"Okrąglak" nr 361 (2018-06-07) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 361 (2018-06-07)

 "Okrąglak" nr 361


Obchody Dnia Weterana

W stolicy regionu odbyły się centralne obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W wydarzeniu uczestniczyli Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, wojewoda Agata Wojtyszek oraz wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

Uroczystości zorganizowano na kieleckim Placu Wolności. Ustanowione przez Sejm w 2011 roku święto jest powiązane z odbywającymi się w tym samym dniu obchodami Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Zainteresowani mogli zobaczyć prezentacje sprzętu wojskowego, w tym czołgu Leopard, opancerzonego transportera Rosomak czy wyrzutni rakietowej Langusta. Podczas uroczystości w Kielcach odbywały się m.in. występy artystyczne, pokazy musztry paradnej czy pokazy walki wręcz. W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach zorganizowana została także konferencja naukowa „65 lat udziału Wojska Polskiego w misjach i operacjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

Punktem kulminacyjnym trzydniowych uroczystości był apel z udziałem ministra Mariusza Błaszczaka oraz wojewody Agaty Wojtyszek, poprzedzony Mszą świętą w bazylice katedralnej. Podczas uroczystości odczytane zostały listy okolicznościowe od Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, wręczono także resortowe odznaczenia dla weteranów. Obecni byli również żołnierze weterani, którzy biorą udział w działaniach na rzecz upamiętnienia poległych podczas misji zagranicznych. - Dziś dziękowałem na tym placu żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy odnieśli rany w naszych misjach poza granicami kraju. Dziękowałem za ich poświęcenie. Państwo polskie pamięta o nich – mówił minister Mariusz Błaszczak. Wieczorem na kieleckim rynku odbył się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

 

Paszportowy festyn

Rekordową liczbę ponad 260 wniosków paszportowych przyjęli pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW podczas tegorocznej akcji „Zrób dziecku paszport na Dzień Dziecka”. Z jej uczestnikami spotkała się wojewoda Agata Wojtyszek.

Celem przedsięwzięcia, zorganizowanego przez wojewodę przed budynkiem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, było umożliwienie osobom dorosłym załatwienia formalności związanych z wyrobieniem paszportu dla siebie oraz swoich dzieci. Na najmłodszych czekała zaś znakomita rozrywka – m.in. dmuchana zjeżdżalnia, ściana wspinaczkowa, występy artystyczne. Ciekawe pokazy – połączone z poradami na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu – przygotowała także policja, straż graniczna, straż pożarna, wojsko, służba celno-skarbowa, grupa ratownictwa PCK. Wojewoda Agata Wojtyszek zachęcała dorosłych do składania wniosków paszportowych, a dzieci – do świetnej zabawy.

Podczas festynu Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW przyjmował wnioski o wydanie paszportu, a na wszystkich chętnych czekali pracownicy Oddziału Obsługi Paszportowej. W spotkaniu przed urzędem wojewódzkim wziął udział senator Krzysztof Słoń.

 

Inwestycja dla dobra pacjentów

Umowę dotyczącą rządowego wsparcia dla nowej siedziby Oddziału Chorób Zakaźnych szpitala w Starachowicach podpisała wojewoda Agata Wojtyszek ze starostą starachowickim Danutą Krępą.

Całkowita wartość zadania to ponad 3 miliony 700 tysięcy złotych, z czego dotacja z budżetu państwa wynosi prawie 3 miliony złotych. Inwestycja polega na przeniesieniu Oddziału Chorób Zakaźnych do siedziby nowego szpitala w Starachowicach. Obecnie Oddział znajduje się na terenie tzw. „starego szpitala” – w odległości ok. 300 m od budynku Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej i działa w bardzo trudnych warunkach lokalowych, które nie spełniają wymogów określonych przepisami prawa. Nowe, przebudowane, pomieszczenie Oddziału zapewni bezpieczeństwo leczonym tam pacjentom. – W naszym regionie oddziały zakaźne są tylko w Kielcach, Busku Zdroju i Starachowicach, dlatego bardzo ważne jest dostosowanie starachowickiej placówki do obowiązujących przepisów. Przekazane środki finansowe w wysokości 80% kosztów zadania pomogą w przygotowaniu oddziału do standardów, które w bezpieczny sposób pozwalają leczyć pacjentów, ale zapewniają też komfort pracy personelowi medycznemu –  mówiła wojewoda Agata Wojtyszek. Jak podkreśliła starosta Danuta Krępa, inwestycja zostanie wykonana do końca  tego roku. W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści.

 

Dyskutowano o polityce surowcowej

Regionalną konferencję konsultacyjną dotyczącą Polityki Surowcowej Państwa otworzył w urzędzie wojewódzkim Mariusz Orion Jędrysek, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju. Gospodarzem spotkania był wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

Była to ósma konferencja z cyklu dwunastu regionalnych spotkań odbywających się w ramach szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa. Spotkanie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zaprezentowano i omówiono zagadnienia Filaru 6 PSP związane z upowszechnianiem wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych.

– Chciałbym, aby z jednym z efektów spotkań było zwiększenie przyzwolenia społecznego – ale nie w oparciu o jakiekolwiek przymusy, tylko w oparciu o wypracowane zachęty oraz wiedzę społeczną, że dana inwestycja da takie, a nie inne efekty ekonomiczne czy środowiskowe w regionie. O drzemiący pod ziemią potencjał, z którego będzie korzystało całe społeczeństwo lokalne, trzeba odpowiednio zadbać – podkreślił wiceminister Mariusz Orion Jędrysek, pełnomocnik rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa. W spotkaniu regionalnym w Kielcach uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Dyskutowano o zapisach projektu PSP, zasadności ich sformułowania, a także możliwościom i sposobom wprowadzenia ich w życie.

Celem Polityki Surowcowej Państwa będzie racjonalne gospodarowanie zasobami surowców i wyznaczanie kierunków inwestycji w tej dziedzinie, zgodne z obecnym stanem wiedzy i etapem rozwoju, równocześnie przyczyniające się do wzmacniania pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Polityka surowcowa odegra szczególną i strategiczną rolę w budowaniu silnego surowcowo państwa, w możliwie ograniczonym stopniu uzależnionego od zewnętrznych źródeł dostaw surowców.