"Okrąglak" nr 234 (2012-05-23) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 234 (2012-05-23)


 •  

   

  Policyjne „Koziołki", w ramach programu „Bezpieczne Świętokrzyskie", wręczono najbezpieczniejszym powiatom w regionie. W uroczystości udział wzięła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  Najlepszą jednostką samorządu, która w ubiegłym roku najefektywniej zaangażowała się w poprawę bezpieczeństwa w programie „Bezpieczne Świętokrzyskie" okazał się powiat starachowicki. W nagrodę już po raz trzeci z rzędu otrzymał statuetkę policyjnego „Koziołka". Drugie miejsce zajęło miasto Kielce, a trzecie powiat konecki.

  Aby otrzymać nagrodę samorządy musiały spełnić dwa warunki. Pierwszy z nich to wzorowa współpraca z organizacjami pozarządowymi, drugie kryterium to innowacyjność prowadzonych działań. Weryfikacji dokonał zespół składający się z przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Ostatecznej oceny oraz wyłonienia laureatów dokonała kapituła nagrody. W tegorocznej edycji wyróżniono również trzy gminy: Pacanów, Raków oraz Osiek za podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej w ramach programu „Bezpieczne Świętokrzyskie".

  Policyjne „Koziołki" przyznawane są od 12 lat za zasługi w realizacji programów wpływających na poprawę bezpieczeństwa. Głównym celem nagrody jest wspieranie aktywności powiatów, które wyróżniają się na tle innych swoją działalnością na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa. Nagroda ta jest także wyrazem uznania za zaangażowanie w program „Bezpieczne Świętokrzyskie".

   

 •  

   

  Od poniedziałku trwa akcja pod hasłem „Mama w wielkim mieście", zorganizowana przez wojewodę oraz Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych „Lewiatan" w ramach kampanii „Świętokrzyskie horyzonty przedsiębiorczości". Ma ona na celu podjęcie działań wspierających osoby dyskryminowane na rynku pracy.

  - Jak pokazują statystyki, większość osób bezrobotnych stanowią kobiety, co więcej, wedle współczynnika aktywności zawodowej mniej niż połowa kobiet jest aktywna zawodowo. Aby zmienić taki stan rzeczy postanowiliśmy zaprosić do udziału w naszej akcji kobiety ze świata kultury, polityki, biznesu i mediów, które, będąc mamami doskonale radzą sobie na współczesnym rynku pracy. Naszym zamierzeniem jest ukazanie, że łączenie życia zawodowego i rodzinnego jest możliwe, a co więcej, pozwala odnieść sukces zawodowy - mówi wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  W ramach tygodnia, na terenie całego województwa organizowane są seminaria dla przedsiębiorców oraz kobiet, poruszające zagadnienia związane z prawem pracy, zarządzaniem czy budowaniem swojego wizerunku. Cykl spotkań zainaugurowała Świętokrzyska Debata Gospodarcza. Jutro, o godz. 9 w Starachowickim Inkubatorze Przedsiębiorstw rozpocznie się seminarium „Budowanie ścieżki rozwoju osobistego", a w piątek organizatorzy zapraszają o godz. 9 do urzędu wojewódzkiego na seminarium „Elastyczne formy zatrudnienia w praktyce".

   

 •  

   

  W Kielcach gościła Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas. W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim spotkała się z wojewodą oraz dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i przedstawicielami samorządów.

  Wizyta rozpoczęła się od spotkania z rodzicami sześciolatków w Zespole Szkół w Bilczy, w trakcie którego dyskutowano o mocnych stronach projektu obniżania wieku szkolnego, rodzice zgłaszali także swoje zastrzeżenia. Aktualne zagadnienia związanych z systemem oświaty w Polsce były z kolei tematem rozmów minister z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i przedstawicielami starostw. Podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim omówiono także szczegóły wprowadzenia nowej podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych, która ma wejść w życie 1 września br. - Zmiany mają zagwarantować lepsze przygotowanie absolwentów takich szkół do studiów wyższych. Chodzi o wybranie kierunku dalszego kształcenia oraz kwestię radzenia sobie z programem już po podjęciu studiów na konkretnym kierunku - zapowiedziała minister Krystyna Szumilas.

   

 •  

   

  Wojewoda wręczyła nagrody zwycięzcom etapu wojewódzkiego XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas malują".

  Do ogólnopolskiego finału zakwalifikowano dwadzieścia prac wykonanych przez młodych artystów w czterech kategoriach. W pierwszej z nich, dzieci w wieku od 5 do 8 lat, eliminacje wygrali: Grzegorz Kuczaj ze Szkoły Podstawowej w Lubani, Maksymilian Furtak, z SP w Bolechowicach, Mikołaj Kowalski z Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie, Klaudiusz Masternak z SP w Kobylanach oraz Aleksandra Kasprzyk z SP w Łopusznie. W grupie dzieci w wieku od 9 do 12 lat najlepsi okazali się: Marcelina Jędrzejczyk ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach, Konrad Waga ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju, Julia Pawełczyk z Państwowego Ogniska Plastycznego w Starachowicach, Wiktoria Cedro z SP w Leszczynach oraz Monika Ściubis z SP w Dobrowodzie.
  Autorzy pięciu najlepszych prac w kategorii 13-16 lat to: Paulina Świątańska z Publicznego Gimnazjum w Obrazowie, Daniel Wójcik z Zespołu Szkół w Chybicach, Joanna Jastrzębska z Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie, Anika Naporowska z Zespołu Szkół w Ćmińsku oraz Justyna Leptuch z Gimnazjum nr 4 w Starachowicach. W grupie uczniów niepełnosprawnych do dalszego etapu zakwalifikowano prace autorstwa Jerzego Pardały ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziszowie, Aleksandry Dyl z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Koło" w Staszowie oraz Michała Michalskiego ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr w Kielcach.

  Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat działalności straży pożarnej. W tym roku uczestniczyło w nim 2,5 tysiąca uczniów z 368 szkół naszego województwa świętokrzyskiego. Nadesłano aż 600 prac.

   

 •  

   

  Srebrny medal podczas XXVI Mistrzostw Pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w Halowej Piłce Nożnej zdobyła drużyna z kieleckiego inspektoratu.

  Zawody trwały od 10 do 13 maja w Solinie. W mistrzostwach brały udział się drużyny wojewódzkich inspektoratów z całej Polski. Patronat honorowy nad mistrzostwami objął Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Tegoroczne srebro jest kolejnym trofeum drużyny z Kielc, która w swoim dorobku ma już złoty medal z mistrzostw w 2009 roku w Spale oraz brązowy medal z 2010 roku w Zawoji.

  Nie zabrakło również indywidualnych wyróżnień dla poszczególnych zawodników kieleckiego WIOŚ - Krzysztof Zawada uzyskał tytuł najlepszego strzelca mistrzostw, a Jacka Spyrę wyróżniono specjalną nagrodą Fair Play za uczciwą rywalizację. Grupa fanów i miłośników sportu, która wiernie towarzyszy drużynie WIOŚ Kielce w wyjazdach na mistrzostwa, zdobyła natomiast nagrodę za najlepszy doping.

   

 •  

   

  Według przyjętej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, obowiązki zawieszonego przez sąd wójta będzie przejmował z mocy ustawy jego zastępca. Zmiana jest odpowiedzią na wniosek wypracowany wspólnie przez wojewodę i parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej.

  Przyjęta regulacja uzupełnia lukę w przepisach i rozszerza katalog przeszkód w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), które są podstawą przejęcia zadań i kompetencji przez zastępcę wójta o zastosowanie środka zapobiegawczego przewidzianego w art. 276 Kodeksu postępowania karnego (zawieszenie oskarżonego w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu).

  Dotychczas zastępca przejmował obowiązki wójta wyłącznie wtedy, gdy ten był tymczasowo aresztowany, odbywał karę aresztu lub pozbawienia wolności za przestępstwo nieumyślne, albo gdy był niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni. Problem pojawiał się w sytuacji, gdy sąd zawieszał wójta w wykonywaniu czynności służbowych. Ustawa nie wskazywała wtedy osoby, która mogłaby wykonywać jego zadania. Zgodnie z uchwalonym aktem prawnym, pełnomocnictwa udzielone przez wójta pracownikom urzędu przed zawieszeniem zachowują moc. Stąd nawet po zakończeniu okresu tymczasowego aresztowania pracownicy danego urzędu gminy mogą z nich korzystać i wykonywać powierzone w nich zadania.