"Okrąglak" nr 214 (2011-08-10) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 214 (2011-08-10)


 •  

   

  Szkolne podręczniki będą wydawane obowiązkowo również w formie elektronicznej. Zaproponowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji społecznych.

  Zgodnie z jego treścią podręczniki będą mogły być wydane w formie papierowej wraz z towarzyszącą jej formą elektroniczną lub wyłącznie w formie elektronicznej. Tylko materiały edukacyjne dla klas I-III szkoły podstawowej, ze względu na specyfikę tego etapu edukacji, będą wydawane wyłącznie w formie papierowej. - Podręczniki, z których uczą się polskie dzieci, powinny mieć wersję elektroniczną. Pomoce dydaktyczne powinny być dostosowane do obecnych technologii i wymagań uczniów, po to, aby nauka była dla nich ciekawa i atrakcyjna - chwali projekt minister edukacji Katarzyna Hall.

  Mocnym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem tego rozwiązania są dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w 2010 roku. Ponad 90 proc. gospodarstw domowych z dziećmi w wieku poniżej 16 lat posiada w domu komputer, w tym 83 proc. ma dostęp do Internetu - Polska szkoła musi stawać się nowocześniejsza. Kto się nie zmienia ten zostaje w tyle. Ale to nie tylko sam budynek czy jego wyposażenie musi się rozwijać - dodaje minister. Dostosowanie pomocy dydaktycznych do aktualnych potrzeb, ale przede wszystkim technologii i wymagań uczniów, doprowadzi z pewnością do znacznie większego zainteresowania dzieci i młodzieży nauką w nowoczesnej formie.

  Elektroniczne podręczniki stworzą uczniom i nauczycielom nowe możliwości edukacyjne, ale również odciążenie ich plecaków i obniżenie cen szkolnych książek. - Pamiętajmy, że e-podręczniki to nie tylko komputer w rozumieniu tradycyjnym. To także palmtop, tablet czy nawet telefon komórkowy. Obowiązek nakładany na wydawców wydaję się więc jak najbardziej słuszny - daje bowiem możliwość wyboru pomiędzy podręcznikiem tradycyjnym a wersją elektroniczną która - wraz z ich rozpowszechnieniem - powinna być o wiele tańsza - komentuje projekt rozporządzenia Paweł Szymoniak, koordynator edukacji informatycznej Kuratorium Oświaty w Kielcach.

  Inną zaproponowaną w nowelizacji zmianą jest ograniczenie możliwości składania wniosku o dopuszczenie do użytku szkolnego kolejnych wydań podręcznika zmienionych w części nie większej niż 20 proc. objętości. Wydawca będzie mógł złożyć taki wniosek dopiero po upływie 3 lat od dnia dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego. Ograniczy to możliwość udostępniania w każdym roku przez wydawców nowszych wersji podręcznika, które nie różnią się zasadniczo od wersji poprzedniej. Umożliwi to szersze korzystanie z podręczników kupowanych na rynku wtórnym i pomoże w ujednoliceniu wersji podręcznika stosowanego w oddziale klasowym.

   

 •  

  Budowa Węzła Żytnia w Kielcach oficjalnie rozpoczęta. W ceremonii wbicia „pierwszej łopaty" wzięła udział wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.
  W ramach inwestycji zaplanowano m.in. budowę wiaduktu nad skrzyżowaniem ulic Armii Krajowej - Żelaznej - Żytniej - Grunwaldzkiej, kompleksową przebudowę wiaduktu na ulicy Mielczarskiego oraz budowę dwóch tuneli dla pieszych i rowerzystów o długości 17 i 23 metrów. Gruntownej modernizacji poddane będą także ulice: Żelazna, Żytnia, Armii Krajowej, Grunwaldzka i Mielczarskiego.
  Węzeł Żytnia w Kielcach wybuduje konsorcjum firm: Radko sp. z o.o. oraz Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. Inwestycja ma być gotowa w ciągu 15 miesięcy i będzie kosztować ponad 39 mln zł.

 •  

   

  Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego województwa świętokrzyskiego uczestniczy w projekcie partnerskim „Akademia rozwoju i współpracy wojewódzkich komisji dialogu społecznego" realizowanym przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza wraz z wojewodą mazowieckim.

