"Okrąglak" nr 205 (2011-03-23) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 205 (2011-03-23)


 •  

   

  Konferencję inaugurującą kampanię społeczną „Nie zasłaniaj oczu. Zobacz! Zareaguj! Zadzwoń! 997 lub 112" otworzyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Spotkanie odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

   Kampania wpisuje się w program „Bezpieczne Świętokrzyskie", a jej celem jest ograniczenie liczby negatywnych zachowań uczestników ruchu drogowego, propagowanie właściwego zachowania na drogach, promowanie numerów alarmowych oraz zachęcenie osób, które są świadkami negatywnych zachowań na drogach do zgłaszania takich przypadków. - Akcja została stworzona po to, aby kształtować postawy obywatelskie we wszystkich przypadkach negatywnych i aspołecznych zachowań. Chodzi o odrzucenie przyzwolenia społecznego na wszelkie tego typu przypadki - mówiła wojewoda.

  Twarzą kampanii został trener szczypiornistów reprezentacji Polski oraz Vive Targi Kielce Bogdan Wenta. - To nie jest kwestia jedynie wykonania telefonu do odpowiednich służb, ale także sprawa dotycząca zrozumienia egzekwowania prawa i przestrzegania przepisów. Musimy wiedzieć, nauczyć się, że dotyczą one także nas - podkreślił. Przedsięwzięcie, które jest adresowane do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, będzie prowadzone do końca 2011 roku w kilku odsłonach. W ramach kampanii w stacjach telewizyjnych i radiowych emitowane będą spoty informacyjne, kolejnym elementem będą audycje radiowe oraz artykuły prasowe zachęcające mieszkańców do współpracy z policją. Do instytucji publicznych w regionie trafią również plakaty promujące akcję.

  Następnym etapem kampanii będzie spektakl „Upside down - czyli kołami do góry" ukazujący skutki braku reakcji na negatywne zachowania uczestników ruchu drogowego. Będzie on prezentowany podczas spotkań z młodzieżą szkolną w całym województwie. Spotkania będą również okazją do przeprowadzenia warsztatów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  Organizatorami kampanii są: Wojewoda Świętokrzyski, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Drogowego w Kielcach, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach oraz Polskie Radio Kielce, Radio Planeta oraz Radio Plus.

   

 •  

   

  Kefir z Jędrzejowskiej Spółdzielni Mleczarskiej okazał się zwycięzcą konkursu wojewody „Produkt z sercem". Uroczysty finał odbył się w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.

  Według opinii jury konkursu, kefir z Jędrzejowa okazał się najzdrowszym dla serca produktem ze wszystkich szesnastu zgłoszonych do przedsięwzięcia. Mariusz Burchart, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Handlowy, przewodniczący jury podkreślił, że oceniano skład produktów, a szczególną uwagę przywiązywano do zawartości tłuszczu. - Wszelkie produkty o wysokiej zawartości tłuszczu zostały odrzucone. Prosimy producentów, aby nie bali się produktów z zerową zawartością tłuszczu. Są nie tylko smaczne, ale i modne - apelował.

  Drugie miejsce w konkursie zajęła kasza gryczana w saszetkach zgłoszona przez Zakład Konfekcjonowania Artykułów Spożywczych „Vitana" Jerzy Płachta, a trzecie sok z malin ekologicznych zgłoszony przez Elżbietę Juszczyk. Wszyscy laureaci, oprócz symbolicznych grawertonów, otrzymali honorowy tytuł „Produktu z sercem" oraz prawo do umieszczania logotypu przedsięwzięcia na produktach. Celem konkursu, organizowanego w ramach kampanii wojewody „Z sercem dla serca", było wyróżnienie najlepszych produktów żywnościowych mających korzystny wpływ na zdrowie oraz promocja zdrowej żywności.

   

 •  

   

  Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Po raz pierwszy wykorzystana zostanie nowoczesna technologia informatyczna.

  - Zgodnie z zapisami ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym, respondenci zobowiązani są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Zasada dobrowolności obejmuje wyłącznie dane dotyczące: pozostawania w związku nieformalnym, wyznania, liczby żywo urodzonych dzieci oraz planów prokreacyjnych - wyjaśnia Lidia Jarosz, dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach.

