"Okrąglak" nr 360 (2018-05-24) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 360 (2018-05-24)

 "Okrąglak" nr 360


Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

Tegoroczne, szesnaste już, Dni Profilaktyki zainaugurowano w urzędzie wojewódzkim. Wojewoda Agata Wojtyszek otworzyła Interdyscyplinarną Konferencję Naukowo-Szkoleniową pod hasłem „Z rodziną ku niepodległości Polski w 100. rocznicę odzyskania niepodległości w 1918 roku”.

Konferencja, pod honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zorganizowana została z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny. – Rodzina to najważniejszy element naszego społeczeństwa. Zdrowa rodzina to zdrowe społeczeństwo, więc troska o zdrową polską rodzinę to troska o zdrową Polskę. Dziękuję za to, że już od 26 lat odbywa się Kielcach konferencja naukowa poświęcona rodzinie. Profilaktyka służy temu, aby do trudnych sytuacji w rodzinach nie dochodziło, ale także temu, by pokazywać, gdzie szukać wsparcia i pomocy w chwili, gdy rodzinne problemy się pojawią – mówiła Agata Wojtyszek. Inauguracyjny wykład „Z rodziną ku niepodległości” wygłosił ks. prof. Jan Śledzianowski, przewodniczący komitetu naukowego konferencji, który za wieloletnią działalność został uhonorowany przez wojewodę okolicznościowym dyplomem. Agata Wojtyszek wręczyła także powołania członkom zespołów: do spraw rodziny oraz do spraw uzależnień.

XVI Świętokrzyskie Dni Profilaktyki zakończą się w czerwcu. W ramach przedsięwzięcia w poszczególnych powiatach naszego regionu są organizowane m.in. spotkania edukacyjne, szkolenia i warsztaty, prelekcje oraz festyny i imprezy plenerowe. Szczegółowe informacje na temat programu XVI ŚDP na stronie internetowej Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji scpie.kielce.eu.

 

Wsparcie na modernizację dróg

Wojewoda Agata Wojtyszek podpisała umowę na realizację zadania „Remont, utrzymanie dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami” oraz zawarła umowy z samorządowcami na dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

Dotacja celowa z budżetu państwa – ponad 18,5 miliona złotych – trafi do samorządu województwa świętokrzyskiego i zostanie przeznaczona na utrzymanie 1050 km sieci dróg wojewódzkich. Środki zostaną wydatkowane na zadania bieżące dotyczące m.in. zimowego utrzymania dróg, remontów dróg, jezdni, chodników, ciągów pieszych, obiektów mostowych i przepustów, rowów przydrożnych, utrzymania i pielęgnacji zieleni przydrożnej, wymianę uszkodzonych i montaż nowych barier energochłonnych czy naprawę uszkodzonych ekranów akustycznych.

Wojewoda podpisała także umowy z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów na dofinansowanie zadań w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Łączna wartość dotacji dla pięciu samorządów na modernizację ponad 3 kilometrów dróg wyniesie blisko 3,5 miliona złotych. Gmina Busko-Zdrój otrzyma dofinansowanie w wysokości 2.683.011 zł, wsparcie dla gminy Jędrzejów to 423.247 zł, dla Sobkowa –  163.015 zł, Szydłowa – 112.581zł oraz Nowego Korczyna – 80.275 zł. W 2018 roku wartość środków przyznanych w Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej dla województwa świętokrzyskiego wynosi 40.822.219 zł. Połowa tej kwoty przeznaczona jest na drogi gminne i połowa na powiatowe. Maksymalne dofinansowywanie na jedno zadanie to 3 miliony złotych. Dotacja z budżetu państwa wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu, pozostała suma to wkład własny samorządu.

 

Podpisano umowy

Wicewojewoda Andrzej Bętkowski podpisał osiemnaście umów – na łączną kwotę ponad 5 mln zł – z przedstawicielami samorządów na realizację zadań w ramach programu Maluch plus 2018.

W ramach umów, rządowe wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie nowych instytucji otrzymają gminy: Włoszczowa w kwocie 400 000 zł, Chęciny – 660 679 zł, Brody – 121 600 zł, Koprzywnica – 408 000 zł, Morawica – 1 020 000 zł oraz Kielce – 609 000 zł. Natomiast środki na funkcjonowanie już istniejących instytucji trafi do 22 podmiotów z dwunastu gmin: Skarżysko, Daleszyce, Piekoszów, Morawica, Połaniec, Sandomierz, Łopuszno, Strawczyn , Masłów, Górno, Staszów oraz Kielce.

W lutym br. został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch plus 2018. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom niepublicznym zakwalifikowanym przez wojewodów. Łącznie rozdysponowano kwotę 385 697 958 zł, w tym dla województwa świętokrzyskiego 7 479 890 zł. Po rezygnacji trzech oferentów wsparcie dla naszego regionu wynosi 6 848 284 zł.

Dzięki tym środkom, na terenie województwa powstanie i rozbudowanych zostanie 15 instytucji, w tym 10 żłobków, 1 klub dziecięcy i 4 instytucje dziennego opiekuna. Łącznie w tych podmiotach pojawi się 311 dodatkowych miejsc opieki. W ramach tegorocznej edycji programu objętych dofinansowaniem zostanie także 1369 miejsc w placówkach już istniejących, w tym 60 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

Paszport na Dzień Dziecka

Na Dzień Dziecka przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim zaprasza wojewoda Agata Wojtyszek w sobotę, 2 czerwca. Tegoroczna akcja „Zrób dziecku paszport na Dzień Dziecka” trwać będzie od godziny 11 do 16. Dorośli będą mogli załatwić wszelkie formalności związane z wyrobieniem paszportu dla siebie oraz swoich pociech, a na najmłodszych czekać będzie znakomita zabawa.

Dmuchańce, murale, malowanie twarzy, występy artystyczne, konkursy z nagrodami – to tylko niektóre z darmowych atrakcji, z których dzieci będą mogły skorzystać podczas festynu. Ciekawe stoiska przygotują służby mundurowe.

W godzinach trwania festynu Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW zaprasza rodziców z dziećmi do składania wniosków paszportowych. Na wszystkich chętnych czekają pracownicy Oddziału Obsługi Paszportowej – budynek C-2, V piętro (wejście od gmachu urzędu marszałkowskiego). Opłaty paszportowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości otrzymania paszportu dostępne są na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl. (zakładka „Obsługa klienta / Paszporty”) oraz pod numerem telefonu 41 342 14 13.

Zapraszamy przed Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Akcja „Zrób dziecku paszport na Dzień Dziecka” to świetna zabawa dla wszystkich dzieci oraz możliwość wyrobienia paszportu dla całej rodziny.