"Okrąglak" nr 216 (2011-09-07) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 216 (2011-09-07)


 •  

   

  Statuetki laureatom kolejnej edycji nagrody „Czyste Serce" wręczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Uroczystość odbyła się podczas imprezy „Na muzycznym Rynku" w Kielcach.

  Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach: instytucja, organizacja pozarządowa, wydarzenie-akcja oraz osoba fizyczna. Honoruje tych, którzy nie szczędzą swojego czasu i wysiłku w upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży wolnego od uzależnień stylu życia. W tym roku laureatami „Czystych Serc" zostali: w kategorii Instytucja - Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, w kategorii Organizacja Pozarządowa - Zarząd Świętokrzyski Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach, w kategorii Wydarzenie-Akcja - Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej "Kielce", w kategorii Osoba Fizyczna - Dariusz Lisowski, pełnomocnik ds. sportu w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie.

  Nagroda jest hołdem dla nieżyjącego Marka Kotańskiego, założyciela ruchu czystych serc. W województwie świętokrzyskim idee ruchu propaguje działający przy Wojewodzie Zespół ds. Rodziny i Przeciwdziałania Uzależnieniom, a nominacji do nagrody i wyboru laureatów dokonuje działająca od 2003 roku Kapituła, mająca charakter reprezentatywny i interdyscyplinarny.

  "Czyste Serca" przyznawane są po uwzględnieniu wielu kryteriów, m.in. zaangażowania podmiotu w propagowanie idei wzorców osobowych młodego człowieka, dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie aksjologii postaw młodego człowieka, a także oryginalność, czytelność i realność metody upowszechniania wzorców osobowościowych jako skutecznego narzędzia profilaktyki.

   

 •  

   

  Konferencja „Okrągły stół - odpowiedzialność społeczna za rozwój regionu" odbyła się w Centrum Biznesu w Kielcach. Spotkaniu przewodniczyła wojewoda.

  - Głównym celem konferencji jest dyskusja o możliwej współpracy, o segmentach, które kształtują obszary ekonomii społecznej. Musimy wypracować taki system, w którym samorządy będą współpracowały w tych właśnie obszarach z przedsiębiorcami oraz instytucjami rynku pracy na poziomie lokalnym - mówiła Bożentyna Pałka-Koruba. Uczestnicy spotkania skupili uwagę na analizie możliwości działań społecznych za pomocą mechanizmów rynkowych oraz bezpośrednim, wzajemnym rozpoznaniu możliwości, jakimi dysponują samorządy, przedstawiciele rynku pracy oraz przedsiębiorcy.

  Prace prowadzono w czterech obszarach tematycznych: „Odpowiedzialny biznes czyli przedsiębiorczość społeczna", „Mechanizmy wspierania rynku pracy", „Mechanizmy wsparcia lokalnej przedsiębiorczości" i „Finansowanie zadań publicznych czyli skąd wziąć pieniądze?". Głównym zadaniem obradujących było przede wszystkim wyeliminowanie formalnych przeszkód w procesach rozwoju gospodarczego i społecznego. - Takie spotkania pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość województwa świętokrzyskiego. Jednak musimy być również przygotowani na scenariusze negatywne. Dlatego pracujmy i szukajmy rozwiązań, a jednocześnie likwidujmy bariery - podsumowała wojewoda.

   

 •  

   

  Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym przez Prezydenta RP, uhonorowała wojewoda profesora Stanisława Żaka, jednego z czołowych działaczy opozycji demokratycznej, współzałożyciela NSZZ „Solidarność" w regionie świętokrzyskim.

