"Okrąglak" nr 374 (2018-12-06) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 374 (2018-12-06)

 "Okrąglak" nr 374


Pomóżmy osobom bezdomnym

O działaniach podejmowanych w regionie na rzecz bezpieczeństwa osób bezdomnych poinformowała podczas konferencji prasowej wojewoda Agata Wojtyszek.

W województwie świętokrzyskim działa 21 placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym. Są to schroniska, noclegownie i ogrzewalnie. Osiemnaście z nich prowadzonych jest przez fundacje czy stowarzyszenia, a trzy przez gminy. Łącznie dysponują one 531 miejscami. Szczegółowe dane na ten temat znaleźć można na stronie internetowej www.kielce.uw.gov.pl. – Udzielanie pomocy osobom bezdomnym należy do zadań własnych gminy, która jest zobowiązana do przygotowania miejsca przeznaczonego dla takich osób lub zawarcia odpowiedniej umowy z instytucjami prowadzącymi placówki dla bezdomnych – podkreśliła wojewoda.

Wojewoda wystosowała do samorządów pismo z prośbą o dołożenie starań w celu koordynacji działań mających na celu zabezpieczenie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przed negatywnymi skutkami zimy. „Niezbędne jest współdziałanie wszystkich dostępnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek: policji, straży miejskiej i gminnej, pracowników urzędów, pracowników ośrodków pomocy społecznej” – napisała Agata Wojtyszek. W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiono bezpłatną infolinię: pod numerem 987 można zasięgnąć informacji o  miejscach, gdzie osoby bezdomne mogą znaleźć pomoc.

W przypadku zagrożenia telefon pod numer alarmowy 112, na policję 997 czy do straży miejskiej 986 może uratować komuś życie. O wparcie społeczeństwa apelowali goście spotkania w urzędzie wojewódzkim: senator RP Krzysztof Słoń, p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Artur Bielecki, komendant kieleckiej Straży Miejskiej Władysław Kozieł oraz Marek Scelina, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

 

Internet dla szkół

Podpisano kolejne umowy w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W spotkaniu w Opatowie wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek.

Umowy z reprezentantami Państwowego Instytutu Badawczego NASK zawarli przedstawiciele blisko 150 placówek edukacyjnych z naszego regionu. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to program publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Wdrożenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, łączącej szkoły podstawowe i ponadpodstawowe na terytorium Polski, to zmiana w sposobie kształcenia uczniów poprzez powszechne wykorzystanie zasobów edukacyjnych dostępnych z użyciem Internetu. Przyczynia się do rozwoju nowych form kształcenia oraz zdobywania przez uczniów kompetencji i umiejętności cyfrowych. Jest szansą na wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów. Szczegółowe informacje o programie: www.ose.gov.pl.

 

Święto pracowników socjalnych

Wojewoda Agata Wojtyszek uhonorowała zasłużonych pracowników pomocy społecznej z naszego regionu. W imieniu wojewody statuetki wręczył dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego Paweł Lubieniecki.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wyróżnienia za skuteczną i twórczą pracę na rzecz potrzebujących otrzymały: Joanna Potrzeszcz – kierownik  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie, Elżbieta Borkowska – dyrektor Placówki Rodzinnej w Kawęczynie oraz Alicja Zawadzka – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Piekoszowie.

Podczas uroczystości w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach odczytano także list minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej skierowany do pracowników socjalnych. „Pomoc społeczna pełniła i pełni funkcję przysłowiowej ostatniej deski ratunku, do niej bowiem trafiają ci wszyscy, którzy wyczerpali inne możliwości bądź instrumenty polityki społecznej. Ale jest to również instytucja, która oprócz skutecznej pomocy wskazuje drogi wyjścia z trudnej sytuacji. Pracownik socjalny jest zawsze na pierwszej linii” – m.in. napisała Elżbieta Rafalska.

Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzony jest także jubileusz 100-lecia polskiej polityki społecznej.

 

Zagrali dla Niepodległej

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wojewoda Agata Wojtyszek zaprosiła uczniów świętokrzyskich szkół do udziału w Wielkim Świętokrzyskim Quizie Historycznym „Gramy dla Niepodległej”.

W quizie wzięło udział blisko 300 osób. Zadaniem uczniów, rywalizujących w czteroosobowych zespołach, było udzielenie poprawnych odpowiedzi na historyczne pytania zadawane przez prowadzącego. Quiz miał na celu przybliżenie młodym ludziom, jak ważna jest działalność na rzecz polskiej pamięci historycznej oraz dbałość o symbolikę narodową i utożsamianie się ze swoją Ojczyzną. Poruszana w quizie tematyka przede wszystkim nawiązywała do walk Polaków o niepodległość oraz ukazała uczestnikom, jak trudna była droga naszych rodaków do wolności i niezależności. Pomiędzy pytaniami uczestnicy mogli również obejrzeć krótkie patriotyczne filmy oraz poznać wiele historycznych faktów przedstawionych w niecodzienny sposób.

Laureatami Wielkiego Świętokrzyskiego Quizu Historycznego „Gramy dla Niepodległej” zostali: Szkoła Podstawowa nr 9 im. A. Dygasińskiego w Kielcach (I miejsce), Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach (II miejsce) oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie (III miejsce).

Trzy zwycięskie zespoły otrzymały nagrody w postaci sprzętu multimedialnego Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymali również Patriotyczną Grę Planszową „Droga do Niepodległości – Szlakiem I Kompanii Kadrowej” wydaną przez wojewodę Agatę Wojtyszek z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.