"Okrąglak" nr 230 (2012-03-29) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 230 (2012-03-29)


 •  

   

  O założeniach i realizacji „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" dyskutowano podczas konferencji w Sandomierzu. Spotkaniu przewodniczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  - Przedstawimy cele programu, ze szczególnym uwzględnieniem węzła tarnobrzesko-sandomierskiego. Mamy propozycje takich rozwiązań strategicznych, które mogą zminimalizować lub zniwelować te najbardziej wrażliwe miejsca - mówiła wojewoda. Pełnomocnik Rządu do spraw „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły", wojewoda małopolski Jerzy Miller, przedstawił zadania dotyczące działań przeciwpowodziowych na terenie województw świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i śląskiego. - Przyjęty przez rząd program powstawał długo, ale dlatego, że był to wysiłek zbiorowy i opracowany na podstawie doświadczeń z 2010 roku. Dwudziestoletni projekt zakłada wydanie ponad trzynastu miliardów złotych, z czego ok. 50% to środki z funduszów europejskich z okresu 2014 - 2020, tak więc na pewno nie pieniądze będą limitowały tempo realizację zadań programu - zapewniał Jerzy Miller.

  Przedstawiono również, opracowaną przez naukowców z Politechniki Krakowskiej, koncepcję dotyczącą usprawnienia bezpieczeństwa terenów w dorzeczu górnej Wisły, której głównymi elementy to podwyższenie wałów, pogłębienie koryta Wisły, utworzenie polderów i bieżąca wycinka drzew w międzywalu. - Program obejmuje, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, zabezpieczenie tych terenów na pięćdziesiąt lat. Rozmawialiśmy o projektach, które należy opracować po to, by ustalone i zabezpieczone ustawą źródło finansowania mogło być w pełni realizowane w przyszły roku - wyjaśniała Bożentyna Pałka-Koruba. W spotkaniu w sandomierskim zamku, oprócz wojewodów świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego, wzięli także udział specjaliści w dziedzinach meteorologii, gospodarki wodnej, samorządowcy i przedsiębiorcy z terenów zagrożonych powodzią.

  „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" ustanowiła Rada Ministrów w sierpniu 2011 roku. Jego realizacja ma zabezpieczyć południowe województwa naszego kraju przed katastrofalnymi skutkami powodzi. Pełnomocnikiem rządu, który nadzoruje program we wszystkich pięciu województwach (lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim) jest wojewoda małopolski. Pełnomocnik ściśle współpracuje z komitetem sterującym, w którego skład wchodzą przedstawiciele ministerstw: gospodarki, środowiska, finansów, administracji, transportu, rozwoju regionalnego, rolnictwa i rozwoju wsi oraz reprezentanci wojewodów i zarządów pięciu zainteresowanych województw. W tym roku w ramach programu wykonane zostaną 82 zadania na łączną kwotę 102,4 mln zł. Inwestycje finansowane będą z czterech źródeł: budżetu państwa (75,1 mln), funduszy europejskich (10 mln), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (15,5 mln) oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1,72 mln). Najwięcej, bo ponad 20 mln zł, przekazano na rozbudowę wału przeciwpowodziowego w Sandomierzu.

   

 •  

   

  Przedstawiciele świętokrzyskiej policji wzięli udział w specjalnym spotkaniu w Berlinie, które miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw motywowanych uprzedzeniami i dyskryminacją tzw. z nienawiści.

  W spotkaniu, którego organizatorem było działające przy OBWE Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODHIR) oraz American Jewish Committee, udział wzięli m.in. Florian Hohenberg - dyrektor Departamentu ds. Tolerancji i Antydyskryminacji ODHIR, Deidre Berger - dyrektor American Jewish Committee, Andreas Podding - Komendant Akademii Policji w Berlinie, przedstawiciele Szkoły Policji w Brandenburgi oraz przedstawiciele Policji Federalnej Niemiec. Stronę polską reprezentowali natomiast Wirginia Prejs z Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW oraz podinspektor Gerard Bah - pełnomocnik Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. Ochrony Praw Człowieka.

