"Okrąglak" nr 243 (2012-10-03) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 243 (2012-10-03)


 •  

   

  Konferencja regionalna organizowana w ramach projektu "Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia" odbyła się w kieleckim hotelu Dal. W spotkaniu pod hasłem „Rząd równych szans - administracja przeciw dyskryminacji" wzięła udział wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  W trakcie konferencji, której przewodniczyła Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, rozmawiano na temat projektu „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia" oraz ekonomii społecznej jako instrumencie wyrównującym szanse bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+. - Kielce są miejscem nasyconym chęcią wspierania i pomagania ludziom. Celem projektu jest nie tylko zbadanie aktualnych postaw Polaków, ale przede wszystkim przeszkolenie pracowników administracji w zakresie praw człowieka i walki z dyskryminacją - mówiła Agnieszka Kozłowska - Rajewicz.

  - Powinniśmy działać tak, aby tworzyć kolejne wzorce i korzystać z potencjału, który jest dostępny w zakresie ekonomii społecznej. W tak szerokim znaczeniu patrzenie na to zjawisko jest zadaniem, którym możemy podzielić się z innymi, a pomysłów nigdy nie zabraknie. Liczy się kreacja oraz stałe i systematyczne dążenie do osiągnięcia celów - powiedziała wojewoda. Podczas spotkania cele, założenia i działania w ramach projektu omówiła Małgorzata Perkowska z Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania. Kolejnym tematem dyskusji były wyniki badania zjawiska dyskryminacji ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w województwie świętokrzyskim, które przedstawił Michał Czerepiński, również z Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania.

   

 •  

   

  Szwajcarsko-Polski Program Współpracy był tematem spotkania z udziałem wojewody Bożentyny Pałki-Koruby oraz Ambasadora Konfederacji Szwajcarskiej Lukasa Beglingera. Oficjalnie zainaugurowano Projekt KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych". Tym samym rozpoczęto w naszym regionie Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.

  - To niezwykły czas, w którym kończymy etap przygotowań, a zaczynamy etap realizacji programu. Przedsięwzięcie, które jest tak ważne dla naszego województwa dotyczy pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. To wielkie święto dla wszystkich mieszkańców regionu świętokrzyskiego - mówiła wojewoda. Po spotkaniu odbyła się otwarta konferencja z udziałem beneficjentów programu oraz przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Podczas dyskusji wojewoda ogłosiła nabór do Projektu. W trakcie konferencji ambasador Konfederacji Szwajcarskiej mówił o wsparciu Szwajcarii jako wyrazie solidarności wobec nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

  Konferencja była również okazją do omówienia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jako instrumentu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w rozszerzonej UE oraz przedstawienia planowanych kierunków rozwoju polityki społecznej w obszarze pomocy ludziom starszym w podeszłym wieku, niepełnosprawnym oraz wychowankom Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Po spotkaniu wojewoda wraz z zaproszonymi gośćmi wzięła udział w podsumowaniu XX Olimpiady Lekkoatletycznej Osób Niepełnosprawnych, które odbędzie się w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 11 innym państwom członkowskim UE. Dla Polski przewidziano blisko pół miliarda franków szwajcarskich. Środki mogą być przeznaczone m.in. na wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej.

   

 •  

   

  54 wnioski wpłynęły w wyniku ogłoszonego przez wojewodę naboru o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II "Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój" w edycji na rok 2013. Dokumenty złożyło 36 gmin i 18 powiatów.

  Łączna wartość wnioskowanej dotacji z budżetu państwa (30%) z gmin i powiatów to kwota 28.491 tys. zł, co stanowi 56,42 % przyznanej dotacji dla województwa świętokrzyskiego (50.500 tys. zł). Długość dróg, jaką zamierza się objąć remontem, przebudową lub budową to 93 km, z tego: długość dróg powiatowych - 52 km, gminnych - 41 km. Złożone wnioski zostaną przekazane do oceny formalnej i merytorycznej, dokonywanej przez komisję wojewódzką powołaną przez wojewodę świętokrzyskiego.

  Do 31 października 2012 roku zostanie ogłoszona „Wstępna lista rankingowa złożonych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność - Rozwój".

   

 •  

   

  Uczestników „Kieleckiego salonu maturzystów 2012" odwiedził wicewojewoda Grzegorz Dziubek. To już piąta edycja Kieleckiego Salonu, który jest częścią kampanii organizowanej przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy".

  - Dojrzałość to pokonywanie przeszkód i odpowiedzialność. Dla wielu przyszłych absolwentów pierwsza odpowiedzialna decyzja będzie związana z egzaminem maturalnym. A egzamin nie zaczyna się w maju. Rozpoczyna się już dzisiaj, i maturalne kasztany muszą zacząć kwitnąć teraz, aby wiosną można było zbierać owoce. Wysoki wynik matury oznacza dostanie się na wybrany kierunek studiów, a potem możliwość pracy , która będzie przynosiła satysfakcję i umożliwiała osiągnięcie sukcesu zawodowego. Życzę Wam trafnych wyborów. Zachęcam do studiowania w Kielcach, które stały się ważnym ośrodkiem akademickim w kraju - mówił wicewojewoda.

  Podczas imprezy swoją ofertę kształcenia prezentowały maturzystom z województwa świętokrzyskiego uczelnie z całego kraju, natomiast eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi przedstawili zasady egzaminu maturalnego 2013 z przedmiotów obowiązkowych i najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych.

   

 •  

   

  W uroczystym otwarciu nowoczesnej hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Imielnie wziął udział wicewojewoda Grzegorz Dziubek. Uczniom wręczył sportowe upominki.

  - Mam nadzieję, że hala stanie się dodatkowym bodźcem dla dzieci i młodzieży, które chcą w aktywny sposób spędzać czas. Jestem przekonany, że obiekt ten przyczyni się do kreowania talentów, które w przyszłości będą sławić region świętokrzyski w sportowym świecie - powiedział wicewojewoda. Przy hali wybudowano także wielofunkcyjne boiska do gry oraz nowy pawilon mogący pomieścić dodatkowe trzy klasy szkolne. Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 3,5 mln zł, z czego prawie 2 mln gmina otrzymała z Unii Europejskiej i Totalizatora Sportowego.

   

 •  

   

  Trwa XIV edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku" organizowanego przez Narodową Radę Ekologiczną. Przedsięwzięciu patronuje Prezydent RP Bronisław Komorowski.

  Konkurs jest organizowany od 13 lat. Jest on współorganizowany przez 22 najważniejsze ogólnopolskie korporacje samorządowe i gospodarcze. Partnerami organizacyjnymi konkursu są ponadto Urzędy Marszałkowskie, Główny i Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Generalna i Wojewódzkie Dyrekcje Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaangażowanie tak wielu przedstawicieli opiniotwórczych instytucji sprawiło, że tytuł Laureata Konkursu jest wysoko cenioną nagrodą wśród samorządów i przedsiębiorstw.

  Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Narodowa Rada Ekologiczna, która zajmuje się między innymi oceną i analizą nadesłanych wniosków konkursowych oraz prognozowaniem kierunku działań w zakresie inwestycji mających na celu ochronę środowiska, jak również analizę stanu środowiska naturalnego w Polsce. Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.przyjazni-srodowisku.pl