"Okrąglak" nr 250 (2013-01-30) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 250 (2013-01-30)


 •  

   

  W konferencji inaugurującej Rok Pieszego w województwie świętokrzyskim wzięła udział wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Spotkanie odbyło się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji.

  Podczas konferencji omówiono stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat z uwzględnieniem zagrożeń pieszych, wręczono także certyfikaty bezpieczeństwa przedstawicielom szkół, które w swoich profilach nauczania oferują kierunki związane z bezpieczeństwem.

  Komendant Główny Policji postawił przed świętokrzyską policją określone zadania. Są nimi aktywizowanie przedsięwzięć związanych z poprawą bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych, oraz nawiązanie współpracy z instytucjami, które wspierają działania związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach. Z tego względu rok 2013 został zatem ogłoszony Rokiem Pieszego. Funkcjonariusze świętokrzyskiej drogówki będą podejmować wszelkie działania, aby stale poprawiać bezpieczeństwo na drogach w naszym regionie. Do działań tych będą należały m.in. kaskadowe pomiary prędkości, wzmożone służby z wykorzystaniem wideorejestratorów, a także współpraca z Inspekcją Transportu Drogowego oraz strażami miejskimi i gminnymi. Policjanci będą zwracali szczególną uwagę na trzeźwość kierowców prowadząc w dalszym ciągu akcję „Trzeźwy poranek", kontrolować bezpieczeństwo przewożonych osób kontynuując akcję „Truck - bus", a także prowadzić dodatkowe działania profilaktyczne i edukacyjne.

  Zaglądając do statystyk można stwierdzić, że stan bezpieczeństwa na świętokrzyskich drogach stale się poprawia. W 2002 roku w wypadkach w naszym regionie zginęło w sumie 298 osób, wśród nich było 121 pieszych. Dziesięć lat później, w 2012 roku, ofiar było łącznie 134, z czego 63 to piesi. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, na świętokrzyskich drogach doszło do 20 tysięcy wypadków, w których zginęły 2402 osoby, w tym 981 pieszych.

   

 •  

   

  Pełnomocnika do spraw realizacji zadań dotyczących wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w województwie świętokrzyskim ustanowiła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Został nim Jacek Sułek, dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

  Do zakresu zadań nowego pełnomocnika, związanych z wdrażaniem naziemnej telewizji cyfrowej, będzie należała przede wszystkim współpraca z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, administracją zespoloną i niezespoloną, instytucjami, partnerami społecznymi, uczelniami, szkołami, mediami i innymi środowiskami w celu promowania wydarzeń związanych z kampanią informacyjną dotyczącą naziemnej telewizji cyfrowej.

  Pełnomocnik będzie również wspierał działania na rzecz zminimalizowania skutków wyłączenia sygnału analogowego oraz informował o postępach i problemach związanych z wdrażaniem sygnału cyfrowego na terenie województwa. Istotne zadania pełnomocnika to także wspieranie działań edukacyjnych dotyczących korzystania z naziemnej telewizji cyfrowej i monitorowanie ryzyk i pojawiających się problemów związanych z wyłączeniem telewizyjnego sygnału analogowego.
  Kontakt z pełnomocnikiem: Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego ŚUW, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 735, tel. 41 342 16 89, e-mail: wcrr@kielce.uw.gov.pl

   

 •  

   

  Posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko - Polskim Programem Współpracy dla Projektu nr KIK/57 „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych" odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Spotkaniu przewodniczyła wojewoda.

  Celem spotkania było m.in. przyjęcie raportów okresowych z realizacji SPPW w roku 2012 oraz omówienie postępów i dalszych kierunków wdrażania projektu w bieżącym roku w związku z zakończonym naborem wniosków o dofinansowanie. W trakcie dyskusji członkowie Komitetu, a także przedstawiciele Strony Szwajcarskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Zdrowia zostali zapoznani z postępem rzeczowym i finansowym projektu.

