"Okrąglak" nr 203 (2011-02-23) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 203 (2011-02-23)


 •  

   

  „Zima z sercem" - pod takim hasłem odbyły się imprezy inaugurujące kampanię wojewody Bożentyny Pałki-Koruby „Z sercem dla serca". Przez tydzień mieszkańcy Kielc i całego regionu mieli okazję uczestniczyć w ciekawych przedsięwzięciach.

  - Kampania została zainspirowana rozmowami i konsultacjami ze specjalistami. „Zima z sercem" to początek drogi, którą mamy zamiar przejść przez cały rok. Będziemy mówić o ważnym problemie związanym z chorobami serca i co czynić, by uwolnić się od zagrożeń i komplikacji kardiologicznych - powiedziała wojewoda, podczas konferencji w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Spotkanie było oficjalnym rozpoczęciem kampanii. Jej celem jest propagowanie przez cały rok idei zdrowego serca w rozmaitych formach oraz dotarcie do jak najbardziej szerokiego kręgu mieszkańców województwa i wypracowanie w nich mechanizmu szanowania własnego zdrowia. Ambasadorami przedsięwzięcia zostali Marianna Janion, konsultant wojewódzki ds. kardiologii oraz Beata Wożakowska-Kapłon, konsultant wojewódzki ds. hipertensjologii. Kampanię wsparli również wicemarszałek Grzegorz Świercz, Zofia Wilczyńska, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ, Grażyna Jarosz, prezes Fundacji Vive „Serce Dzieciom", Jan Gierada, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Grzegorz Romański, właściciel restauracji Monte Carlo w Kielcach oraz Bartłomiej Zapała, Pełnomocnik ds. Programu Radia Kielce SA.

  W ramach akcji dla mieszkańców regionu świętokrzyskiego przygotowano liczne konkursy, spotkania ze specjalistami w powiatowych ośrodkach zdrowia czy imprezy artystyczne. Kampania „Z sercem dla serca" składać się będzie z czterech cykli odpowiadających porom roku. Pierwszy z nich, „Zima z sercem" trwał przez cały miniony tydzień w Kielcach i kilku innych miastach w regionie. Na początek wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba spotkała się z mieszkańcami na kieleckim Placu Artystów. W trakcie happeningu wojewoda wraz z zaproszonymi gośćmi rozdawała przechodniom jabłka z logo kampanii, lizaki w kształcie serca oraz książeczki ze zdrowymi przepisami kulinarnymi i kalendarzyki. Specjaliści doradzali uczestnikom imprezy jak najlepiej dbać o serce oraz jak skutecznie bronić się przed schorzeniami układu krążenia. Przedsięwzięcie wsparli również muzycy z Orkiestry Jana Tokarza, Grupa Break Dance BBoys Crew oraz Świętokrzyski Klub Morsów.
  Dzień później burzą oklasków nagradzała publiczność śpiewających podczas „Karaoke z sercem" w kieleckiej kawiarni Antrakt. Było to kolejne spotkanie zorganizowane w ramach kampanii. Dobór repertuaru miał przynajmniej w minimalnym stopniu nawiązywać do przewodniej myśli akcji wojewody, promującej ideę zdrowego serca. W trakcie imprezy zebrani mogli wsłuchać się w rockowo-folkowe akordy Brathanków okraszone odważnym wokalem wicemarszałka Grzegorza Świercza czy poetyckie brzmienie „Dumki na dwa serca" w wykonaniu Anny Krawieckiej i Jana Gierady. W niezwykle frywolny nastrój wprawiła wszystkich zebranych wojewoda, która nowocześnie zinterpretowała przebój Marii Koterbskiej „Serduszko puka w rytmie cha-cha". Utwory m. in. Czerwonych Gitar, Krzysztofa Krawczyka i De Mono śpiewali ponadto ambasadorzy kampanii oraz Dawid Żłobiński, aktor Teatru im. Stefana Żeromskiego, Leszek Ślusarski i Marcin Janaszek z Polskiego Radia Kielce, Grzegorz Romański z restauracji „Monte Carlo" i poseł Henryk Milcarz.

  16 i 17 lutego upłynął pod znakiem spotkań z kierowcami. Pierwszego dnia, od 7 do 8 rano, w pobliżu skrzyżowania ul. Sandomierskiej z ul. Poleską w kierunku centrum Kielc, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w ramach kampanii wręczali kierowcom jabłka i materiały promujące profilaktykę chorób serca oraz schorzeń układu krążenia. Razem z funkcjonariuszami z kierowcami rozmawiała wojewoda, w towarzystwie wicemarszałka Grzegorza Świercza oraz Jana Gierady, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Wszyscy dowiedzieli się w jaki sposób najlepiej dbać o serce oraz bronić się przed schorzeniami układu krążenia. Policjanci akcję prowadzili w Kielcach do godziny 15, takie same działania, były prowadzone przez funkcjonariuszy w Zgórsku, przy drodze L 762 obok byłego salonu „Skody". Dzień później profilaktykę chorób serca promowała wśród kierowców wojewoda wraz z policjantami z kieleckiej „drogówki" oraz prof. Marianną Janion i prof. Beatą Wożakowską-Kapłon. Między godziną 7 a 8 rano, przy ul. Bohaterów Warszawy, podczas przeprowadzanych przez policjantów kontroli drogowych wręczano kierowcom jabłka i materiały propagujące profilaktykę chorób serca oraz schorzeń układu krążenia. Takie same działania policjanci przeprowadzili również w Górnie, przy drodze K 74.

