"Okrąglak" nr 244 (2012-10-18) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 244 (2012-10-18)


 •  

   

  Dziesięciu przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego, którzy osiągnęli sukces w biznesie, a zarazem angażują się społecznie i są odpowiedzialnymi pracodawcami, zostało wybranych do ogólnopolskiej galerii przedsiębiorców „Biznes. Dobry wybór".

  - Wybraliśmy pozytywnych bohaterów, którzy swoimi dokonaniami pokazują, że biznes to dobry wybór. Poszukiwaliśmy właścicieli i menadżerów firm, również tych niewielkich, którzy odnoszą sukcesy biznesowe, angażują się na rzecz środowiska lokalnego i partnersko traktują pracowników - powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan. Zgłoszenia do konkursu były otwarte, kandydaci mogli zgłaszać się sami, mogli zostać również zgłoszeni np. przez pracowników. Na szczeblu wojewódzkim wyboru dokonała kapituła pod przewodnictwem wojewody Bożentyny Pałki-Koruby. W

   całej Polsce wyłoniono 120 przedsiębiorców. W każdym województwie zostanie przygotowany raport, który zaprezentuje historie sukcesu przedsiębiorców z galerii „Biznes. Dobry wybór" oraz pokaże jaki jest wkład biznesu w jego rozwój. Projekt ten jest elementem kampanii prowadzonej przez PKPP Lewiatan, której celem jest budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców. Do galerii „Biznes. Dobry wybór" wybrani zostali: Marek Banasik - PPH „Polfol", Andrzej Bryk - Centrostal S.A, Krzysztof Granicki i Ryszard Jania -, Pilkington Polska, Pilkington IGP, Pilkington Automotive Poland, Wojciech Grochulski i Witold Skuza - „Apla", Andrzej Kipper - KH-Kipper Sp. z o.o. Bogdan Panhirsz - Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. Stanisław Rupniewski - PHT Supon Kielce Sp. z o.o. oraz Tomasz Tworek - Dorbud S.A. Konkurs „Biznes. Dobry wybór" zorganizowany został przez PKPP Lewiatan w ramach projektu „Poprawa wizerunku przedsiębiorców" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dotychczas przeprowadzono w całym kraju konsultacje z prawie 1000 przedsiębiorców, aby dokonać diagnozy barier w sposobie postrzegania przedsiębiorców oraz współpracy biznesu z administracją. Kolejnym etapem będzie kampania reklamowa, wykorzystująca wizerunki wybranych osób z galerii „Biznes. Dobry wybór" oraz poradnik i cykl szkoleń dla administracji jak budować pozytywne relacje z biznesem. Więcej informacji na stronie www.wizerunekprzedsiebiorcow.pl.

   

 •  

  W wojewódzkich obchodach Dnia Edukacji Narodowej wzięła udział wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Uroczystości odbyły się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.
  - Zawód nauczyciela wymaga nie tylko ogromnej wiedzy i umiejętności jej przekazywania, ale i wytrwałości w zmaganiu się z codziennymi problemami. Edukacja młodych pokoleń szczególnie leży nam wszystkim na sercu. Dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości każdej społeczności - mówiła wojewoda. W trakcie uroczystości wręczono nauczycielom 234 medale Komisji Edukacji Narodowej, 91 Medali za Zasługi, 77 nagród Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz 12 nagród Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  Zwyczajowy „Dzień Nauczyciela" to polskie święto oświaty ustanowione 27 kwietnia 1972 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zalegalizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Od 1982 r., na mocy ustawy Karta Nauczyciela, obchodzone jest jako Dzień Edukacji Narodowej.

 •  

   

  Dwudniowe forum na temat mniejszości narodowych odbyło się w Centrum Edukacyjnym Nauczycieli w Wólce Milanowskiej. Uczestników powitała wojewoda.

  Ogólnopolskie Forum Szkoleniowe „Współpraca Administracji Zespolonej w Zakresie Zapewnienia Bezpieczeństwa Społeczności Mniejszości Narodowych i Etnicznych" było okazją do omówienia działań Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa społeczności mniejszości narodowych i etnicznych oraz problematyki bezpieczeństwa mniejszości narodowych i etnicznych w polityce państwa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie oraz Komendy Głównej Policji.