  Współuczestniczą w nim również komisje z województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Projekt ma na celu profesjonalizację działania WKDS poprzez przeprowadzenie licznych seminariów, konferencji, warsztatów roboczych, kursów e-learningowych i zagranicznych wizyt studyjnych. Ponadto w ramach projektu zostaną przeszkoleni promotorzy dialogu społecznego, którzy zostaną przygotowani do szkolenia uczestników dialogu w całej Polsce.

  Cele szczegółowe to: stworzenie modelowej propozycji podnoszenia kompetencji członków WKDS i bazy wiedzy o regionalnym dialogu społecznym, stworzenie dobrych praktyk w obszarze współodpowiedzialności partnerów społecznych za działania WKDS i ich skuteczność, stworzenie modelowej płaszczyzny współpracy pomiędzy komisjami oraz pomiędzy komisjami a innymi podmiotami działającymi na rzecz realizowania polityk regionalnych, a także modelu rozszerzenia wachlarza działań podejmowanych przez WKDS o działania o charakterze strategicznym i antycypacyjnym. W ramach projektu zostanie również przeprowadzona kampania informacyjno - promocyjna w regionalnych mediach oraz przygotowane zostaną materiały informacyjne o działalności WKDS dla partnerów społecznych.

  Inauguracja „Akademii rozwoju i współpracy wojewódzkich komisji dialogu społecznego" odbyła się na początku czerwca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano z kolei seminarium dotyczące współpracy wojewódzkich komisji dialogu społecznego, w którym uczestniczyli przedstawiciele trzech komisji: świętokrzyskiej, mazowieckiej i kujawsko-pomorskiej. Uczestnicy seminarium wypracowali rekomendacje dotyczące współpracy pomiędzy komisjami oraz omówili korzyści z niej wynikające. Jednym z istotnych celów realizowanego projektu jest wdrożenie wypracowanych praktyk działania w bieżącej pracy wszystkich szesnastu komisji. Różnorodne modele postępowania i doświadczenia płynące ze stosowania dobrych praktyk przez WKDS i partnerów społecznych z trzech regionów mogą zaowocować stworzeniem nowej jakości pracy i nowatorskimi rozwiązaniami w rozwoju dialogu społecznego. Projekt trwa od kwietnia 2011 r. do września 2012 r.

   

 •  

  Wicewojewoda Beata Oczkowicz uczestniczyła w otwarciu odcinka remontowanej drogi Huta Nowa-Ostrowiec Świętokrzyski.
  Budowa oddanego do użytku w miejscowości Bartoszowiny odcinka drogi od Huty Nowej do ronda w Nowej Słupi trwała dwa lata. Prace były dość skomplikowane bowiem droga wiedzie przez Świętokrzyski Park Narodowy. W ramach inwestycji wybudowano również przejścia dla zwierząt - jedno dla dużych i pięć dla mniejszych.
  Kolejny odcinek modernizowanej drogi zostanie oddany do użytku we wrześniu. Uroczystemu otwarciu towarzyszył występ Zespołu Ludowego "Chełmowianki" z gminy Nowa Słupia.

 •  

  W uroczystości podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę hali widowiskowo-sportowej w Chęcinach wzięły udział wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba i wicewojewoda Beata Oczkowicz.
  Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest realizowana w ramach inwestycji w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Budynek powstanie przy ul. Armii Krajowej w Chęcinach.

 •  

  W V Święcie Sportu w Lechowie uczestniczyła wicewojewoda Beata Oczkowicz. Impreza odbyła się na kompleksie boisk sportowych.
  Na imprezę składały się zarówno zawody rekreacyjno-sportowe, jak też występy artystyczne. Każdy mógł obejrzeć m.in. Turniej Sołectw w przeciąganiu liny o Puchar Wójta Gminy Bieliny oraz występy zespołów muzycznych. W trakcie zabawy wręczono puchary w IV Powiatowym Turnieju Zręcznościowym w kategorii VIP oraz Letniej Lidze Piłki Siatkowej „Północ - Południe".