"Okrąglak" nr 271 (2014-02-26) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 271 (2014-02-26)


Dzień numeru 112

O możliwościach wykorzystywania numeru 112 w sytuacjach kryzysowych przypomniała wojewoda podczas konferencji zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Numeru Alarmowego 112.

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Stało się tak, ponieważ jedną z podstawowych zasad Unii jest swoboda podróżowania jej obywateli. Numer alarmowy oficjalnie wprowadzono w Polsce 1 stycznia 2007 roku.

Podczas spotkania w kieleckim Centrum Powiadamiania Ratunkowego podkreślano, jak ważna jest funkcja selekcji zgłoszeń. - Ponad 70% telefonów na numer 112 to zgłoszenia, które nie prowadzą do dalszego uruchomienia właściwych służb. Ta statystyka pokazuje, jak wielką rolę odgrywa linia alarmowa, eliminując już w zarodku, podczas rozmowy operatora z klientem, bezzasadne zgłoszenia. Te dane pokazują wyraźnie, że jest to optymalny system powiadamiania ratunkowego - mówiła wojewoda Bożentyna Pałka -Koruba.

Podczas konferencji podsumowano także proces przejmowania obsługi numeru alarmowego przez centra powiadamiania ratunkowego. Obecnie wszystkie zgłoszenia kierowane do numeru 112 są już obsługiwane w centrach, czyli w ramach jednolitego systemu. Modyfikacje systemu rozpoczęto w lutym 2012 i do końca tegoż roku System Powiadamiania Ratunkowego obejmował teren kilku miast wojewódzkich. Jednym z pierwszych były Kielce, gdzie Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego zostało uruchomione 18 czerwca 2012 r. W kieleckiej jednostce pracuje obecnie 30 operatorów, z czego dyżur pełni jednocześnie 6 lub 7 osób.

W ubiegłym roku CPR-y przejęły obsługę połączeń do numeru 112 z pozostałego obszaru kraju. W przyszłości w centrach obsługiwane będą też numery alarmowe Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego oraz - fakultatywnie - inne numery (np. pogotowia energetycznego lub gazowego). Dzięki ujednoliceniu systemu skrócił się czas oczekiwania na odebranie połączenia na numer 112.

Według danych statystycznych, CPR w Kielcach przyjęło w ubiegłym roku 309.723 zgłoszenia (średnia tygodniowa dot. obszaru całego województwa wyniosła 11.361 zgłoszeń). Współczynnik zgłoszeń fałszywych czy wynosił w 2013 roku aż 73,29%.

 

Laur Świętokrzyski 2013

Do 15 marca można składać wnioski o  przyznanie Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski". Zasady przyznawania wyróżnień w tegorocznej edycji nagrody przedstawiła podczas konferencji prasowej wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Nagroda ma charakter honorowy i jest wyróżnieniem dla osób oraz instytucji szczególnie aktywnych w obszarach będących przedmiotem oceny w danym roku. Będzie przyznawana w pięciu kategoriach: „Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie", „Cyfrowa gmina", „Człowiek roku", „Lider tolerancji" oraz „Fair Play".

- W tym roku, podobnie jak w zeszłym, wprowadziliśmy zmiany kategorii. Starając się nadążać za ogólnymi tendencjami oraz wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym powołaliśmy do życia kategorie „Cyfrowa gmina” oraz „Lider tolerancji”. Kategorie Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie”, „Człowiek roku", „Fair Play" pozostaną niezmienione. W każdym roku będziemy starali się określać nowe potrzeby, będziemy szli z duchem czasu i postępu, w związku z tym w komitecie honorowym znajdują się przedstawiciele ze świata nauki, biznesu, samorządu i sportu- powiedziała Bożentyna Pałka-Koruba.

W skład powołanego przez wojewodę Komitetu Honorowego wchodzą: Stanisław Adamczak - rektor Politechniki Świętokrzyskiej, biskup Marian Florczyk, Edmund Kaczmarek - przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego, Jacek Semaniak - rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Ryszard Zbróg – Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Po konsultacji z Komitetem, wojewoda dokona ostatecznego wyboru laureatów nagrody.

Formularze wniosków o przyznanie nagrody dostępne są na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uprawnionym do złożenia wniosku jest każda osoba fizyczna lub osoba prawna zamieszkująca lub mająca swoją siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego. Termin składania wniosków mija 15 marca.

 

Promesy wręczone

Ponad 25 milionów złotych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymały świętokrzyskie samorządy. Rządowe wsparcie trafi do 10 powiatów oraz 60 gmin naszego województwa.

Promesy dotacyjne wręczyła w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Najwięcej pieniędzy – po 1 mln 400 tys. zł – dostaną powiaty jędrzejowski i opatowski, największą dotację wśród gmin – 400 tys. zł – otrzyma miasto i gmina Jędrzejów. Łącznie dla regionu przeznaczonych zostało 25 mln 130 tys. zł.

 

 

 

W rocznicę utworzenia Armii Krajowej

W uroczystościach związanych z 72. rocznicą przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajowej wziął udział wicewojewoda Grzegorz Dziubek. Obchody zorganizowano przed kieleckim pomnikiem Armii Krajowej.

- Armia Krajowa jest integralną częścią historii Polskiego Państwa Podziemnego i wraz z nim stanowi wielkie narodowe dziedzictwo, z którego duchową siłę czerpało i czerpać będzie wiele pokoleń Polaków. Dla pokolenia czasów wojny była „radością i dumą” dla nas pozostanie symbolem tych samych wartości – patriotyzmu, heroicznego poświęcenia, symbolem narodowej dumy.  – mówił wicewojewoda. Rozkazem gen. Władysława Sikorskiego, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, 14 lutego 1942 roku Związek Walki Zbrojnej został przemianowany na Armię Krajową - najlepiej zorganizowaną w tamtym okresie armię podziemną w Europie.

 

Zwolnienie z opłaty skarbowej

Obowiązuje już rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej.

Rozporządzenie (Dz. U. z 2014 r., poz. 224) reguluje kwestię zaniechania poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, wydawanej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, o którym mowa w ustawie Prawo energetyczne i ma zastosowanie do wszystkich decyzji wydawanych na wnioski złożone od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.  Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego w zakładce „Dodatek energetyczny”.

 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wojewoda Świętokrzyski zaprasza na uroczystości obchodów Narodowego Dnia Pamięci  Żołnierzy Wyklętych, które odbędą się w Kielcach 1 marca 2014 r.

O godz. 10 na cmentarzu Kielce-Piaski złożone zostaną kwiaty przed pomnikiem poświęconym pamięci żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość" zamordowanych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Więzieniu Kieleckim. O godz. 18 odbędą się uroczystości przed pomnikiem Armii Krajowej, a o godz. 19 w Wojewódzkim Domu Kultury rozpocznie się pokaz filmowy IPN: „Żołnierze Wyklęci. Pamięć".

 

Program ministerialny

„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” ogłosił Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Założeniem programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy działań, które będą służyły wsparciu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo–wychowawcze.  Umożliwiłoby to zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny zatrudnianych w gminach. Program ma też na celu wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poprzez rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnianych w powiatach.

Wnioski, w formie pisemnej, trzeba przesłać listem poleconym do właściwego urzędu wojewódzkiego. Szczegóły na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.