"Okrąglak" nr 200 (2010-12-29) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 200 (2010-12-29)


 •  

   

  Z 33 do 47 procent zwiększy się udział ministerstwa sportu w dofinansowaniu budowy sportowych kompleksów w ramach rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012". Projekt dotyczył będzie najbiedniejszych gmin, których do tej pory nie było stać na realizację takiego obiektu.

  Od nowego roku w gminach, w których dochód na głowę mieszkańca nie przekracza tysiąca złotych, ministerialne dofinansowanie do budowy Orlików wyniesie 47 procent, zamiast dotychczasowych 33. Samorząd województwa zapłaci kolejne 33 procent, co oznacza, że gmina będzie musiała pokryć jedynie 20 procent inwestycji, od wartego średnio milion złotych, obiektu.

  Ministerstwo Sportu i Turystyki prowadzi szeroko zakrojone analizy, które przynieść mają odpowiedź, w jaki sposób w poszczególnych regionach wykorzystywane są dofinansowania na budowę nowoczesnych kompleksów sportowych. Szczególne problemy z zebraniem wkładu własnego mają biedne gminy z tzw. ściany wschodniej. - Dla nas najważniejsze jest to, żeby pod koniec 2012 roku, kiedy program zostanie zakończony, wszystkie gminy w Polsce miały przynajmniej jednego Orlika - mówi Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy ministerstwa sportu - Nie każdą gminę na Orlika stać, więc wprowadziliśmy taką zmianę, żeby biedniejsze gminy nie czuły się pokrzywdzone - dodaje.

  Przewidywane na 2011 rok rozwiązania powinny również wpłynąć korzystnie na rozbudowę infrastruktury sportowej województwa świętokrzyskiego, które zajmuje niechlubne, ostatnie miejsce w zestawieniu wszystkich województw pod względem liczby Orlików. - Wierzę, że każdy samorząd będzie w stanie wygospodarować w ciągu roku 200 tysięcy złotych. Tym bardziej, że w trzech powiatach - jędrzejowskim, pińczowskim i włoszczowskim - nie ma jak dotąd ani jednego Orlika - tłumaczy poseł Marzena Okła-Drewnowicz.

  Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że budowa obiektu będzie współfinansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Kompleks będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego nieodpłatne pod nadzorem trenera - animatora sportu. Celem programu jest popularyzacja aktywnego stylu życia, rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką na nowoczesnych, bezpiecznych obiektach. Ministerstwo Sportu i Turystyki przypomina również, że termin naboru wniosków o dofinansowanie mija 31 marca 2011 roku.

   

 •  

   

  Wnioski dotyczące przebudowy drogi krajowej nr 73 na odcinku z Kielc do Woli Morawickiej, przesłane do Ministerstwa Infrastruktury, zaprezentowała podczas specjalnej konferencji prasowej wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  Dokument wysłany do ministra Cezarego Grabarczyka powstał w związku z projektem Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Skonstruował go zespół ekspertów ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda zwraca się w nim z prośbą o ponowne przeanalizowanie i przesunięcie zadania pn.: „Przebudowa drogi Nr 73 Kielce - Wola Morawicka wraz z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej" z listy zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013r. na listę zadań, których realizacja rozpocznie się przed rokiem 2013.

  W uzasadnieniu czytamy m.in., że droga nr 73 jest jedną z głównych dróg krajowych na terenie województwa, stanowi najkrótsze połączenie Kielc z Tarnowem, dalej ze Słowacją, a poprzez autostradę A4 z Ukrainą. Rozbudowa tego odcinka drogi, obok rozwiązywania bieżących potrzeb województwa i miasta Kielce, wiąże się z perspektywą budowy lotniska w Obicach. - To dla nas sprawa priorytetowa. Uważamy, że liczba punktów, jakie ta droga otrzymała w rankingu ministerstwa jest zbyt niska jak na parametry, które badaliśmy. O przebudowę będziemy zabiegać na wszystkie możliwe sposoby - powiedziała wojewoda.

