"Okrąglak" nr 375 (2018-12-20) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 375 (2018-12-20)

 "Okrąglak" nr 375


Szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów

O rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 rozmawiano w urzędzie wojewódzkim podczas konferencji prasowej wojewody Agaty Wojtyszek oraz kuratora oświaty Kazimierza Mądzika.

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum będzie miał miejsce w szkole od 1 września 2019 r. Szkoły są przygotowane na przyjęcie zwiększonej liczby uczniów, a Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminów. Na bieżąco monitorujemy sytuację i wzmacniamy działania informacyjne – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. – Serdecznie wszystkich zachęcam do doradztwa zawodowego, do otwartości podczas rozmowy z doradcą. Bardzo ważnym jest to, aby rozpoznać swoje możliwości, umiejętności, kwalifikacje po to, aby wybrać właściwy kierunek kształcenia – podkreśliła podczas konferencji wojewoda Agata Wojtyszek.

Nowością jest tegoroczny egzamin ósmoklasisty. Po raz pierwszy zostanie on przeprowadzony w kwietniu 2019 roku i podejdą do niego uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. To egzamin obowiązkowy, a za jego przeprowadzenie odpowiada Centralna Komisja Egzaminacyjna. Reforma systemu oświaty nie tylko podniesie jakość edukacji, ale jest ratunkiem przed niekorzystnymi skutkami niżu demograficznego – wyjaśnia ministerstwo.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło adekwatne finansowanie zadań związanych z wprowadzaniem reformy edukacji. Środki na działania dostosowawcze w subwencji oświatowej na 2018 to dodatkowe 148 mln zł, a w 2019 – 243 mln zł. Już w 2017 roku samorządy otrzymały w  subwencji oświatowej dodatkowo 313 mln zł na dostosowanie szkół do reformy, m.in. na wyposażenie pracowni. Łączna kwota subwencji oświatowej na 2018 rok wyniosła 43 075 129 tys. zł. W projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok przewidziana jest kwota subwencji w wysokości blisko 46 mld zł. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 dostępne są na stronie MEN www.men.gov.pl/rekrutacja.

 

SMS-em o zagrożeniach zdrowia lub życia

Alert RCB to nowy system SMS-owego powiadamiania ludności zagrożeniach, dostępny w sieciach telefonii komórkowej. Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych – wtedy, gdy występuje duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze. Zasady ogłaszania Alertu RCB były tematem konferencji prasowej wojewody Agaty Wojtyszek.

Alert powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb (np. policji, straży pożarnej czy straży granicznej), urzędów i instytucji centralnych (np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) oraz urzędów wojewódzkich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu monitoruje sytuację pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i w razie potrzeby uruchamia alert.

Alert RCB oficjalnie ruszył 12 grudnia. Użytkownicy telefonów otrzymują ostrzeżenia o ewentualnych zagrożeniach: np. nagłych zjawiskach pogodowych, intensywnych burzach lub gwałtownych nawałnicach, które mogą zagrażać życiu. Wiadomości SMS będą wysyłane tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy zagrożone jest bezpośrednio życie i zdrowie. Alert nie jest elementem aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania. Aby go otrzymywać, nie trzeba instalować żadnej aplikacji czy programu. Na Alert RCB nie trzeba się też zapisywać ani specjalnie ustawiać telefonu. Ważne jest, żeby aparat był włączony oraz był w zasięgu sieci telefonii komórkowej – informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa rcb.gov.pl/alertrcb.

 

Program dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych

O naborze projektów do dofinansowania w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” poinformowała wojewoda Agata Wojtyszek.

Głównym celem rządowego programu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządowe oraz podmioty pozarządowe. W budżecie państwa na rok 2019 na realizację programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6 milionów złotych. Termin składania wniosków upływa 14 stycznia 2019 r. Do drugiego etapu oceny urzędy wojewódzkie przekazują do MSWiA maksymalnie 26 projektów z terenu województwa.

Zgłaszane projekty zadań publicznych powinny wpisywać się w główne cele programu, którymi są: bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży oraz edukacja dla bezpieczeństwa.

Program „Razem Bezpieczniej” na lata 2018-2020 jest kontynuacją programu z lat 2016-2017. W ostatnich trzech latach województwo świętokrzyskie zrealizowało 24 projekty. Ich wykonanie przyczyniło się m.in. do wzrostu bezpieczeństwa w miejscach publicznych i wzrostu świadomości mieszkańców na temat bezpieczeństwa, zwiększenia wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia. Wśród efektów można także wymienić m.in. rozbudowę systemów monitoringu wizyjnego i modernizacje przejść dla pieszych. Szczegółowe informacje dot. programu na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl.