Numer 190 (2010-08-11) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

Numer 190 (2010-08-11)


 •  

   

  Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły był przedmiotem spotkania w sandomierskim zamku. W dyskusji wzięła udział wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  W pierwszej części obrad przedstawiono sytuację popowodziową w powiatach sandomierskim i tarnobrzeskim oraz zaprezentowano program inwestycyjny i potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego huty Pilkington. - Program wymaga pełnej koordynacji, dbałości o szczegóły i właściwy dobór wykonawców, którzy zajmowaliby się tym w sposób ciągły. Konieczna jest również standaryzacja ocen stanu funkcjonalności technicznej infrastruktury przeciwpowodziowej w ujęciu systemowym - prezentowała swój plan, ze szczególnym uwzględnieniem Sandomierza i Tarnobrzega, profesor Elżbieta Nachlik z Politechniki Krakowskiej.

  Pytany o zamierzenia inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej tego rejonu, minister spraw wewnętrznych i administracji, Jerzy Miller, zaznaczył, że w bieżącym roku odbudowane będą przede wszystkim uszkodzone odcinki wałów, ze względu na niewiadomą sytuację po potencjalnych wiosennych roztopach. - Wiadomo, że budowa nowych wałów to kwestia nie tylko projektu, ale również pozyskania gruntów, rozstrzygnięcia przetargów na wykonawcę. Dopiero wtedy możemy przystąpić do rozpoczęcia budowy. Dlatego proces stawiania wałów w nowej technologii nie jest problemem tegorocznym - tłumaczył minister. Powiedział również że Polska skierowała do Unii Europejskiej wniosek o uruchomienie „funduszu solidarności", bowiem straty spowodowane powodzią sięgnęły kwoty ponad 12 miliardów złotych.

  Jerzy Miller zapewnił też, że wspólnie z wojewodą będzie promował niekonwencjonalne metody przeciwdziałania skutkom powodzi. - Problem polega na tym, żeby w tej chwili wykorzystać bieżące pieniądze w sposób efektywny. Są nowe metody zabezpieczania, budowy, remontów wałów. Powinniśmy sięgnąć po niestandardowe sposoby rozwiązywania problemów, które mogą załatwione zostać już dziś, uwzględniając szczególny charakter miejsca i możliwości finansowe, jakie mamy w tej chwili - mówiła Bożentyna Pałka-Koruba.

  Podczas spotkania poruszono także problem zalanych gospodarstw rolnych. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tadeusz Nalewajk odpowiadał na pytania dotyczące pomocy rolnikom.

   

 •  

   

  Wiersza „Stefek Burczymucha" Marii Konopnickiej w wykonaniu wojewody Bożentyny Pałki-Koruby wysłuchały dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 24 w Kielcach. Było to kolejne spotkanie, zorganizowane przez Fundację Jaśka Meli „Poza Horyzonty", w ramach ogólnopolskiego czytania bajek dzieciom.

  Ludową bajkę o lisicy i żurawiu zaprezentował również przedszkolakom Artiom Rachowicz z kieleckiego Antykwariatu Naukowego im. Andrzeja Metzgera, a przeczytał ją w językach białoruskim i polskim.
  Na koniec spotkania dzieciaki otrzymały od wojewody książeczki o Polsce, województwie świętokrzyskim i Unii Europejskiej, przygotowane w ramach kampanii wojewody „Przedszkolak".

   

 •  

   

  Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu gastronomicznego „Restauracja z kuchnią regionalną", skierowanego do restauratorów z terenu naszego województwa.

  Celem organizowanego przez wojewodę konkursu jest promowanie potraw regionalnych poprzez prezentacje kulinarne, z wyraźnym zaznaczeniem tradycji kulinarnych ziemi świętokrzyskiej. Finał konkursu odbędzie się 14 października podczas IV Targów Wyposażenia dla Piekarstwa, Gastronomii i Przemysłu Przetwórczego „Gastro-Tech" na terenie Targów Kielce.

  Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 10 września. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody oraz honorowy tytuł „Laureat konkursu Wojewody Świętokrzyskiego o miano Restauracja z kuchnią regionalną". Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl

   

 •  

  Wojewoda Świętokrzyski i Komendant Garnizonu Kielce serdecznie zapraszają na uroczystości obchodów Święta Wojska Polskiego, które rozpoczną się 15 sierpnia o godz. 10.00 Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym w Kielcach.
  O godz. 11.10 nastąpi przemarsz uczestników na Plac Piłsudskiego, gdzie o godz. 11.30 rozpoczną się główne uroczystości.

