Numer 191 (2010-08-25) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

Numer 191 (2010-08-25)


 •  

   

  Ośrodek Wypoczynkowy „Gutwin" w Ostrowcu Świętokrzyskim okazał się zwycięzcą konkursu wojewody na „Najbezpieczniejsze i najlepiej przygotowane kąpielisko do sezonu letniego 2010 w województwie świętokrzyskim". Na 20 możliwych do zdobycia punktów „Gutwin" otrzymał ich 19,46.

  Drugą lokatę, z dorobkiem 16,50 punktu, zajęło kąpielisko w Skalbmierzu, a trzecie miejsce, 15,94 punktu, zajęła Baza TKR w Sędziszowie. Podobnie jak w poprzedniej edycji konkursu komisja, w której uczestniczyli przedstawiciele wojewody, policji, straży pożarnej, Sanepidu, specjaliści z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz partnera konkursu Polskiego Radia Kielce, kontrolowała zgłoszone do inicjatywy kąpieliska. W tym roku było ich osiem. Stan akwenów został sprawdzony na początku i na końcu sezonu. Do wyłonienia zwycięzcy posłużyła średnia z wyników wszystkich kontroli.

  Przedsięwzięcie organizowane jest co roku i ma na celu zwiększenie zainteresowania samorządów gmin, instytucji oraz indywidualnych właścicieli do jak najlepszego przygotowania kąpielisk i wypożyczalni sprzętu wodnego w województwie świętokrzyskim pod względem standardu i bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą. Najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z wypoczynku i kąpieli. Zasadniczą rolę odgrywa poprawna organizacja kąpieliska oraz zabezpieczenie ratownicze, wraz z nieodzownym sprzętem do bezpośredniego ratowania życia. Komisja zwraca także uwagę na tzw. zaplecze logistyczne oraz wyposażenie obiektów.

  Pełna punktacja wszystkich kąpielisk biorących udział w tegorocznej edycji konkursu:
  1. Ośrodek Wypoczynkowy „Gutwin" - 19,46
  2. Kąpielisko w Skalbmierzu - 16,50
  3. Baza TKR w Sędziszowie - 15,94
  4. Kąpielisko w Golejowie - 14,49
  5. Kąpielisko „Lubianka" w Starachowicach - 13,6
  6. Zalew Borowa Góra - 11,63
  7. Kąpielisko „Piachy" w Starachowicach - 11,28
  8. Kąpielisko Umer - 8,42

  Uroczysty finał konkursu, z wręczeniem nagród laureatom, odbędzie się w piątek, 3 września, o godz. 9.00 w sali nr 11 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

   

 •  

   

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, zaakceptowało listę projektów inwestycyjnych w 14 gminach w kraju dotkniętych skutkami tegorocznej powodzi.

   Środki na realizację inwestycji będą pochodzić ze specjalnego instrumentu finansowego utworzonego przez rząd RP w celu przywrócenia kluczowej infrastruktury w najbardziej poszkodowanych gminach. Z województwa świętokrzyskiego wsparciem zostanie objęte miasto Sandomierz. Z ogólnej puli 600 milionów zł Sandomierz może liczyć na dofinansowanie w kwocie ponad 41 milionów zł.

  Wśród zaakceptowanych projektów znalazły się między innymi: przebudowa i budowa dróg (26 mln zł), budowa mieszkań socjalnych (7,2 mln zł), budowa przedszkola (5,5 mln), jak również inwestycje o charakterze środowiskowym (wodociągi) z dofinansowaniem w kwocie ponad 2,5 mln zł.

   

 •  

   

  W związku z upływem V kadencji organów samorządowych, wojewoda świętokrzyski przypomina o obowiązku złożenia, na dwa miesiące przed końcem kadencji (tj. do 12 września 2010 r.), oświadczeń majątkowych.

  Obowiązek ten dotyczy wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz przewodniczących rad: gmin, powiatów i przewodniczącego sejmiku województwa świętokrzyskiego. Natomiast przewodniczącym rad gmin i rad powiatów oraz przewodniczącemu sejmiku województwa mają obowiązek w tym samym terminie złożyć oświadczenia majątkowe wszyscy radni z terenu województwa.

  Oświadczenia należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Wszystkie rubryki oświadczeń majątkowych muszą być wypełnione z zachowaniem staranności i rzetelności. Przy wypełnianiu rubryki VIII oświadczenia majątkowego dot. dochodów z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, w opinii tut. organu nadzoru, przy składaniu ww. oświadczeń majątkowych należy uwzględnić stan majątkowy na dzień złożenia oświadczenia. W oświadczeniach należy więc wykazać dochody osiągnięte od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia złożenia oświadczenia.

  Wojewoda uprzejmie prosi o przestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków, w szczególności określonych prawem terminów, jak również o dołożenie staranności przy wypełnianiu oświadczeń majątkowych, zgodnie z przyjętymi w tym względzie regułami.

