"Okrąglak" nr 278 (2014-06-25) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 278 (2014-06-25)


Podsumowano kampanię

Kampanię społeczną wojewody „Inni - nie gorsi” oraz projekt „BRUN-o - Bezpieczeństwo rodziców, uczniów i nauczycieli - odpowiedzialność” podsumowano podczas konferencji w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Przed spotkaniem odbyła się promocja komiksu „Dwanaście prac Delty 800” przygotowanego w ramach kampanii „Inni - nie gorsi”. Gośćmi wojewody Bożentyny Pałki-Koruby byli autorzy wydawnictwa: rysownik Tomasz Łukaszczyk oraz scenarzysta Paweł Chmielewski.

- Kiedy słyszę pytanie, czy powinno się takie akcje robić i czy one coś dają, zastanawiam się: co byłoby, gdybyśmy o tym wcale nie mówili. Gdybyśmy nie wspominali o tych ważnych problemach społecznych, które świadczą o naszym człowieczeństwie, postawie obywatelskiej. Tak więc robimy wszystko, żebyśmy potrafili zareagować w sytuacjach takich, kiedy komuś dzieję się krzywda z powodu jego odmienności kulturowej, wizualnej, seksualnej, religijnej czy światopoglądowej - mówiła wojewoda. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji Jarosław Szymczyk podkreślił: - Będziemy dalej szli w tym kierunku, chcemy realizować marzenie o tolerancji, wzajemnym poszanowaniu i szacunku. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt, wierzę, że nie poprzestaniemy na tym, czego dokonaliśmy od początku kampanii.

Celem kampanii Wojewody Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji „Inni - nie gorsi”  było poszerzenie wiedzy społecznej na temat rodzajów dyskryminacji i jej przejawów. Zamierzeniem organizatorów akcji było także podniesienie świadomości na temat różnorodności społecznej w najbliższym otoczeniu, upowszechnienie wiedzy na temat praw mniejszości, zwrócenie uwagi opinii społecznej na problem mowy nienawiści w przestrzeni publicznej oraz propagowanie braku tolerancji na przejawy dyskryminacji.

Projekt „BRUN-o”, współorganizowany przez wojewodę wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach oraz Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, skierowany był do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a jego cel to kształtowanie u uczniów umiejętności dbania o szeroko rozumiane bezpieczeństwo, a także formowanie postaw tolerancji i poszanowania praw mniejszości. Konferencji towarzyszyła wystawa plansz artystycznego kalendarza na 2014 rok - przygotowanego specjalnie w ramach kampanii „Inni - nie gorsi” -  ze zdjęciami ilustrującymi 12 rodzajów dyskryminacji w konfrontacji z zachowaniami tolerancyjnymi. Uczestnicy spotkania otrzymali także komiks „Dwanaście prac Delty 800” (elektroniczna wersja tego wydawnictwa dostępna jest na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego). Patronat nad kampanią objął Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.

Dziś w południe, w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach, otwarta zostanie wystawa fotografii nadesłanych na konkurs organizowany w ramach kampanii „Inni - nie gorsi”. Ekspozycję będzie można oglądać do końca wakacji, wstęp  jest bezpłatny.

 

Schronisko dla dzikich zapylaczy

Pierwszy w Kielcach „hotel” dla dzikich owadów zapylających otwarto przed budynkiem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. W spotkaniu wzięła udział wojewoda.

Projekt realizowany jest w ramach kampanii Greenpeace "Przychylmy Pszczołom Nieba", a fundusze na budowę hoteli pozyskano dzięki akcji społecznej "Adoptuj Pszczołę". Powstaną one w 15 miastach Polski. „Hotel” dla owadów zapylających to specjalna konstrukcja zbudowana z naturalnych materiałów po to, aby dać owadom schronienie. Mogą tam mieszkać m.in. pszczoły samotnice, biedronki, motyle czy złotooki. - Większość dziko rosnących roślin, aby móc się rozmnażać, potrzebuje zapylania przez owady. Gdyby nie dzikie zapylacze, wiele znanych nam roślin, warzyw i owoców przestałoby istnieć. Dlatego budujemy dla nich schronienia, aby bezpiecznie mogły się rozmnażać i przezimować – wyjaśniali przedstawiciele „Greenpeace”. W jednym „hotelu” mogą przebywać różne gatunki owadów. Jak podkreśla „Greenpeace”, mieszkające w schronisku pszczoły samotnice i inne dzikie zapylacze nie są agresywne i nie stanowią zagrożenia dla ludzi.