 •  

   

  Rząd przyjął Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zamysłem dokumentu, pieniądze nie trafią do najbiedniejszych, lecz otrzymają je wszystkie regiony na rozwój swoich najmocniejszych stron.

  - Nowa strategia rozwoju regionalnego nie podzieli kraju na Polskę A i B, będzie wspierać rozwój silnych stron wszystkich regionów. Pieniądze dostaną nie najbiedniejsi, tylko ci z najlepszymi pomysłami, chcemy wspierać wszystkie ośrodki rozwoju - powiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. KSRR opiera się na trzech najważniejszych celach strategicznych - konkurencyjności, spójności i sprawności. W ramach wspierania konkurencyjności resort wraz z regionami będzie określał ich mocne strony, a na ich realizację przekazywał pieniądze. Na ten cel będzie przeznaczana większość, bo ok. 60 procent, środków na cele regionalne.

  Według założeń, każde z województw będzie musiało przedstawić pomysł na siebie, wskazać dziedzinę, która ma stać się jego lokomotywą rozwoju, a ministerstwo mu w tym pomoże. Nie oznacza to jednak, że strategia przewiduje wspieranie tylko tych najbardziej zaradnych. Drugi jej cel przewiduje bowiem poprawę spójności kraju. Chodzi o dofinansowywanie tych części kraju, które bez pomocy nie tylko nie nadążą za pozostałymi regionami, ale mogą się nawet cofnąć w rozwoju. Na ten cel będzie przeznaczone ok. 37 procent pieniędzy. Trzeci cel to poprawa sprawności państwa, czyli stworzenie warunków, by strategia mogła być efektywnie zrealizowana. Na jego realizację przewidziany jest najmniejszy budżet - ok. 3 proc. wszystkich funduszy.

  Strategia zakłada, że do 2013 r. pieniądze na jej realizację będą pochodzić z funduszy unijnych, ewentualnie także z innych źródeł zagranicznych, albo z środków własnych regionów czy budżetu państwa. Po 2013 roku ministerstwo przewiduje, że na realizację programów regionalnych w ramach strategii będzie przekazywanych ok. 70 procent środków, jakie Polska otrzyma na politykę regionalną, a na programy krajowe, także realizowane w ramach strategii i zarządzane przez ministerstwo, będzie ok. 20 proc. środków.

   

 •  

   

  Elbrus - najwyższy szczyt Kaukazu zdobyli Romuald Sadowski przedsiębiorca z Pierzchnicy oraz kielczanin Lech Segiet. Uczestnicy ekspedycji w sposób szczególny zaznaczyli tam swą obecność - na szczycie została zatknięta flaga województwa świętokrzyskiego, podarowana przez wojewodę Bożentynę Pałkę-Korubę, honorowego patrona wysokogórskiej wyprawy.

  Romuald Sadowski i Lech Segiet zapowiadają zdobycie Korony Świata, czyli najwyższych szczytów wszystkich kontynentów. Dotychczas dokonało tego zaledwie 11 Polaków i żaden z nich nie był związany z regionem świętokrzyskim. Elbrus był celem drugiej wyprawy w ramach projektu „Świętokrzyska Korona Świata", w styczniu Romuald Sadowski z grupą pięciu osób zdobył Kilimandżaro.

   

 •  

   

  Wojewoda Świętokrzyski ogłasza na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach III edycję Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" przewidzianą do realizacji w roku 2011.

  Na 2011 rok na realizację programu dla województwa świętokrzyskiego przyznano dotację w kwocie 52 540 tys. zł. Nabór wniosków z zadaniami przygotowanymi do realizacji w 2011 r. w ramach Programu odbywał się będzie w terminie od 1 września do dnia 30 września 2010 roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Weryfikacja i ocena wniosków przez komisje wojewódzkie oraz ogłoszenie przez wojewodów list rankingowych wniosków na 2011 rok odbywać się będzie ściśle wg zapisów Harmonogramu Realizacji Programu, tj. do 30 października 2010 roku. Dalsze postępowanie realizowane będzie zgodnie z w/w harmonogramem.

  Wnioski o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL 2008-2011 należy składać na adres: Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w sekretariacie wydziału (pok. 740), w godzinach urzędowania od 7.30-15.30. Szczegóły dotyczące programu na stronie internetowej www.kielce.uw.gov.pl