  Rozwiązania zaprezentowane przez stronę polską spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. Po raz kolejny warsztaty realizowane w województwie świętokrzyskim zostały bardzo wysoko ocenione i rekomendowane jako dobra praktyka. Niemieckich stróżów prawa zainteresował także program profilaktyczny realizowany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, Policję świętokrzyską i Świętokrzyski Zarząd Piłki Nożnej - „Przyjazny Kibic", zwłaszcza w kontekście zbliżających się piłkarskich mistrzostw Europy. W podsumowaniu zwrócono uwagę na aspekt wychowawczy programu i kształtowanie właściwych podstaw wśród młodego pokolenia kibiców.

  Warto przypomnieć, że podobne spotkanie odbyło się w maju ubiegłego roku w Wiedniu. Miało ono na celu dokonanie ewaluacji szkoleń w ramach Programu zwalczania przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego. Uczestnikami byli przedstawiciele ministerstw spraw wewnętrznych oraz policji z państw wchodzących w skład OBWE m.in. z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Serbii, Włoch, Bośni i Hercegowiny, Szwecji, Rosji i Bułgarii. To właśnie tam po raz pierwszy zaprezentowano nowatorskie rozwiązania w tym zakresie wprowadzone w woj. świętokrzyskim, które zdobyły uznanie wśród przedstawicieli policji państw europejskich.

   

 •  

   

  Konferencja dotycząca programu „Mamy pracujące mamy" odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Projekt zainicjował Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych „Lewiatan". Działania w ramach programu mają na celu ułatwienie zdobycia wiedzy na temat godzenia życia zawodowego i rodzinnego przez pracujące matki oraz obalenie stereotypów krzywdzących kobiety korzystające z urlopów macierzyńskich na rynku pracy.

  - Jeśli obie role, macierzyństwo i praca, nie będą roli opozycyjnymi, tylko będą się wzajemnie uzupełniać, to pracodawcy inaczej będą patrzeć na kobiety wracające po urodzeniu dziecka do pracy. Trzeba pamiętać, że macierzyństwo to także zbiorowy obowiązek społeczny, bez którego nie ma następstwa pokoleń. Na ten fakt należy zwracać szczególną uwagę - powiedziała wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. W trakcie konferencji podsumowano dotychczasowe zadania zrealizowane w ramach projektu, który podzielony został na dwa etapy. Pierwszy - badawczy oraz drugi - informacyjno-promocyjny.

  Do tej pory przeprowadzono już 5 konferencji tematycznych w różnych miastach województwa, rozpoczęto także serię specjalnych seminariów dla kobiet, podczas których poruszane są m.in. tematy prawa pracy, form zatrudniania oraz zarządzania i organizacji. Dotychczas przeprowadzono 17 takich spotkań, planowanych jest kolejnych 28. Integralną częścią programu jest kampania promocyjna w telewizji, radiu i prasie. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła wojewoda.

   

 •  

  W otwarciu VII Międzynarodowych Targów Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa „Spawalnictwo" uczestniczyła wicewojewoda Beata Oczkowicz.
  W ramach wystawy prezentowane są najnowsze maszyny, urządzenia oraz rozwiązania technologiczne i materiały stosowane w spawalnictwie oraz m.in. systemy komputerowe wspomagające procesy spawalnicze, roboty, automaty i linie technologiczne. Targi „Spawalnictwo" organizowane są przy współpracy z Instytutem Spawalnictwa z Gliwic oraz Polską Izbą Spawalniczą z Warszawy. Wystawę można zwiedzać jeszcze dziś.

 •  

   

  „Trud i siła mojej rodziny" to tytuł konkursu ogłoszonego przez wojewodę w ramach X Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie wartości rodzinnych, promowanie współczesnej rodziny jako środowiska wsparcia i wychowania młodzieży, promowanie więzi międzypokoleniowych i wzajemnego szacunku.

   Aby przystąpić do konkursu należy przygotować literacką pracę pisemną w formie prozaicznej (np. esej, opowiadanie, list, rozprawka) ma temat „Trud i siła mojej rodziny". Praca może zostać wzbogacona o dodatkowe elementy, np. zdjęcia, rysunki. Uczestnikami przedsięwzięcia mogą być rodziny, zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego. Organizatorami konkursu są Wojewoda Świętokrzyski oraz Zespół ds. Rodziny i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Patronat medialny nad inicjatywą objęło Echo Dnia.
  Więcej szczegółów w regulaminie dostępnym na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego oraz pod numerem telefonu 41 342 12 32.