   

 •  

   

  W uroczystości otwierającej tegoroczne Dymarki Świętokrzyskie wziął udział wicewojewoda Piotr Żołądek. Ta popularna impreza organizowana jest od ponad 40 lat,a jej stałym miejscem jest podnóże Łysej Góry w Nowej Słupi.

  Największą atrakcją jest wytapianie żelaza w piecach dymarskich, metodą używaną dwa tysiące lat temu. Dymarki Świętokrzyskie to także doskonały sposób na poznanie folkloru Ziemi Świętokrzyskiej, oprócz głównych atrakcji są bowiem prezentowane lokalne zespoły muzyczne czy tez produkty z ekologicznych gospodarstw rolnych. Oprócz pełnej rekonstrukcji dawnego cyklu produkcji żelaza, podczas festynu pokazano również starożytne warsztaty, m.in. kowalski, złotniczy, tkacki i garncarski. Tradycyjnie, wokół piecowiska można było obejrzeć prezentacje starożytnego uzbrojenia i pokazy sztuki walki. W tym roku gośćmi imprezy były grupy rekonstrukcyjne m.in. z Czech i Danii.

  W Nowej Słupi można było ponadto obejrzeć replikę rzymskiego wozu kupieckiego, pochodzącą z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Jest to jedyna w Polsce wierna replika wozu, jakim kupcy wyprawiali się w okresie Cesarstwa Rzymskiego

   

 •  

   

  Od 1 września do 31 października przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Rolny. Dane zbierane będą według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. Będzie to pierwszy spis od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.

  Spisy rolne są wiodącym źródłem informacji na temat stanu polskiego rolnictwa. Całością prac związanych z przygotowaniem, zorganizowaniem i przeprowadzeniem spisu kieruje Prezes GUS jako Generalny Komisarz Spisowy, natomiast na terenie województwa pracami spisowymi kieruje wojewoda - jako Wojewódzki Komisarz Spisowy. Zastępcą komisarza jest właściwy miejscowo dyrektor Urzędu Statystycznego, który będzie faktycznym realizatorem zadań na obszarze województwa. Komisarze spisowi szczebla wojewódzkiego i gminnego tworzą (na okres przygotowania i przeprowadzenia spisu) biura spisowe. Wojewoda Świętokrzyski zarządzeniem Nr 52/2010 z dnia 14 maja 2010 roku utworzyła w Kielcach Wojewódzkie Biuro Spisowe.

  Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne oraz dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie.

   

 •  

  W obchodach XIII Święta Śliwki w Szydłowie wzięła udział wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. „Sadownicze dożynki" co roku organizowane są na terenie w szydłowskiego zamku.
  Celem imprezy jest promocja owoców z okolicznych sadów, towarzyszą jej wystawy wielu odmian śliwek, pokaz ich suszenia "na laskach" oraz kiermasze rękodzieła ludowego. Wszyscy chętni maja również okazję do degustacji śliwek i przetworów śliwkowych oraz możliwość ich zakupu. Przez dwa dni trwania XIII Święta Śliwki można było także obejrzeć wystawę sprzętu sadowniczego.

 •  

   

  W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim trwa coroczne badanie ankietowe klientów. Wszyscy zainteresowani mogą wypełnić specjalnie przygotowaną anonimową ankietę, w której oceniony zostanie poziom usług świadczonych przez urząd.

  Kwestionariusz służy zebraniu opinii na temat funkcjonowania ŚUW oraz pracy urzędników załatwiających poszczególne sprawy klientów. Wśród pytań znalazły się kwestie dotyczące pracy urzędu, sprawności obsługi, zachowania urzędników czy warunków lokalowych. Dzięki ankiecie będzie można dowiedzieć się, jakie elementy działania administracji publicznej należałoby poprawić, a jakie nie potrzebują takich zmian oraz co należy usprawnić, aby urząd był jeszcze bardziej przyjazny dla klienta. Badania ankietowe, jak co roku, są przeprowadzane w holu głównym ŚUW oraz w Oddziale Paszportów (budynek C-1).

   

 •  

  Z apelem o sprawdzenie ewentualnych nieprawidłowości w oznakowaniu dróg w pobliżu szkół zwróciła się do samorządowców województwa świętokrzyskiego wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.
  "W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej województwa świętokrzyskiego, zwracam się do Państwa z prośbą o zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu dróg w okolicach szkół. Duża ich liczba położona jest w naszym regionie w pobliżu jezdni z dużym natężeniem ruchu, często bez chodnika czy nawet pobocza. Informuję jednocześnie, że wszyscy mieszkańcy województwa mogą zgłaszać nieprawidłowości pod bezpłatnym numerem telefonu 987" - czytamy w liście.