"Okrąglak" nr 225 (2012-01-18) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 225 (2012-01-18)


 •  

   

  Konkurs „Czyste płuca" propagujący działania antytytoniowe na terenie zakładów pracy, instytucji, organizacji ogłosił Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Przedsięwzięcie wspiera wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  Konkurs organizowany jest w ramach działania Koalicji Antytytoniowej województwa świętokrzyskiego, w skład której wchodzą m.in. wojewoda, marszałek województwa, Sanepid oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Myślą przewodnią działań jest pierwszy punkt Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem zachęcający do niepalenia tytoniu. Coraz więcej pracodawców dba o zdrowie swoich pracowników wprowadzając politykę miejsca pracy wolnego od dymu tytoniowego, bowiem przynosi to zarówno korzyści ekonomiczne, jak i społeczne. Chodzi m.in. o większą wydajność pracowników nie narażonych na dym tytoniowy, brak straty czasu pracy, niższe koszty sprzątania oraz mniejsze koszty związane z leczeniem, a także spadek liczby chorujących i umierających na choroby spowodowane paleniem i lepszy wizerunek przedsiębiorstwa dbającego o zdrowie pracowników oraz klientów.

  Realizowanie skutecznej polityki w zakresie tworzenia środowisk pracy wolnych od dymu tytoniowego jest głównym priorytetem wynikającym z wprowadzonej w dniu 15 listopada 2010 r. nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Pracodawca jest zobowiązany do podejmowania działań na rzecz podtrzymania i wzmacniania zdrowia wszystkich zatrudnionych. Dodatkowo zarówno pracodawcę, jak i pracownika mogą spotkać konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania zakazu palenia w miejscu pracy. Każde przedsiębiorstwo powinno wypracować działania zmierzające do eliminacji palenia w zakładzie pracy.

  W ramach ogłaszanego konkursu Koalicja ustaliła następujące kryteria nominacji do otrzymania Statuetki „Czyste płuca": całkowity i rzeczywisty zakaz palenia wyrobów tytoniowych na terenie zakładu pracy, instytucji i organizacji, wyeksponowanie znaków wizualnych zakazu palenia, mile widziane inicjatywy zmierzające do propagowania zdrowego stylu życia, np.: zajęcia sportowe, wycieczki, rajdy (działalność stała lub akcyjna) oraz realizacja działań antytytoniowych na terenie zakładu, instytucji lub organizacji.

  Do konkursu przystąpić mogą wszystkie, liczące przynajmniej 10 pracowników, zakłady pracy, instytucje i organizacje w których nie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia zgodnie z Ustawą z dnia 15 listopada 2010 r., warunkiem koniecznym jest wypełnienie odpowiedniej karty informacyjnej (dostępnej m.in. na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach). Czas trwania konkursu 10 stycznia - 10 kwietnia 2012.

   

 •  

   

  Roczna odprawa kadry kierowniczej policji garnizonu świętokrzyskiego odbyła się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. W spotkaniu uczestniczyła wojewoda.

  Podczas odprawy oceniono stan bezpieczeństwa na terenie województwa świętokrzyskiego w 2011 roku oraz przedstawiono zrealizowane zadania dotyczące inwestycji oraz wydatków poniesionych w ubiegłym roku. Działania świętokrzyskich funkcjonariuszy opierały się na celach wyznaczonych w ramach priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2010-2012. Należą do nich m.in. wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie, poprawa bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych, podniesienie jakości czynności prowadzonych na miejscu przestępstwa i wykroczenia, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zwiększenie poziomu zadowolenia policjantów i pracowników policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków do realizacji zadań.

  Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mirosław Schossler podkreślił, że wśród tych zadań w regionie świętokrzyskim szczególne znaczenie miało angażowanie społeczności lokalnych w diagnozowanie i rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa, walka z patologiami społecznymi oraz profesjonalizacja pracy świętokrzyskiej policji. - W codziennych działaniach chcemy pokazać jak ważne jest zaangażowanie społeczne i współpraca z innymi instytucjami w procesie zapobiegania przestępstwom i ich wykrywaniu - powiedział komendant Schossler.

  W ubiegłym roku w województwie świętokrzyskim policjanci podjęli 123.705 interwencji, co oznacza, że funkcjonariusze reagowali średnio co 4 min. 25 sek. Jeśli chodzi o dane statystyczne dotyczące przestępstw kryminalnych, to w roku 2011 doszło do 13.558 takich zdarzeń, a sprawców wykryto w 63,1% przypadków. W ubiegłym roku policjanci zrealizowali 237.370 tzw. służb zewnętrznych, a służbę tą pełniło średnio 650 policjantów dziennie. Na terenie naszego regionu doszło w 2011 roku do 1507 wypadków drogowych, w których zginęły 163 osoby. Ujawniono 7079 nietrzeźwych kierujących. W ubiegłym roku świętokrzyska policja prowadziła również wiele działań profilaktycznych jak kampanie „Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i Ty", „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze" oraz „Seniorze nie jesteś sam".