  Dane spisowe zostaną zebrane na formularzach elektronicznych w trzech terminach:
  - od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. trwa samopis, dający możliwość respondentom samodzielnego spisania się przez Internet;
  - od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. ankieterzy statystyczni przeprowadzą spis telefonicznie;
  - od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. rachmistrzowie spisowi przeprowadzą wywiady w terenie na przenośnych urządzeniach elektronicznych.

  Rachmistrz powinien posługiwać się identyfikatorem ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, a także imienną pieczęcią dyrektora tego urzędu. Na czas przeprowadzenia spisu zostanie także uruchomiona infolinia spisowa o numerach: dla telefonów stacjonarnych 800 800 800 (bezpłatnie) i dla telefonów komórkowych 22 4444 777 (minuta wg cennika operatora). Za pośrednictwem infolinii będzie można zarówno potwierdzić tożsamość rachmistrza spisowego i ankietera statystycznego, jak też uzyskać pomoc w przypadku problemów z zalogowaniem do formularza internetowego.
  Wszystkie dane zgromadzone w Narodowym Spisie Powszechnym są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną.

   

 •  

  Happening „Obudź w sobie wiosnę" odbył się na ul. Sienkiewicza w Kielcach. W imprezie organizowanej przez Polskie Radio Kielce wzięła udział wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.
  Na mostku nad Silnicą pojawiły się marzanny przygotowane przez uczniów kieleckich szkół i przedszkoli. Radośnie, głośno, muzycznie i kolorowo przywoływano wspólnie najbardziej oczekiwaną porę roku - wiosnę. Kukły przeniesione zostały do Muzeum Zabawek i Zabawy, gdzie będzie można je oglądać i głosować na najpiękniejszą z nich do 3 kwietnia 2011 r.
  W trakcie happeningu wojewoda, w ramach kampanii „Z sercem dla serca", przypominała przechodniom o profilaktyce chorób serca i schorzeń układu krążenia.

 •  

  W otwarciu XVI Targów Edukacyjnych "Edukacja" uczestniczyła wicewojewoda Beata Oczkowicz. Impreza odbyła się w Targach Kielce.
  Podczas tegorocznych, rekordowych pod względem liczby uczestników, targów „Edukacja" swoje oferty zaprezentowało 213 wystawców. Przy stoiskach można było zapoznać się ze wszystkim, co najnowocześniejsze w oświacie i wychowaniu.
  Imprezie towarzyszyło ponad 80 konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów skierowanych m.in. do pedagogów i uczniów wszystkich szkół - szczególne znaczenie miało Ogólnopolskie Forum Dyrektorów, w tym roku odbywające się po hasłem „Od kredy do tablicy interaktywnej, czyli polska szkoła między tradycją a nowoczesnością", jego uczestnikami byli również delegaci zagranicznej wizyty studyjnej: przedstawiciele placówek oświatowych z krajów europejskiej, którzy przyjechali na zaproszenie Kuratorium Oświaty w Kielcach.

 •  

   

  Czterdzieści osiem gmin z naszego województwa przystąpiło do pierwszego etapu II edycji konkursu Zdrowa Gmina. Zadaniem samorządów lokalnych jest promocja profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego. W regionie świętokrzyskim inicjatywa prowadzona jest pod patronatem wojewody Bożentyny Pałki-Koruby.

  Do konkursu zgłosiło się ogółem 211 gmin z 6 województw. - Świętokrzyskie gminy, które biorą udział w konkursie otrzymają od nas dodatkowe materiały edukacyjne w zakresie mammografii i cytologii - informuje Joanna Chądzyńska z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Kielcach.

  W pierwszym etapie konkursu, trwającym od 1 marca do 31 sierpnia 2011, gminy będą mobilizowały swoich mieszkańców do wykonania bezpłatnych badań skryningowych. Będą miały także za zadanie przesłać autorskie opisy projektów działań promujących profilaktykę nowotworową z wykorzystaniem nagrody głównej w konkursie, tj. 100 000 zł. W drugim etapie jury wyłoni 10 laureatów, którzy będą mieli najciekawsze opisy działań propagujące prewencję chorób nowotworowych w społecznościach lokalnych. Spośród nich zostaną wybrane trzy najlepsze gminy, które otrzymają tytuł Zdrowej Gminy oraz nagrody finansowe na realizację działań opisanych w projektach.