"Okrąglak" nr 241 (2012-09-05) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 241 (2012-09-05)


 •  

   

  W specjalistycznej naradzie dotyczącej poprawy jakości opieki okołoporodowej w regionie świętokrzyskim uczestniczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Spotkanie odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

  Po raz drugi z rzędu województwo świętokrzyskie plasuje się na ostatnim miejscu w kraju jeśli chodzi o umieralność niemowląt. W całej Polsce wskaźnik ten wynosi 6,6% natomiast w naszym regionie jest to 8,4%. Narada przeprowadzona w urzędzie miała na celu wypracowanie działań prowadzących do poprawy jakości opieki okołoporodowej oraz całego systemu neonatologii w województwie świętokrzyskim. Pierwszym problemem do zlikwidowania jest odpowiednio szybkie transferowanie pacjentek z patologią ciąży do ośrodka z właściwym poziomem referencyjnym.

  - Chodzi o to, aby kobiety z konkretnymi przypadkami nie trafiały do placówek, w których nie można wykonywać odpowiednich procedur medycznych. System funkcjonuje tak, aby pacjentki z określoną patologią ciąży trafiały jak najszybciej na poziom, który jest w stanie zagwarantować im pomyślny przebieg ciąży - tłumaczy prof. Stanisław Radowicki, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Dodaje, że drugim elementem, który należy zmienić to poprawa świadomości pacjentek w zakresie przebiegu ciąży. W tym przypadku ważne jest bowiem wczesne zgłoszenie się do lekarza w razie jakichkolwiek wątpliwości. Kolejnym ogniwem systemu nad którym należy popracować jest usprawnienie funkcjonowania poszczególnych oddziałów położniczo-ginekologicznych. Ostatnim elementem do poprawy jest opieka poporodowa.

  W tej chwili w regionie działa zespół placówek zajmujących się ochroną życia i zdrowia noworodków oraz badaniem patologii ciąży. Największymi z nich są kieleckie szpitale przy ul. Prostej, Grunwaldzkiej oraz Kościuszki. - Obecnie funkcjonujący system w sposób dostateczny zapewnia odpowiednią liczbę miejsc dla chorych noworodków. Jednak celem wdrożenia nowego programu jest znaczne zwiększenie tej liczby. Lekarze ratują bowiem coraz więcej dzieci urodzonych skrajnie przedwcześnie, które ważą poniżej 1 kilograma. Powoduje to wydłużenie ich czasu hospitalizacji, w związku z czym miejsc może zabraknąć - powiedziała prof. dr hab. Ewa Helwich, krajowy konsultant do spraw neonatologii.

  W spotkaniu organizowanym z inicjatywy prof. Stanisława Radowickiego, udział wzięli również: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Chlebus, konsultanci wojewódzcy ds. neonatologii oraz ginekologii i położnictwa oraz wicemarszałek Grzegorz Świercz i dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ Zofia Wilczyńska.

   

 •  

   

  Wojewoda Świętokrzyski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań na kolejną edycję programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Na realizację programu dla województwa świętokrzyskiego w 2013 roku przyznano dotację w kwocie 50.500 tys. zł.

  Dotacja na dofinansowanie zadania udzielana będzie w wysokości nieprzekraczającej 30% kosztów kwalifikowalnych jego realizacji, zaś wkład własny będzie stanowić 70% kosztów zadania. W 2013 roku gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, a powiat ziemski - nie więcej niż dwóch zadań. Istnieje możliwość zwiększenia limitu zadań dla miast na prawach powiatu o jedno zadanie. Dotacja na dofinansowanie zadania w 2013 roku udzielana jest w kwocie do 3.000 tys. zł.

  Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu jest przeprowadzany od 1 września do 30 września 2012 roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane Dokumenty to: wniosek o dofinansowanie, zgłoszenie o zamiarze prac budowlanych lub pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, umowa o partnerstwie, porozumienie i uchwały w sprawie przekazania zarządzania drogą, uchwała intencyjna organu stanowiącego o zagwarantowaniu środków na realizację zadania oraz mapka sytuacyjno-poglądowa obrazująca lokalizację odcinków dróg objętych zadaniem na tle sieci dróg lokalnych.

  Ocena wniosków przez komisję wojewódzką, a następnie ogłoszenie przez wojewodę list rankingowych wniosków zakwalifikowanych do realizacji w 2013 roku odbędzie się zgodnie z Harmonogramem Realizacji Programu tj. do dnia 31 października 2012 roku. Wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój należy składać na adres: Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w sekretariacie w pokoju 735, VII piętro budynek A, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30. Wzór wniosku oraz instrukcja jego wypełniania znajdują się na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl

   

 •  

   

  Kwiaty przed tablicą upamiętniającą powstanie „Solidarności" w Kielcach złożyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Uroczystości odbyły się z okazji 32. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

  W pierwszym punkcie porozumień zawartych w 1980 r. w Gdańsku zapisano, że działalność związków zawodowych nie spełniła nadziei i oczekiwań pracowników, dlatego uznaje się za celowe powołanie nowych, samorządnych związków zawodowych, które byłyby autentycznym reprezentantem klasy pracującej. Na podstawie tego punktu dopuszczono do zarejestrowania NSZZ „Solidarność".

   

 •  

  W uroczystości otwarcia nowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorkowie uczestniczył wicewojewoda Grzegorz Dziubek.
  - Kiedy spotykam się ze strażakami, to mam odwagę mówić - jestem wśród swoich. Sam jestem strażakiem i dobrze wiem czym dla nas strażaków jest strażacki mundur, dobrze wiem czym jest dźwięk strażackiej syreny, choćby nawet o północy, i wreszcie dobrze wiem, koledzy druhowie, czym dla nas strażaków jest remiza. To przecież nasz drugi dom, to miejsce naszych spotkań, miejsce wyjazdów do akcji ratowniczo - gaśniczych i aby zawsze miejsce bezpiecznych powrotów - mówił wicewojewoda. W trakcie uroczystości zaprezentowano wyposażenie oraz zdolności bojowe jednostki w Skorkowie.

 •  

  Pod przewodnictwem wojewody odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. W trakcie obrad omówiono stan przygotowania samorządów terytorialnych województwa świętokrzyskiego do realizacji nowych zadań w systemie publicznego transportu zbiorowego.
  Dyskutowano także o kierunkach prac nad planem transportowym dla województwa świętokrzyskiego. W pracach WKDS uczestniczyli przedstawiciele: Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Konwentu Starostów, Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji oraz eksperci w dziedzinie transportu publicznego.

 •  

  Polski Komitet Olimpijski zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie „Najlepszy Obiekt Sportowy i Rekreacyjny" organizowanym pod honorowym patronatem Prezydenta RP.
  Do konkursu można zgłaszać obiekty sportowe cechujące się szczególnymi walorami architektonicznymi i funkcjonalnymi, uwzględniającymi ochronę środowiska naturalnego oraz znoszącymi bariery konstrukcyjne dla osób niepełnosprawnych, które zostały wybudowane bądź też zmodernizowane w ciągu ostatnich 5 lat. Mogą to być m.in. stadiony, hale sportowe, boiska piłkarskie (np. Orlik 2012), tereny rekreacyjne, jak i mniejsze obiekty typu sale gimnastyczne.
  Nagrody będą przyznawane w 2 kategoriach: Najlepszy Obiekt Sportowy oraz Najlepszy Obiekt Bez Barier. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.najlepszyobiekt.pl