów edukacyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny w środowisku szkolnym.

Deklaracja zawarta między Minister Edukacji Narodowej oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym dotyczy współpracy w zakresie planowania działalności dotyczącej edukacji zdrowotnej, realizacji programów edukacyjnych przeciwdziałających chorobom cywilizacyjnym o uzależnieniu od tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy. Zarówno szefowa MEN, jak i minister Marek Posobkiewicz zadeklarowali wymianę informacji dotyczących warunków nauczania, szczególnie w zakresie profilaktyki wad postawy oraz ciągłego monitorowania warunków nauczania, tak aby podlegały one sukcesywnemu doskonaleniu. Organizatorami konferencji w kieleckim urzędzie wojewódzkim byli: Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

 

Porozumienie dla bezpieczeństwa

Porozumienie o współpracy między kieleckim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej podpisano w urzędzie wojewódzkim. Gospodarzami spotkania byli wojewoda Agata Wojtyszek oraz wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

Porozumienie dotyczy współpracy jednostek straży pożarnej z GDDKiA w zakresie współdziałania podczas zdarzeń drogowych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych znajdujących się na terenie naszego województwa. Dokument podpisali dyrektor oddziału Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Strzelczyk oraz szef świętokrzyskiej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Czajka. - Bezpieczeństwo obywateli, w szeroko rozumiany sposób, jest jednym z priorytetów działań rządu. Dzisiejsze porozumienie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich podróżujących po świętokrzyskich drogach. Jestem przekonana, że zacieśnienie współpracy między tymi, którzy najczęściej jako pierwsi zjawiają się podczas zaistniałego wypadku oraz tymi, którzy zawiadują naszymi drogami sprawi, że to bezpieczeństwo zostanie znacznie poprawione - mówiła wojewoda.

Współpraca PSP i GDDKiA będzie ponadto polegała m.in. na wymianie informacji dotyczących aktualnej sytuacji na drogach oraz zaistniałych zdarzeniach drogowych i innych utrudnieniach. Dodatkowo instytucje te będą wymieniać się posiadanymi danymi dotyczącymi stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także współdziałać w ramach ćwiczeń oraz akcji edukacyjnych.

 

Świętujemy stulecie niepodległości

Pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego do spraw obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości pod honorowym patronatem Wojewody Świętokrzyskiego i Prezydenta Miasta Kielce odbyło się w urzędzie wojewódzkim.

Gospodarzem spotkania, z udziałem prezydenta miasta Wojciecha Lubawskiego, była wojewoda Agata Wojtyszek. Do prac w komitecie organizacyjnym zaproszono m.in. przedstawicieli  duchowieństwa, administracji, samorządów, środowisk nauki i kultury, wojska, policji, straży granicznej, straży pożarnej, związków kombatanckich, organizacji społecznych, harcerzy, przedsiębiorstw.

Przedstawiono dotychczasowe przedsięwzięcia, a także plany na 2018 rok, przygotowywane w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021. Ważną inicjatywą jest,  rozpoczęty w ubiegłym roku, „Korowód Niepodległości”. Kolejnym przedsięwzięciem jest „Niepodległa Tech - wczoraj, dziś i jutro”. Celem konkursu jest pokazanie, że niepodległość to nie tylko przeszłość i teraźniejszość, ale głównie przyszłość naszego narodu. Grafiki zgłoszone do konkursu zostaną umieszczone na oficjalnym profilu urzędu wojewódzkiego , a wyboru najlepszych dokonają internauci.

„Niepodległa łączy pokolenia” to następna inicjatywa wojewody w ramach „Niepodległej”. Będzie polegać na zestawieniu dwóch pokoleń patriotów: kombatantów, którzy doskonale wiedzą, co oznacza miłość do ojczyzny oraz dzieci i młodzieży, którzy dopiero definiują swój stosunek do kraju. Jak oni postrzegają niepodległość? Czym jest ona dla nich? Poszukają oni wspólnie odpowiedzi na te pytania. Zaplanowano także cykl spotkań i pikników rodzinnych w miastach powiatowych naszego regionu pod hasłem „Kierunek Niepodległa”. To m.in. śpiewanie pieśni patriotycznych, ogniska i oglądanie filmów patriotycznych. Dobrym pomysłem na wspólne świętowanie jest bowiem rodzinny piknik.

 

Umowy dla seniorów

Wojewoda Agata Wojtyszek wzięła udział w uroczystości podpisania, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, umów z samorządami, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Senior+”.

W spotkaniu w uczestniczyły wicepremier Beata Szydło, minister Elżbieta Rafalska oraz wiceminister Elżbieta Bojanowska, a świętokrzyskich samorządowców reprezentowali wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek oraz wiceprezydent Kielc Andrzej Sygut.

Na 2018 rok zaplanowano 80 mln zł na program „Senior+”. Z placówek mogą korzystać osoby powyżej 60. roku życia, które są nieaktywne zawodowo. Seniorzy w ośrodkach mogą korzystać z pomieszczeń do wspólnych spotkań, gotowania czy ćwiczeń i relaksu.

W ramach programu jednostki samorządu mogą się ubiegać o środki na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówek oraz na zapewnienie ich funkcjonowania. Na utworzenie dziennego domu „Senior plus” można otrzymać 300 tys. zł, a na klub - 150 tys. zł. Placówki już istniejące będą mogły otrzymać do 300 zł na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu lub do 200 zł w klubie. Jak podkreśliła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, w tym roku powstanie 214 nowych placówek dla osób starszych, a 224 już istniejących otrzyma dofinansowanie (źródło: MRPiPS).