"Okrąglak" nr 254 (2013-03-27) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 254 (2013-03-27)


 •  

   

  Znamy już nominowanych do tegorocznej edycji Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski". Kandydatów do prestiżowego wyróżnienia wybrała wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba wraz ze specjalnie powołanymi Zespołami Ekspertów.

  Nagroda ma charakter honorowy i jest wyróżnieniem dla osób oraz instytucji szczególnie aktywnych w obszarach będących przedmiotem oceny w danym roku. Zostanie przyznana w pięciu kategoriach: „Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie", „Innowacyjna gmina", „Człowiek roku", „Lider społeczeństwa obywatelskiego" oraz „Fair Play". W pierwszej z nich nominowano Grupę Edukacyjną S.A., Delfin Sp. z o.o. oraz Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. O tytuł „Innowacyjnej gminy" będą walczyć: Strawczyn, Piekoszów, Bieliny i Chęciny, „Człowiekiem roku" zostanie ktoś z trójki - siostra Małgorzata Chmielewska, Urszula Oettingen lub Ewa Sayor, a do miana „Lidera społeczeństwa obywatelskiego" zostali nominowani: Młodzi Demokraci, Robert Woźniak, Michał Braun i Piotr Popiel. Nagroda „Fair Play" przypadnie natomiast jednej z czterech postaci związanych ze świętokrzyskim sportem - Tomaszowi Brożynie, Rafałowi Dobrowolskiemu, Janowi Klamczyńskiemu lub Janowi Mochockiemu.

  W wyborze laureatów wojewodzie pomoże Komitet Honorowy. W jego skład wchodzą: Jacek Semaniak - rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Stanisław Adamczak - rektor Politechniki Świętokrzyskiej, Tomasz Tworek - prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Edmund Kaczmarek - przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego oraz Józef Płoskonka - specjalista z dziedziny samorządu terytorialnego i administracji publicznej. Po konsultacji z Komitetem, wojewoda dokona ostatecznego wyboru laureatów nagrody. Gala finałowa „Laura Świętokrzyskiego" odbędzie się 19 kwietnia w Kieleckim Centrum Kultury.

  W zeszłym roku statuetki odebrało siedmiu laureatów w czterech, nieco innych, kategoriach. W indywidualnej kategorii „Człowiek Roku" zwycięzcą została prof. Regina Renz, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W kategorii „Gmina Roku" przyznano dwa wyróżnienia, Gminą Wiejską Roku zostały Kije, a Gminą Miejską Roku - Końskie. W kategorii „Przedsiębiorstwo w Regionie" - statuetki przyznano Targom Kielce oraz Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych „FART" sp. z o.o. W kategorii „Gospodarstwo Rolnicze", przyznano dwie statuetki. Tytuł „Gospodarstwa Rolniczego Roku" przypadł Gospodarstwu Rolnemu Michała Matuszczyka oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Nowe Życie". Przyznano również dwa „Laury Specjalne", które trafiły do rąk Bertusa Servaasa, prezesa klubu Vive Targi Kielce oraz kieleckiego przedsiębiorcy Ryszarda Grzyba. Statuetkę w kategorii „Fair Play" otrzymał dr Stanisław Hojda za zasługi dla lokalnego środowiska sportowego.

   

 •  

  Promesy dotacyjne na łączną kwotę 30 mln 680 tys. zł. wręczył samorządowcom wicewojewoda Grzegorz Dziubek wraz z dyrektorem Departamentu ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Zbigniewem Świrczem.
  Pieniądze trafiły do 9 powiatów oraz 49 gmin, zostaną one przeznaczone na usuwanie skutków powodzi, a zwłaszcza na odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowo-mostowej. Promesy, przyznane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, opiewają na kwotę 30 mln 680 tys. zł.

 •  

   

  „Walka z nowotworem prostaty w województwie świętokrzyskim" - to tytuł debaty zdrowotnej, którą otworzył wicewojewoda Grzegorz Dziubek. Spotkanie odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

  - Rak prostaty to temat niejednokrotnie omijany, jakże wstydliwy wśród mężczyzn. Ale zatrważające statystyki muszą prowokować do działania. Choroba nowotworowa prostaty jest uleczalna, jeżeli tylko odpowiednio wcześnie zainterweniujemy. Tak więc badania profilaktyczne są tym kierunkiem, jaki przede wszystkim powinniśmy podjąć - mówił wicewojewoda Grzegorz Dziubek podczas debaty zdrowotnej Konferencja zorganizowana została w ramach kampanii „Prostata na lata", której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat raka gruczołu krokowego. Organizatorem debaty był Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa oraz Fundacja „Wygrajmy zdrowie". Patronat nad przedsięwzięciem objęła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  Rak prostaty jest drugim, ze względu na częstotliwość wystąpień, nowotworem, który zagraża mężczyznom w Polsce. Mimo, że choroba jest uleczalna w 100%, a statystki są coraz bardziej optymistyczne, to nadal wiele osób umiera z powodu zbyt późnego wykrycia zagrożenia. Niewielkie zmiany nowotworowe w prostacie występują już u mężczyzn pięćdziesięcioletnich (ok. 30%), a u osiemdziesięciolatków to już 80% przypadków. Guz rozwija się wolno i dosyć często bezobjawowo, a pierwsze dolegliwości są tożsame z naturalnym, powolnym rozrostem stercza. Dlatego tak ważne są regularne badania profilaktyczne. Więcej informacji o chorobie i zapobieganiu na stronach internetowych: www.wygrajmyzdrowie.pl i www.prostatanalata.pl

   

 •  

   

  Kampanię edukacyjną „Oddaj elektroodpady w dobre miejsce" prowadzi CECED Polska, Związek Pracodawców AGD. Niekomercyjny projekt został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

  W ramach akcji sprawdzono m.in., czy gminy wywiązują się z obowiązku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, zgodnie z którą „udostępniają na stronie internetowej urzędu adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego na swoim terenie." Jak twierdzą organizatorzy kampanii, tylko 10% gmin realizuje taki obowiązek.

  Aby dotrzeć z informacjami o punktach zbiórki elektroodpadów do jak największej liczby mieszkańców, stworzono w ramach projektu ogólnopolską mapę punktów zbierania „elektrośmieci" - znajduje się ona pod internetowym adresem www.ElektroMapa.pl . Wystarczy wpisać np. kod pocztowy lub nazwę miejscowości, aby odnaleźć najbliższe punkty zbiórki. Mapa ta jest na bieżąco aktualizowana. Więcej informacji o kampanii na stronie internetowej www.elektrosmieciwsieci.pl.

   

 •  

  W imprezie pod hasłem „Obudź się na wiosnę" wziął udział wicewojewoda Grzegorz Dziubek. Coroczny happening, organizowany przez Polskie Radio Kielce, odbył się na kieleckim Mostku Karskiego.
  Nad Silnicą, oprócz uśmiechniętych dzieci, pojawiły się marzanny przygotowane przez uczniów kieleckich szkół i wychowanków przedszkoli. Podczas spotkania wesoło, głośno, muzycznie i kolorowo przywoływano wspólnie najbardziej oczekiwaną porę roku - wiosnę. Następnie kukły przeniesione zostały do Muzeum Zabawek i Zabawy.

 •  

  Zakończył pracę, powołany przez wojewodę, zespół do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła".
  Lista wniosków rekomendowanych do udzielenia wsparcia na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz utworzenie szkolnego placu zabaw dostępna jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl. Zakwalifikowane do dofinansowania zostały wszystkie wnioski, które zostały złożone do Wojewody Świętokrzyskiego w październiku i listopadzie 2012 r.