 

Nowe zasady zbiórek

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych wejdzie w życie 18 lipca. Ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

Najważniejsze zmiany:

- od 18 lipca 2014 r. nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki publiczne,

- zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publicznej) będzie można dokonywać pocztą lub elektronicznie – ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że jest szybsza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać  podpis elektroniczny lub bezpłatny „profil zaufany” czyli podpis elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, który można założyć na portalu ePUAP.gov.pl,

- zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy - można będzie prowadzić od 18 lipca 2014 r. bez dodatkowych formalności.

W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy od 18 lipca 2014 r. proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu Zbiórki.gov.pl, który właśnie powstaje i gdzie będą także publikowane sprawozdania.

Od 18 lipca 2014 r. zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie. Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały – te zbiórki będą rozliczane na dotychczasowych zasadach. Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498

 

100. urodziny

Setną rocznicę urodzin obchodził Marian Sapała z Szydłowa. Życzenia złożyła jubilatowi wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

- Dziękuję, że daje Pan młodym pokoleniom przykład pięknego i dobrego życia. Taka postawa dowodzi wewnętrznej siły, dojrzałości i niezwykłej wrażliwości na drugiego człowieka - mówiła wojewoda. Marian Sapała był żołnierzem 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów, uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939 roku, członkiem Związku Walki Zbrojnej oraz żołnierzem Armii Krajowej. Jest laureatem nagrody „Pasjonat Małej Ojczyzny”, przyznawanej przez samorząd Szydłowa za aktywność w pracy społecznej na rzecz lokalnego środowiska.

 

Zespół wojewody

W związku z wprowadzeniem przez ustawę o publicznym transporcie zbiorowym nowego systemu organizacji publicznego transportu zbiorowego, który obowiązywał będzie od stycznia 2017 r., wojewoda powołała Zespół ds. Publicznego Transportu Zbiorowego.

Zadaniem zespołu będzie monitorowanie rozwiązań wprowadzanych przez samorządy w tym obszarze oraz inicjowanie koniecznych zmian w przepisach prawnych, jak również rekomendowanie rozwiązań dla publicznego transportu zbiorowego w województwie świętokrzyskim. Zespół będzie integrował środowiska zainteresowane tematem komunikacji zbiorowej, współpracował z ekspertami branżowymi i reagował na istotne z punktu widzenia regionu wydarzenia.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele samorządów, związków zawodowych, organizacji pracodawców,  organizacji branżowych (samorządu województwa, miasta Kielce, NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, Pracodawców RP, Business Centre Club, Konfederacji Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego, a także przewoźników). Pracami zespołu kieruje przedstawiciel wojewody - dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego ŚUW.

 

Specjaliści doradzą

Rozpoczął się sezon na grzybobranie. Wszyscy chętni mogą skorzystać z porad specjalistów grzyboznawców z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach, którzy określą, czy zebrane grzyby nie są szkodliwe dla zdrowia lub życia. Dyżury te odbywają się przy ul. Jagiellońskiej 68, w dni powszednie, w godzinach 7.25 - 15.00.

Analogiczne porady można uzyskać w powiatowych stacjach Sanepidu w Jędrzejowie, Kielcach, Końskich i Ostrowcu Świętokrzyskim (dyżury grzyboznawców) oraz w Sandomierzu, Starachowicach i Staszowie (dyżury klasyfikatorów grzybów), w godzinach urzędowania stacji.