  Na koniec tygodnia pod hasłem „Zima z sercem" zorganizowano bezpłatne badania serca w siedmiu szpitalach w województwie: Czerwonej Górze, Chmielniku, Końskich, Skarżysku-Kamiennej, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu oraz Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w Kielcach. W dwóch pierwszych ośrodkach pacjentów odwiedziła wojewoda. Z badań skorzystało kilkaset osób. Kolejne inicjatywy zaplanowano na marzec. Wśród nich bardzo ciekawie zapowiada się ogłoszony konkurs dla świętokrzyskich producentów na „Produkt z sercem", którego finał odbędzie się właśnie w marcu.

   

 •  

   

  Województwo świętokrzyskie po raz kolejny uplasowało się w ścisłej czołówce regionów, w których najlepiej realizowany jest rządowy program „Razem bezpieczniej".

  W ciągu czterech lat aż piętnaście samorządów terytorialnych województwa świętokrzyskiego skorzystało z dofinansowania w ramach programu „Razem bezpieczniej". Dzięki pozyskanym środkom finansowym na realizację projektów zadań publicznych w obszarze bezpieczeństwa znacznie wzrosło, jak wynika z badań prowadzonych przez Instytut Sprawiedliwości, zaufanie społeczne do policji oraz wskaźnik poczucia bezpieczeństwa.

  Rządowy program ma na celu ograniczenie przestępczości i zachowań aspołecznych przez budowanie trwałej więzi między mieszkańcami a Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

   

 •  

   

  Program „Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015 podpisano w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. W uroczystości udział wzięła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  - Nie ma drugiego takiego porozumienia w Polsce, które zakłada współpracę podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. To program, który przynosi naprawdę wymierne efekty. Pracując razem jesteśmy współpartnerami, bez dowódców, bez kompleksowego współdziałania nie moglibyśmy prowadzić szerokich i spektakularnych akcji - powiedziała wojewoda. Zadania i cele zawarte w programie na lata 2011 - 2015 są spójne z założeniami krajowych programów profilaktycznych oraz lokalnych strategii bezpieczeństwa. Dokument podkreśla znaczenia współpracy z lokalnymi społecznościami, gdzie dąży się do tworzenia efektywnych, lokalnych systemów bezpieczeństwa. Program wskazuje obszary oraz zadania, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa lokalnego oraz ograniczą zjawisko dokuczliwej dla obywateli tzw. przestępczości pospolitej.

  Program obejmuje wiele obszarów aktywności administracji publicznej i Policji, jest otwarty na wszelkie inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie. Zaakcentowano w nim społeczny kontekst działań podmiotów na rzecz bezpieczeństwa. Głównymi celami programu są: ograniczenie przestępczości pospolitej oraz zjawisk chuligaństwa i wandalizmu, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomanii i przemocy domowej.

  Program „Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015 podpisali: wojewoda, wicemarszałek województwa Grzegorz Świercz, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji Mirosław Schossler, przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego Edmund Kaczmarek oraz prezes Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego" Michał Markiewicz.

   

 •  

   

  Drugą edycję konkursu „Zdrowa Gmina" organizuje Polska Unia Onkologii. W regionie świętokrzyskim inicjatywa prowadzona będzie pod patronatem wojewody. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych.

  Chodzi o badania organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Konkurs będzie skierowany do gmin z 6 województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i opolskiego. Wyłonione zostaną gminy, które będą miały najwyższy wzrost procentowy liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne finansowane przez NFZ i NPZChN w okresie od marca do sierpnia 2011 r.

  Zadaniem gmin biorących udział w konkursie w pierwszym etapie będzie przeprowadzenie działań propagujących profilaktykę chorób nowotworowych, zwłaszcza w zakresie raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego, w taki sposób, aby zmobilizować jak największą liczbę mieszkańców do wykonania badań skryningowych. W drugim etapie ocenie podlegać będą opisy projektów działań promujących prewencję nowotworową, uwzględniające wydatkowanie nagrody głównej, tj. 100.000 zł. Trzy najlepsze gminy otrzymają tytuł Zdrowej Gminy oraz nagrody finansowe na realizację działań opisanych w projektach. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do końca lutego.