Numer 194 (2010-10-06) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

Numer 194 (2010-10-06)


 •  

   

  II Międzynarodowe Zawody Sportowe Rodzicielstwa Zastępczego rozpoczęły w niedzielę V edycję kampanii Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję rodziców od zaraz".

  Imprezę po raz kolejny zorganizowano w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. Do udziału w rywalizacji zaproszono opiekunów i wychowanków z dziewięciu Rodzinnych Domów Dziecka z województw: świętokrzyskiego, łódzkiego, pomorskiego. Zawody rozegrano w trzech konkurencjach - mini piłce nożnej, sztafetowym torze przeszkód oraz tenisie stołowym. Finałowym elementem zawodów był mecz halowej piłki nożnej Rodziny Zastępcze kontra Świętokrzyscy VIP-owie. Po ciekawym widowisku rywalizacja zakończyła się remisem 4:4. O wyłonieniu zwycięzcy zadecydował konkurs rzutów karnych, w którym lepsi okazali się VIP-owie i wygrali mecz 2:1.

  W poniedziałek w urzędzie wojewódzkim wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba oraz wicewojewoda Piotr Żołądek otworzyli III Ogólnopolski Zjazd Rodzin Zastępczych. W trakcie spotkania rozmawiano na temat praw dziecka w praktyce rodzica zastępczego, problematyce wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie szkolnym oraz potrzebach środowiska rodzin zastępczych na podstawie udokumentowanych badań. O swoich dokonaniach mówili min. przedstawiciele Fundacji Orlen „Dar Serca", Stowarzyszenia Rodzicielstwa zastępczego z Kielc oraz Stowarzyszenia „Misja Nadziei" z Sandomierza.

  Wczoraj, w ramach kampanii wojewody, w kieleckim kinie „Moskwa" odbył się spektakl w wykonaniu dzieci z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, a w najbliższy piątek wojewoda i wicewojewoda zapraszają do Antykwariatu Naukowego im. Andrzeja Metzgera na spotkanie z cyklu „Głośne czytanie nocą".

   

 •  

   

  Nagrody zwycięzcom konkursu na „Najlepszą wakacyjną akcję sportową dla dzieci i młodzieży 2010" wręczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  Gala finałowa była uwieńczeniem dwumiesięcznego konkursu. W kategorii gmin do 10 tysięcy mieszkańców nagrodę główną zdobyły Kije, a wyróżnienie odebrali uczestnicy akcji w Sitkówce Nowinach. W kategorii gmin od 10 do 20 tysięcy pierwsze miejsce zdobyły Chęciny, a wyróżnieniem uhonorowano Stąporków. W ostatniej kategorii, gminy powyżej 20 tysięcy mieszkańców, triumfował Ostrowiec Świętokrzyski, który wyprzedził w zmaganiach Skarżysko-Kamienną. Najmłodsi uczestnicy spotkania otrzymali od wojewody piłki, na których swoje autografy składał gość specjalny finałowej gali - wielokrotny mistrz olimpijski i mistrza świata w chodzie, Robert Korzeniowski.

  Celem konkursu były promocja aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacyjnym oraz stworzenie przez gminy jak najlepszych warunków spędzania przez miejscową młodzież i dzieci czasu wolnego od zajęć szkolnych. Do udziału w tym przedsięwzięciu zostały zaproszone wszystkie gminy z województwa świętokrzyskiego.

   

 •  

   

  Główny Inspektor Sanitarny wycofał z obrotu zagrażające życiu ludzkiemu tzw. dopalacze. W regionie świętokrzyskim zamknięto 26 sklepów, w których sprzedawano zakazane substancje.

  W związku ze stwierdzeniem przez Ministra Zdrowia wystąpienia na terenie całego kraju, bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi po użyciu wyrobu o nazwie handlowej „Tajfun" oraz wyrobów podobnych, tzw. dopalaczy, Główny Inspektor Sanitarny nakazał wycofanie ich z obrotu, w tym zamknięcie obiektów służących ich produkcji, obrotowi hurtowemu lub detalicznemu.