  We wnioskach wysłanych do ministerstwa zawarto również informacje o spełnionych podstawowych kryteriach dotyczących m.in. dobowego ruchu pojazdów na drodze, zaawansowanego stanu prac przygotowawczych oraz przygotowanego przez właściwy samorząd lokalny programu ochrony przed zabudową terenów przyległych do inwestycji.

   

 •  

   

  Ze świętokrzyskimi samorządowcami nowej kadencji spotkała się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  Spotkanie, oprócz charakteru kurtuazyjnego, miało również na celu zaprezentowanie najważniejszych obszarów współpracy pomiędzy samorządami a Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim. Rozmawiano m.in. o zagadnieniach związanych z nadzorem finansowym nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Wojewoda gratulowała samorządowcom objęcia funkcji, każdy z nich otrzymał również okolicznościowy list, w którym czytamy m.in.: „To odpowiedzialne zadanie wymaga umiejętności zarządzania i podejmowania trafnych i dalekosiężnych decyzji. Od nich zależy przyszłość i dobro mieszkańców, z rąk których otrzymali Państwo społeczny kredyt zaufania. Wypełnianie tej misji to wielki zaszczyt i jednocześnie ogromna odpowiedzialność. Wiąże się ona bowiem z umiejętnością wsłuchiwania się w potrzeby lokalnej społeczności. (...) Wierzę, że praworządność, demokracja i rozwój gminy staną się fundamentami Państwa pracy".

   

 •  

   

  W związku ze wzrostem, przed Nowym Rokiem, handlu materiałami pirotechnicznymi, wojewoda świętokrzyski apeluje o ostrożność w ich użytkowaniu.

  Wojewoda wyraziła przekonanie, że ewentualne wprowadzenie zakazu sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych zależeć będzie od decyzji władz lokalnych oraz będzie miało charakter czasowy i poprzedzone zostanie stosowną analizą stopnia zagrożenia.

  Z uwagi na to, że niebezpieczeństwo wynikające z używania tych artykułów dla życia, zdrowia, porządku i spokoju publicznego mieszkańców nie ma jednolitego i równomiernego charakteru na terenie całego województwa, wojewoda zdecydowała nie wydawać w tym przedmiocie zarządzenia porządkowego.

   

 •  

   

  Za pięć tysięcy złotych została zlicytowana świąteczna choinka podarowana przez wojewodę Bożentynę Pałkę-Korubę, podczas akcji Radia Kielce „Choinka pod choinkę".

  - Rozmawialiśmy z dziećmi i jesteśmy zdecydowani - bardzo potrzebna jest taka świetlica, gdzie mogłyby się bawić, grać czy korzystać z Internetu, żeby mogły chociaż na kilka chwil zapomnieć o tym przykrym losie, który sprowadził je w to miejsce - mówiła podczas licytacji wojewoda.

  W przedświątecznej akcji charytatywnej radiowców zlicytowano choinkę prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego, marszałka województwa Adama Jarubasa, muzyka Andrzeja Piasecznego, a także drzewko ufundowane przez Targi Kielce. Z aukcji uzyskano łącznie 34 tysiące złotych, które w tym roku przekazane zostaną na wyposażenie świetlicy w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach.

   

 •  

   

  O przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i budowlanych apeluje Świętokrzyski Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej.

  Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera kilkadziesiąt osób w całej Polsce. Bardzo często nie ma to związku z pożarami, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nim urządzeń oraz instalacji grzewczych. Państwowa Straż Pożarna apeluje o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i budowlanych, a w szczególności o dokonywanie okresowych konserwacji i kontroli przewodów kominowych, zapewnienie sprawności technicznej przewodów kominowych oraz właściwe podłączenie i eksploatowanie urządzeń grzewczych.

   

 •  

   

  O konieczności odśnieżania dachów przypomina Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Należy to do obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości.

  Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki wielkopowierzchniowe (m.in. hale targowe, sportowe, hipermarkety, magazyny). Oprócz zadbania o odpowiedni stan techniczny obiektów budowlanych w okresie zimowym, konieczne jest także podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń wynikających z ponadnormatywnych opadów śniegu, jak również występujących oblodzeń budynków.

  Właściciel lub zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać ukarany mandatem. Można również wprowadzić natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu.