"Okrąglak" nr 237 (2012-07-04) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 237 (2012-07-04)


 •  

   

  Spotkanie inaugurujące prace Komitetu Sterującego Szwajcarsko-Polskim Programem Współpracy dla Projektu KIK/57 odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Obradom przewodniczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  Posiedzenie miało na celu podjęcie uchwał w sprawie organizacji pracy Komitetu Sterującego, który odpowiadać będzie za wybór projektów do dofinansowania. Podczas dyskusji przedstawiciele strony szwajcarskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Biura do spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia oraz zainteresowanych samorządów i ŚUW rozmawiali m.in. na temat uchwały w sprawie kryteriów oceny projektów w ramach KIK/57 (pełna nazwa tego projektu to: „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych") oraz przyjęcia regulaminu Komitetu Sterującego SPPW.

  W pracach ośmioosobowego Komitetu Sterującego, oprócz wojewody, biorą udział: wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, starosta jędrzejowski, burmistrz miasta i gminy Skalbmierz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz dyrektorzy dwóch wydziałów urzędu wojewódzkiego - Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji i Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

  Całkowity budżet przewidziany na wykonanie projektu KIK/57 wynosi 7 milionów franków szwajcarskich (w tym 80% środków zostanie przeznaczonych na infrastrukturę, a 20% na podnoszenie kwalifikacji personelu merytorycznego i medycznego jednostek organizacyjnych pomocy społecznej). Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie przewidziane jest na październik 2012 r. Nabór potrwa nie krócej niż 3 miesiące, a realizacja projektu to lata 2012-2015.

  Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w punkcie informacyjno-konsultacyjnym (pokój 349 urzędu wojewódzkiego) oraz na stronie internetowej www.programszwajcarski.kielce.uw.gov.pl. Wszelkie pytania można również wysyłać drogą elektroniczną na adres: anna.romanczyk@kielce.uw.gov.pl.

   

 •  

   

  W Kielcach, Skarżysku-Kamiennej i Ostrowcu Świętokrzyskim gościł Prezydent RP Bronisław Komorowski. Głowę państwa przywitała wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  Wizytę w grodzie nad Silnicą prezydent rozpoczął od spotkania z mieszkańcami miasta na placu Artystów oraz ulicy Sienkiewicza, gdzie mógł także zobaczyć regionalne pamiątki na stoiskach przygotowanych z okazji trwającego Święta Kielc. W zabytkowych salach Muzeum Narodowego Bronisław Komorowski spotkał się z władzami województwa, świętokrzyskimi samorządowcami oraz przedstawicielami lokalnego świata nauki, kultury i biznesu. Uroczystość uświetnił swoim występem kielecki chór „Fermata". Na zakończenie wizyty prezydent otrzymał od wojewody precjoza wykonane z krzemienia pasiastego, kamienia występującego w naszym regionie, nazywanego często „kamieniem optymizmu".

  W Skarżysku-Kamiennej prezydent odwiedził zakłady Bumar Amunicja, wziął także udział w obchodach 75. rocznicy utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego. W Ostrowcu Św. Bronisław Komorowski uczestniczył w uroczystości z okazji jubileuszu 250-lecia Ostrowieckich Cechów Rzemieślniczych.

   

 •  

   

  Nagrody laureatom konkursu pod hasłem „Najlepszy pomysł na biznes" wręczyła wojewoda. Gala finałowa odbyła się w siedzibie Kieleckiego Parku Technologicznego podczas „Loży Biznesu".

  Organizatorami inicjatywy, w ramach kampanii „Świętokrzyskie Horyzonty Przedsiębiorczości", byli wojewoda, Kielecki Park Technologiczny oraz Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan. - Konkurs jest znakomitą okazją do promocji wśród młodych ludzi z naszego regionu aktywnej postawy w kontaktach między partnerami gospodarczymi. To również kształtowanie ducha przedsiębiorczości i propagowanie rzetelności i etycznego kodeksu w biznesie - zwróciła się do laureatów wojewoda.

  Zdobywca głównej nagrody otrzymał 5 tysięcy złotych oraz miejsce w Inkubatorze Technologicznym. O wyróżnienie przez kilka miesięcy walczyło kilkudziesięciu studentów, którzy przygotowali i przedstawili pomysły na biznes. Zanim zaprezentowali je komisji konkursowej wzięli udział w cyklu szkoleń i warsztatów zorganizowanych przez Kielecki Park Technologiczny.

   

 •  

   

  Promesy dotacyjne na łączną kwotę 18 mln 150 tys. zł. wręczyła samorządowcom z województwa świętokrzyskiego wojewoda. Pieniądze trafiły do 9 powiatów oraz 44 gmin. Zostaną przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a zwłaszcza na odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowo-mostowej.

  Promesy zostały przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. - Starajmy się, by były to dobrze wydane pieniądze. Apeluję o solidne i terminowe wykonanie zadań, bo to jest podstawą ubiegania się o dalsze środki - mówiła Bożentyna Pałka-Koruba. Wśród powiatów najwięcej - 900 tys. zł otrzymał powiat sandomierski, a powiaty staszowski i kielecki dostały po 800 tys. zł. Spośród gmin naszego regionu największe rządowe wsparcie otrzymał Sandomierz (600 tys. zł) oraz Staszów (550 tys. zł).

   

 •  

   

  „Bądź zawsze bezpieczny" - to przewodnie hasło kampanii wojewody, która zostanie zainaugurowana w najbliższą niedzielę, 8 lipca, na kieleckim Placu Artystów.

  Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie mieszkańcom naszego regionu podstawowych zasad bezpieczeństwa - szczególnie w ruchu drogowym oraz podczas letniego wypoczynku nad wodą, zasad prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz korzyści z połączeń z numerem alarmowym 112 w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń. - Przyczyny wypadków bywają różne. Musimy zwracać uwagę na naszych najmłodszych obywateli i uczyć ich prawidłowych nawyków, które w przyszłości mogą uchronić od nieszczęścia. Chociaż w każdym przypadku najważniejszy jest oczywiście zdrowy rozsądek, to bez pomocy wszystkich służb dbających o nasze bezpieczeństwo na pewno mielibyśmy więcej problemów - mówi wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  Akcja wojewody, której partnerami są Komenda Wojewódzka Policji, Świętokrzyski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz kielecka firma „Supon", potrwa do końca września. Kampania to cykl happeningów i spotkań z mieszkańcami województwa, podczas których propagowane będą główne zasady bezpieczeństwa czy organizowane pokazy pierwszej pomocy. Na specjalnie przygotowanych stoiskach będzie można także oznakować rowery oraz zlecić przegląd gaśnic samochodowych. Początek kampanii - w niedzielę o trzeciej po południu na Placu Artystów w Kielcach. Zapraszamy!

   

 •  

   

  Akcję „Weź paragon" rozpoczęli od początku lipca inspektorzy Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach oraz pracownicy czternastu urzędów skarbowych z naszego województwa.

  Głównym założeniem kampanii jest wsparcie tych podatników, którzy prowadząc swą działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa, płacą należne podatki i nie mają szans konkurować z osobami nie przestrzegającymi ustalonych zasad i stanowiącymi nieuczciwą konkurencję. Takie prewencyjne działania z pewnością znacząco ograniczą tzw. szarą strefę. Kampania ma nam uświadomić, że wydanie paragonu w sklepie, barze czy restauracji ma duże znaczenie nie tylko dla kupującego, ale również dla wszystkich podatników.

  W akcji „Weź paragon" chodzi przede wszystkim o to, by sprzedawcy uczciwie rejestrowali każdą transakcję i przestrzegali zasad uczciwej konkurencji. Poprzez każdorazowe żądanie paragonu mobilizujemy sprzedawców do ewidencji każdej sprzedaży co gwarantuje, że podatek zawarty w cenie towaru lub usługi zostanie odprowadzony do budżetu państwa i wzmocni uczciwą konkurencję.

  Warto wspomnieć, że od 22 czerwca do 31 sierpnia ubiegłego roku inspektorzy i pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach przeprowadzili w ramach akcji „Weź paragon" 1.288 kontroli. Ponad jedna trzecia ujawnionych przez kontrolerów nieprawidłowości dotyczyła sprzedaży z pominięciem ewidencji na kasie fiskalnej, mimo jej posiadania.