  Inspekcje odbyły się w sobotę. Kontrolujący na terenie województwa świętokrzyskiego inspektorzy sanitarni w asyście funkcjonariuszy policji zlokalizowali 26 miejsc, w których sprzedawane były zakazane produkty. W oparciu o decyzję GIS, 24 sklepy zostały zamknięte i zaplombowane, a kolejne dwa zamknięto w wyniku innych działań policyjnych.

   

 •  

   

  Zakończono nabór wniosków do III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Do wojewody wpłynęło 85 wniosków: 26 złożonych przez powiaty oraz 59 przez gminy. Łącznie, w województwie świętokrzyskim, zgłoszono zapotrzebowanie na przebudowę i remonty ponad 343 km dróg o wartości blisko 102 mln złotych.

  Do 31 października wnioski zostaną ocenione, a do 28 listopada gotowa lista trafi do MSWiA. Zgodnie z przyjętymi zasadami gminy i powiaty będą mogły uzyskać dofinansowanie do 50 proc. kosztów inwestycji. Przy czym powiaty mogą zgłaszać maksymalnie dwa projekty w danym roku, a gminy tylko jeden. Województwo świętokrzyskie tym razem ma do dyspozycji na ten cel ponad 52,4 mln zł.

  W ramach programu wspierane będą projekty przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, a także tworzące powiązania sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych. Chodzi m.in. o projekty przebudowy dróg gruntowych na drogę o nawierzchni twardej, zmianę geometrii drogi, podniesienie nośności konstrukcji, wyposażenie drogi w rozwiązania i elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego: budowa chodników, budowa azyli dla pieszych, sygnalizacje świetlne, montaż barier ochronnych.
  Do tej pory w województwie świętokrzyskim w ramach programu przebudowano i wyremontowano 365,5 km dróg lokalnych.

   

 •  

   

  Wicewojewoda Piotr Żołądek wziął udział w uroczystości symbolicznego „wbicia pierwszej łopaty" pod budowę obwodnicy Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7. Budowa 23-kilometrowej obwodnicy zakończy się w 2012 roku i będzie kosztować 642 mln zł.

  Jest to największa dotychczas inwestycja drogowa w naszym regionie, w jej ramach droga biegnąca od węzła Kielce Północ do węzła Chęciny zyska drugą jezdnię po zachodniej stronie tej już istniejącej. Przebudowane będą także węzły w Jaworzni, Chęcinach i Kostomłotach. Zostanie wybudowanych m.in. 18 wiaduktów, 9 mostów, 2 miejsca obsługi podróżnych oraz 4 przejścia dla pieszych. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Infraestructuras S.A.

   

 •  

   

  Wojewoda znalazła się w gronie zwycięzców konkursu „Wyważanie otwartych drzwi", zorganizowanego przez Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej.

  W dwuetapowych zmaganiach eksperci wespół z internautami oceniali najlepsze i najgorsze praktyki udostępniania informacji publicznej przez urzędy oraz inne instytucje publiczne na terenie całego kraju. W przypadku Wojewody Świętokrzyskiego, Kapituła Konkursu doceniła praktykę polegającą na przygotowaniu formularza wniosku o informację publiczną, w którym wymagane są od wnioskodawców jedynie niezbędne dane konieczne dla prawidłowej realizacji zapytania.

  Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas konferencji „Wiedza-Władza" organizowanej przez Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej w siedzibie Fundacji im. S. Batorego w Warszawie.

   

 •  

   

  W nowoczesny analizator typu Drager CMS do pomiarów szkodliwych substancji w powietrzu został wyposażony Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach.

  Urządzenie pozwala w krótkim czasie stwierdzić obecność w powietrzu i określić stężenie 35 szkodliwych substancji chemicznych w formie gazów lub oparów. Ocena zawartości związku niebezpiecznego następuje automatycznie i wskazywana jest bezpośrednio na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym analizatora jako jego koncentracja. Analizator wyposażony jest dodatkowo w specjalny przewód, który pozwala na wykonanie pomiaru w trudnodostępnych miejscach.

  Nowy sprzęt będzie służył do szybkiej oceny ewentualnego zagrożenia dla ludzi i środowiska, wynikającego z obecności szkodliwych substancji w powietrzu.