  Uroczystość odbyła się po koncercie upamiętniającym wydarzenia z sierpnia 1980, zorganizowanym przez wojewodę w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach. Artyści - grupa "Człowiek na księżycu" i Adam Łapacz wykonali piosenki z repertuaru Jacka Kaczmarskiego. Wniosek o nadanie odznaczenia złożył eurodeputowany Bogusław Sonik. - Jako człowiek, który miał odwagę przeciwstawić się komunizmowi, profesor Stanisław Żak był bez wątpienia jedną z osób, dzięki którym możliwa była zmiana ówczesnej rzeczywistości. Odwaga, praca, zaangażowanie i wiara w wolną Polskę osób takich jak profesor Żak sprawiły, że dziś możemy cieszyć się wolnością - mówił europoseł.

  Stanisław Żak był założycielem „Solidarności" w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, a od 1981 r. założycielem i prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Kielcach. Za działalność opozycyjną zapłacił dwukrotnym internowaniem w czasie stanu wojennego. Po okresie internowania, w grudniu 1982 r., odmówiono mu możliwości powrotu do pracy na kieleckiej uczelni do końca roku akademickiego, a w 1988 r. za działalność opozycyjną został z uczelni relegowany.

   

 •  

   

  W uroczystościach Święta Plonów w gminach Radoszyce i Bogoria uczestniczyła wicewojewoda Beata Oczkowicz.

  - Dożynki są podsumowaniem ciężkiej całorocznej pracy i starań o to, aby plony były jak najlepsze. Przypominają nam również, że pracowitości i wytrwałości zawdzięczamy chleb, symbol tych uroczystości. Dziękuję wszystkim za udział i podtrzymywanie tej pięknej polskiej tradycji. Taka postawa uczy młode pokolenie szacunku dla chleba i drugiego człowieka - mówiła wicewojewoda.

  W trakcie obchodów rolnicy prezentowali efekty tegorocznych zbiorów oraz dożynkowe wieńce. W Bogorii wicewojewoda wręczyła pracownikom Urzędu Gminy Medale za Długoletnią Służbę oraz odznaczenia Zasłużony dla Rolnictwa.

   

 •  

   

  Ponad sześćdziesięciu wędkarzy w wieku od 7 do 63 lat wystartowało w otwartych zawodach spławikowych, zorganizowanych przez wojewodę Bożentynę Pałkę-Korubę na zalewie w Pińczowie.

  W grupie seniorów bezkonkurencyjny okazał się Krzysztof Szczygłowski, który w ciągu trzech godzin złowił ponad 2 kilogramy ryb. Najmłodszą uczestniczką konkursu była siedmioletnia Ola Woźniak. Zawody zorganizowane zostały w ramach programu wojewody „Jedz ryby w Świętokrzyskiem", który ma na celu m.in. uświadomienie, jak ważne jest uwzględnianie ryb w codziennej diecie. - Wędkarstwo to wspaniały sport, zachęcam do łowienia, ale także do jedzenia ryb, gdyż w naszym regionie spożywamy ich za mało. Pamiętajmy, że ryby są bardzo zdrowe - mówiła Bożentyna Pałka-Koruba wręczając nagrody laureatom.

  Współorganizatorami pińczowskich zawodów byli: Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „Małża" w Pińczowie oraz Koło Nr 8 Polskiego Związku Wędkarskiego w Gackach.

   

 •  

   

  XIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego otworzył w Targach Kielce minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. W uroczystości wzięły udział wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba oraz wicewojewoda Beata Oczkowicz.

   - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego przez kolejne lata umacniał pozycje wśród imprez na rynku wystawiennictwa zbrojeniowego i teraz z dumą można przyznać, że został najważniejszą tego typu imprezą w Europie Środkowej. To niekwestionowany sukces organizatorów i władz lokalnych - powiedział minister Siemoniak. Na potrzebę rozwoju polskich sił zbrojnych i udziału w nim polskiej dyplomacji zwrócił uwagę minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. - Polska dyplomacja będzie wspierała polski przemysł zbrojeniowy w kontaktach zagranicznych - zapewnił minister.

  W tym roku podczas salonu obronnego swoje produkty prezentuje 400 najważniejszych przedstawicieli branży zbrojeniowej z 20 krajów świata. Targi zakończą się jutro.