"Okrąglak" nr 222 (2011-11-30) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 222 (2011-11-30)


 •  

   

  Obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się w Wojewódzkim Domu Kultury. Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba i wicewojewoda Beata Oczkowicz uhonorowały zasłużonych pracowników placówek pomocy społecznej z województwa świętokrzyskiego statuetkami oraz listami gratulacyjnymi.

  Wojewoda podziękowała wszystkim za trudną i odpowiedzialną pracę. - Mówi się czasem, że pracownik socjalny to więcej niż urzędnik, mniej niż rodzina. Ale wiecie Państwo doskonale, że czasem to jest więcej niż rodzina i zawsze więcej niż urzędnik. Dążymy do tego, by tworzyć system pomocy społecznej, a nie system pojedynczych działań. Bez systemu, bez wzajemnego wsparcia nie ma mowy o sukcesie pracy społecznej - powiedziała Bożentyna Pałka-Koruba.

  Wojewoda wręczyła trzy statuetki przyznawane z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Otrzymały je Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dobra Chata" w Kielcach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku Zdroju.

  Listy gratulacyjne od wojewody dostali: Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół DPS w Gnojnie, Dom dla Dzieci w Kielcach, Zespół Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Centrum Integracji Społecznej w Staszowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach, Spółdzielnia Socjalna „Centrum Rodzinie" w Skarżysku Kamiennej, Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech" w Kielcach oraz Milena Draga, wolontariuszka z kieleckiego Domu dla Dzieci.

  Dzień Pracownika Socjalnego, przypadający 21 listopada, jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989 roku, w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego.

   

 •  

   

  Finał IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbył się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Nagrody laureatom wręczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  Celem konkursu, w którego finale wzięło udział 56 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim, jest podtrzymanie tradycji wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności. - Tematyka konkursu to segmenty wiedzy, które wykorzystywane są w przypadku sytuacji kryzysowych. Czasem wydaje nam się, że są to sprawy teoretyczne i bardzo odległe, dopiero podczas zagrożeń zdajemy sobie sprawę, jak bardzo ta wiedza jest potrzebna. Przekłada się ona bowiem na realne działania praktyczne - powiedziała wojewoda.

  I miejsce zajęła Aleksandra Kowalcze z Zespołu Szkół im. S. Staszica w Staszowie II miejsce przypadło Łukaszowi Czajce z Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie, a trzecią lokatę zajęła Ewelina Zawadzka z II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu. Nagrody zwycięzcom wręczyła wojewoda, Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł oraz Andrzej Martoś, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW. Organizatorami konkursu byli: Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

   

 •  

   

  Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba zatwierdziła ostateczną listę rankingową (po zastrzeżeniach) wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II- Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój" Edycja 2012.

  Zastrzeżenia do wstępnej listy oceny wniosków zgłoszone zostały przez 3 gminy (Gmina Kielce, Gmina Chmielnik, Gmina Gnojno) i jeden powiat (Powiat Ostrowiecki). W dniach od 17 do 23 listopada 2011 roku komisja rozpatrzyła zgłoszone zastrzeżenia przez wnioskodawców i ustaliła ostateczną listę rankingową wniosków, która została zaakceptowana przez Wojewodę.
  W efekcie rozpatrzonych przez komisję zastrzeżeń:
  - Gmina Kielce - otrzymała punktację 13 (poprzednia 12,6), wzrosła kwota dofinansowania z 14,8% do 23% i nastąpiło przesunięcie z pozycji 13 na poz. 11.
  - Gmina Chmielnik - otrzymała punktację 12,4 (poprzednia 9,9) i nastąpiło przesunięcie z pozycji 21 na poz.16 (gmina pozostaje na liście rezerwowej).
  - Gmina Gnojno - otrzymała punktację 11,6 (poprzednia 9,6) i nastąpiło przesunięcie z pozycji 23 na pozycję 21 (gmina pozostaje na liście rezerwowej).
  - Powiat Ostrowiecki - otrzymał punktację 13,5 (poprzednia 12,4) i pozostaje na liście rezerwowej.

  Jednocześnie wojewoda przekazała Ministrowi Administracji i Cyfryzacji listę zakwalifikowanych wniosków celem jej zatwierdzenia. Lista rankingowa oraz arkusz oceny merytorycznej wniosków dostępne są na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl

   

 •  

   

  Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi odbyły się w Sandomierzu i Skarżysku-Kamiennej. Uczestników obu uroczystości odwiedziła wicewojewoda Beata Oczkowicz.

  Rada Kolejarskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Dar Serca" w Skarżysku-Kamiennej zorganizowała uroczystą akademię w miniony piątek. Dzień później podobne spotkanie odbyło się z inicjatywy Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Pilkington Polska Sp. z o.o. w Sandomierzu. - Serdecznie gratuluję i podziwiam, że w czasach obojętności na los drugiego człowieka wciąż mają Państwo dużo serca i poświęcenia. Jesteście wzorem dla młodych pokoleń, które Waszą bezinteresowność oraz odwagę doceniają i starają się naśladować - mówiła wicewojewoda.
  W trakcie uroczystości wicewojewoda wręczyła zasłużonym państwowe odznaczenia.

   

 •  

   

  Do 2 grudnia można nadsyłać zgłoszenia na ogłoszony przez wojewodę konkurs „Świąteczna ryba na świętokrzyskich stołach", którego celem jest wyróżnienie najlepszych regionalnych, świątecznych potraw z ryb.

  Konkurs, organizowany w ramach akcji wojewody „Jedz ryby w Świętokrzyskiem", skierowany jest do osób prywatnych, kół gospodyń wiejskich oraz restauratorów z terenu województwa świętokrzyskiego. Zgłoszenia konkursowe (na karcie zgłoszeniowej zgodnej ze wzorem dołączonym do regulaminu) przyjmowane są w Biurze Wojewody do 2 grudnia 2011 r. (można dostarczyć osobiście lub wysłać na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki - Biuro Wojewody, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce). Uwaga! Liczy się data przyjęcia karty zgłoszenia przez sekretariat Biura Wojewody, a nie data stempla pocztowego.

  Za podstawę oceny przyjmuje się następujące kryteria: walory smakowe, sposób prezentacji oraz związek potrawy z regionem świętokrzyskim. Finał Konkursu odbędzie się 14 grudnia 2011 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl

   

 •  

   

  Nawet 200 tysięcy złotych mogą otrzymać studenci, których projekty naukowe zostaną zgłoszone do rządowego programu „Diamentowy grant". W ten sposób Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce nagrodzić 100 najlepszych absolwentów.

  Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich. - Reforma nauki i szkolnictwa wyższego jest urzeczywistnieniem nowego modelu finansowania nauki, który promuje wysoką jakość badań i ich konkurencyjność.

  Program „Diamentowy Grant" wpisuje się w tę koncepcję. Pomoże nam wyławiać i otaczać systematyczną opieką prawdziwe naukowe talenty wśród naszych studentów. Jestem przekonana, że to najlepsza inwestycja z gwarantowanym zyskiem - tłumaczy minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. Laureaci, oprócz środków pokrywających koszty ich badań, otrzymają również wynagrodzenie na okres swojej pracy badawczej w wysokości minimum 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Na pierwszą edycję programu zagwarantowano łączne środki w wysokości 20 mln złotych. Wnioski o granty można składać w MNiSW do 15 grudnia 2011 roku. Więcej informacji na stronie internetowej ministerstwa www.nauka.gov.pl