   

 •  

   

  Nielegalnie przebywający w Polsce cudzoziemcy mogą już składać do wojewody wniosek o zalegalizowanie swego pobytu. Wnioski takie będą przyjmowane przez sześć miesięcy, zaś abolicja zostanie udzielona na okres 2 lat.

  Z abolicji mogą skorzystać m.in. cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 r. i których pobyt jest nielegalny od 1 stycznia 2012 roku (czyli momentu wejścia w życie ustawy) oraz cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nieprzerwanie co najmniej od 1 stycznia 2010 r., którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy i których pobyt w Polsce przestał być legalny w dniu wejścia w życie ustawy.

  Szczegóły dotyczące abolicji dla cudzoziemców dostępne są w specjalnej zakładce na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego www kielce.uw.gov.pl oraz na stronie internetowej www.abolicja.gov.pl

   

 •  

   

  Kontrole punktów handlowych, usługowych, gastronomicznych i rozrywkowych w miejscach atrakcyjnych turystycznie - tak będzie wyglądała kolejna edycja akcji Ministerstwa Finansów „Weź paragon". Od 16 stycznia Inspektorzy Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach oraz pracownicy świętokrzyskich Urzędów Skarbowych będą przeprowadzali kontrole, które mają znacznie ograniczyć szarą strefę oraz nieuczciwą konkurencję.

  Tegoroczna kampania informacyjna, organizowana pod hasłem „Nie bądź jeleń, weź paragon", obejmie cały kraj ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości turystycznych. - W wyniku ubiegłorocznej akcji „Weź paragon" okazało się, że skontrolowani przedsiębiorcy w trzecim kwartale 2011 roku wpłacili aż o ponad 20% więcej podatków niż w analogicznym okresie zeszłego roku. W przypadku przedsiębiorców, u których nie zagościły kontrole wzrost wpłat z tytułu podatków wyniósł tylko około 5%.

  Z danych zebranych tylko w jednym z województw za pojedynczy kwartał roku wynika, że te dodatkowe 20% wpływów podatkowych u skontrolowanych przedsiębiorców to ponad 15 milionów złotych. A kontrolowany był tylko co pięćdziesiąty punkt handlowy - wyjaśnia zasadność akcji wiceminister finansów, generalny inspektor kontroli skarbowej Andrzej Parafianowicz. Wydanie paragonu jest obowiązkiem każdego sprzedawcy, niezależnie od tego, czy robimy zakupy w sklepie, na bazarze, na stoisku z pamiątkami czy przez Internet. Dotyczy to również wszelkiego rodzaju usług. Należy pamiętać, że tylko paragon jest dowodem na zawarcie transakcji i stanowi podstawę do ewentualnej reklamacji.

  Co zrobić, gdy nie otrzymaliśmy paragonu? Jak informuje Ministerstwo Finansów, powinniśmy to zgłosić do urzędu kontroli skarbowej. Natomiast w przypadku problemów z zakupami czy odrzuconą reklamacją możemy liczyć na bezpłatną pomoc miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Poradę prawną można również uzyskać dzwoniąc pod darmowy numer infolinii konsumenckiej 800 007 707. Ubiegłoroczne kontrole skutkowały ponad 25 tysiącami mandatów na łączną kwotę ponad 6 milionów złotych. Kampania prowadzona jest od 2004 roku, a partnerem akcji jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

   

 •  

   

  Projekt „Mamy pracujące mamy" rozpoczął Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Patronat nad przedsięwzięciem objęła wojewoda. Inicjatywa skierowana jest zarówno do młodych kobiet mających dzieci lub planujących macierzyństwo, jak do przedsiębiorców, którzy obawiają się zatrudniać takie osoby w swoich firmach.

   Jednym z celów projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Kampania ma również zniwelować stereotypy pracującej młodej mamy, jako osoby mającej ograniczony czas. W ramach kampanii organizowane będą m.in. seminaria przeznaczone dla kobiet czynnych zawodowo planujących macierzyństwo oraz dla kobiet będących na urlopach wychowawczych. Z seminariów, które rozpoczną się w lutym i potrwają do czerwca, skorzystać będą mogli także pracodawcy.