  Organizatorami spotkania byli Wojewoda Świętokrzyski oraz Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach. W trakcie pierwszego dnia forum uczestnicy rozmawiali m.in. o dotychczasowych efektach realizacji programu zapobiegania i zwalczania przestępstw nienawiści, działaniach antydyskryminacyjnych w Policji oraz realizacji zaleceń zawartych w raporcie nt. Przemocy motywowanej rasą, pochodzeniem etnicznym i narodowością w szkołach policyjnych. Poruszany był także problem zjawiska handlu ludźmi. Drugi dzień spotkania poświęcony został m.in. analizowaniu możliwości współpracy administracji zespolonej w walce z uprzedzeniami społecznymi.

   

 •  

  Wojewoda Świętokrzyski przypomina, że stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy, rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy. Termin ten upływa 1 listopada 2012 r.
  Zgodnie z art. 14 ust. l ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę „Kodeks wyborczy" rady gmin, w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze, obowiązane są do dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 •  

  Wicewojewoda Grzegorz Dziubek spotkał się z uczniami i nauczycielami ukraińskiej Polonii z Winnicy i Chmielnickiego.
  Goście przyjechali do Kielc na zaproszenie Stowarzyszenia Integracja Europa-Wschód w ramach realizacji międzynarodowego projektu „Polonijne Multicentrum Edukacyjne. E-learning i mediateka w Winnicy i Chmielnickim". Dla potrzeb przedsięwzięcia przekazano zestawy książek.

 •  

   

  Spektakl w wykonaniu dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych organizowany w ramach kampanii społecznej „Potrzebuję rodziców od zaraz" odbył się w kieleckim kinie „Moskwa". Uczestników imprezy przywitała wojewoda.

  Na spektakl złożyło się osiem występów, w których nadrzędnym przesłaniem była rodzinna miłość i ciepło domowego ogniska. W trakcie imprezy wręczono nagrody w konkursie na najlepszy plakat promujący rodzicielstwo zastępcze. Spośród 113 nadesłanych prac wyłoniono zwycięzcę, którym okazał się Michał Gwóźdź, uczeń piątej klasy szkoły podstawowej z Opatowca. Zwycięska praca będzie plakatem przyszłorocznej edycji kampanii. Komisja konkursowa przyznała także 7 wyróżnień.

  Po spektaklu rozstrzygnięto także konkurs na „Mini Przysmak". Jurorzy przydzielili trzy równorzędne miejsca. Zdobyły je - za jeżyki, żabki i smaczne sałatki Dom Dziecka w Winiarach, za pyzy i mięsną galaretkę Rodzinny Dom Dziecka w Podkonarzu oraz za słodki smalczyk i pyszne kurczaki rodzina zastępcza z Daleszyc.

   

 •  

   

  Obchodzono Dzień Ratownictwa Medycznego. Z tej okazji wojewoda złożyła życzenia pracownikom systemu ratownictwa medycznego w naszym regionie.

  „System Ratownictwa Medycznego stanowi filar troski o zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jest istotnym elementem bezpieczeństwa zdrowotnego państwa zarówno w skali całego kraju, jak i w każdej, najmniejszej społeczności naszego regionu. Od skutecznego, profesjonalnego funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego zależy to, co jest najcenniejszą wartością - ludzkie zdrowie i życie. Wyrażam głęboką wdzięczność dla lekarzy i pielęgniarek, dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych, którzy niosą medyczną pomoc wszystkim potrzebującym i są z nimi w dramatycznych chwilach gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia, groźnych wypadków i urazów, czy zdarzeń masowych. To Państwa, pełna poświęceń praca, stanowi sedno działania systemu i stanowi ważny element jego profesjonalizacji. Z satysfakcją obserwuję ewolucję organizacyjną struktur systemu, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych oraz ciągłe doskonalenie zawodowe kadr" - napisała Bożentyna Pałka-Koruba w liście skierowanym do dysponentów Jednostek Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.