  Uczestnikom posiedzenia zaprezentowano informacje dotyczące stanu wdrażania SPPW w województwie świętokrzyskim w roku 2012, naboru wniosków dla Komponentu I i II oraz naboru kandydatów w ramach Komponentu III. Przedmiotem spotkania było także przedstawienie procedury naboru ekspertów do Komisji Oceny Projektów. Wszystkim zgromadzonym przybliżono harmonogram realizacji planowanych działań w ramach Projektu nr KIK/57 w 2013 roku.

   

 •  

   

  Akty nadania obywatelstwa polskiego wręczyła 52 osobom wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Uroczystość odbyła się w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

  - Stając się obywatelami polskimi przyjmują Państwo do swoich serc podstawowe elementy państwowości polskiej. Życzę Wam, abyście znaleźli w Polsce życzliwość i możliwość rozwoju, w tym roku i kolejnych latach - mówiła wojewoda. Obywatelstwa otrzymało 25 osób z Ukrainy, 6 obywateli Rosji, 5 obywateli Armenii, 3 obywateli Białorusi, 2 obywateli Algierii oraz po jednym z Rumunii, Tunezji, Indii, Uzbekistanu, Republiki Południowej Afryki, Kazachstanu, Jordanii, Niemiec, Grecji, Szwecji, Litwy. W 34 przypadkach obywatelstwo zostało nadane przez Prezydenta RP, w pozostałych 18 decyzje o przyznaniu obywatelstwa polskiego podjęła wojewoda.

   

 •  

   

  Zimowa akcja „Weź paragon" trwa w regionie świętokrzyskim. W miejscowościach turystycznych są przeprowadzane kampanie informacyjne oraz kontrole ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych.

  Inspektorzy i pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach oraz pracownicy 14 Urzędów Skarbowych województwa świętokrzyskiego wspólnie z innymi służbami rozpoczęli kolejną akcję „Weź paragon". - Doświadczenia ubiegłych lat pokazały, że akcja „Weź paragon" łącząca działania o charakterze informacyjnym i kontrolnym zyskuje coraz większe poparcie społeczne, zarówno wśród uczciwych przedsiębiorców, jak i samych konsumentów - poinformowała Maria Bojczuk z Izby Skarbowej w Kielcach.

  Działania będą przeprowadzone ze szczególnym uwzględnieniem punktów handlowych, usługowych, gastronomicznych, rozrywkowych a także przewoźników świadczących usługi przewozu osób na terenie województwa świętokrzyskiego (z wyłączeniem powiatu sandomierskiego) oraz 7 powiatów województwa mazowieckiego. Głównymi celami akcji są edukacja i prewencja. - Z jednej strony będziemy uświadamiać obywatelom konieczność wydawania paragonów fiskalnych, np. przez restauratorów, sklepikarzy, a z drugiej chcemy zachęcić przedsiębiorców, by paragony wydawali. Takie działania znacząco ograniczą szarą strefę oraz nieuczciwą konkurencję. Pomagają w wprowadzeniu prawnego ładu oraz przyczyniają się do zapewnienia równych warunków funkcjonowania dla wszystkich podmiotów gospodarczych - podkreśla Maria Bojczuk.

  Kampania ma przypominać, że wydanie paragonu w sklepie, barze czy restauracji ma duże znaczenie dla nie tylko dla kupującego ale również dla wszystkich podatników. W akcji „Weź paragon" chodzi przede wszystkim o to, by sprzedawcy uczciwie rejestrowali sprzedaż na kasach fiskalnych i przestrzegali zasad uczciwej konkurencji.

   

 •  

   

  Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku był głównym tematem spotkania z organizacjami pozarządowymi, które odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

  - Chcemy przygotować organizacje i przekazać im pełne informacje dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizacje ich zadań statutowych - poinformowała Renata Segiecińska, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej ŚUW. W trakcie spotkania przedstawiono zasady, odbywającego się po raz dziesiąty, otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2013, dla podmiotów uprawnionych z terenu województwa świętokrzyskiego działających w obszarze pomocy społecznej. Podczas dyskusji powołano także Komisję Konkursową oraz omówiono najczęściej popełnianie przez oferentów błędy przy rozliczaniu dotacji.