"Okrąglak" nr 277 (2014-06-11) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 277 (2014-06-11)


Zdążyć przed udarem

W Polsce do udaru mózgu dochodzi średnio co 8 minut. Jest to trzecia co do częstości przyczyna zgonów oraz najczęstsza przyczyna niesprawności u ludzi powyżej 40. roku życia. Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba rozpoczęła akcję informacyjną, której celem jest poszerzenie wiedzy o udarze wśród mieszkańców naszego regionu.

Zachorowalność na udar w Polsce jest na poziomie europejskim, jednak śmiertelność w Europie Zachodniej kształtuje się od 18 do 25%, a w Polsce wynosi około 40%. Niekorzystny jest również współczynnik niepełnosprawności chorych, którzy przeżyli udar mózgu. W krajach zachodnich około 50% chorych pozostaje niepełnosprawnymi, w Polsce współczynnik ten wynosi aż 70%. Zadaniem akcji wojewody jest zorganizowanie systemu opieki i wypracowanie schematu postępowania z chorym z udarem mózgu tak, aby zminimalizować skutki tej choroby.

Najskuteczniejsze leczenie można zastosować do 4,5 godziny po wystąpieniu objawów. Ogromną rolę w jak najszybszym rozpoczęciu leczenia ma sam pacjent. Niestety, świadomość objawów udaru jest mała. Pomimo, że są one łatwe do rozpoznania, tylko 35-50% chorych poznaje własne objawy jako udar mózgu. Każdy z nas, bez względu na wiek, może znaleźć się w sytuacji, gdzie ktoś z naszego otoczenia nagle zacznie się dziwnie zachowywać, mieć zaburzenia mowy, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, opadnięty kącik ust czy trudności w wysławianiu. Wtedy bezzwłocznie trzeba zadzwonić na numer ratunkowy 999 lub 112, bo tylko szybka reakcja może uratować życie i zdrowie. W warunkach polskich ok. 65% chorych z udarem zwleka z wezwaniem pomocy medycznej i czyni to nie  prędzej niż przed upływem 1 godziny od wystąpienia objawów. Pacjenci często czekają, aż dolegliwości ustąpią, nie mając świadomości, że czas rozpoczęcia leczenia jest kluczowy.

Celem działań wojewody jest spowodowanie, aby każdy z pacjentów miał szansę na najskuteczniejsze leczenie. Akcję wspierają konsultant krajowy ds. neurologii prof. Danuta Ryglewicz oraz konsultanci wojewódzcy: ds. neurologii dr Anita Rosołowska oraz ds. ratownictwa medycznego - dr Marek Tombarkiewicz.

Pracownicy urzędu wojewódzkiego odwiedzą każde miasto powiatowe. Na specjalnie przygotowanym stoisku będzie można otrzymać ulotki informujące o objawach udaru, zmierzyć sobie ciśnienie krwi, zmierzyć ilość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz uzyskać informacje dotyczące właściwego postępowania w przypadku udaru mózgu. Pierwsze takie spotkanie z mieszkańcami odbyło się wczoraj w Kielcach. Następne będą organizowane (w stałych godzinach - od 9 do 11) w: Końskich (13 czerwca), Kazimierzy Wielkiej (16 czerwca), Busku-Zdroju (18 czerwca), Skarżysku-Kamiennej (23 czerwca), Sandomierzu (25 czerwca), Włoszczowie (27 czerwca), Pińczowie (1 lipca) oraz Opatowie (2 lipca).

 

W ćwierćwiecze wyborów

Happening z okazji 25. rocznicy wyborów czerwcowych zainaugurowała wojewoda przed kieleckim Antykwariatem Naukowym im. Andrzeja Metzgera.

W samo południe, 4 czerwca, otwarta została wystawa „Solidarnie ku wolności”, przedstawiająca najważniejsze wydarzenia z najnowszej historii Polski lat 1980-1989. Na zainstalowanym telebimie przez cały dzień można było oglądać wybór najciekawszych fragmentów Polskiej Kroniki Filmowej z roku 1989. Przygotowane zostały konkursy dla dzieci i młodzieży związane z tematyką czerwca ’89, a wszyscy chętni mogli napić się wody z zabytkowego saturatora.

Zwieńczeniem obchodów rocznicy było Głośne Czytanie Nocą pod hasłem „Po ćwiartce… wieku”, które rozpoczęło się o godzinie 7 wieczorem w siedzibie Antykwariatu Naukowego. Na serio i z humorem o minionych czasach czytali m.in. Bożentyna Pałka-Koruba, Stanisława Zacharko, Henryka Cisowska, Jolanta Kępa-Mętrak, Agata Wojda i Katarzyna Zapała, Jacek Mętrak, Henryk Milcarz, Piotr Rozpara i Jakub Rożek, Grzegorz Świercz oraz Marian Orliński. Spotkanie prowadzili Trzej Znani Ryśkowie.

Wojewoda wręczyła także nagrodę laureatowi konkursu „25 lat minęło”, którego celem było wymyślenie najbardziej trafnego hasła nawiązującego do osiągnieć Polski w okresie minionego ćwierćwiecza.

 

Rozmawiali o bezpieczeństwie

O działaniach profilaktycznych podejmowanych przez samorządy w okresie wakacji dyskutowali członkowie, działającego przy wojewodzie, zespołu ds. realizacji programu „Razem bezpieczniej”.

Podczas spotkania w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, które prowadził Maciej Pańpuch - pełnomocnik wojewody ds. ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań, omawiano także sprawy związane z określeniem obszarów i obiektów, które mogą znaleźć się w strategiach lokalnych systemów bezpieczeństwa (chodzi tu m.in. o objęcie wsparciem finansowym projektów budowy systemów monitoringu wizyjnego w obiektach zabytkowych). Rozmawiano również o profilaktyce narkotykowej oraz profilaktyce związanej z tzw. cyberprzemocą. Kolejnym poruszanym tematem była akcja „Ogólnopolski Głos Profilaktyki 2014”, organizowana 14 czerwca przez Komendę Główną Policji.

Rządowy program „Razem bezpieczniej” ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”. Jednym z jego priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”, w której realizację w pełni wpisuje się program „Razem bezpieczniej”.

 

Paszport na Dzień Dziecka

Osiemdziesiąt wniosków paszportowych dla dzieci przyjęli pracownicy Oddziału Obsługi Paszportowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego podczas zorganizowanej przez wojewodę akcji „Zrób dziecku paszport na Dzień Dziecka”.

Wszyscy rodzicie, którzy chcieli wyrobić paszport swoim pociechom mogli złożyć w urzędzie stosowne dokumenty. Natomiast przed budynkiem urzędu wojewódzkiego na najmłodszych czekały liczne atrakcje, m.in.: zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, kolorowe baloniki, muzyka. Pokazy sprzętu zaprezentowali kieleccy strażacy, a funkcjonariusze Straży Granicznej zorganizowali specjalny „punkt kontroli granicznej", gdzie każde „przekroczenie granicy" przez milusińskich było stemplowane w specjalnym paszporcie.

Przypominamy, że otrzymanie paszportu jest teraz łatwiejsze niż poprzednio. Najważniejszą zmianą jest fakt, że w można już składać wnioski i odbierać paszporty w dowolnym organie paszportowym na terenie całego kraju. W Kielcach odpowiednie dokumenty należy składać w urzędzie wojewódzkim.

Opłaty paszportowe wynoszą obecnie: normalna - 140 zł, ulgowa - 70 zł (do której uprawnienia mają emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, a także współmałżonkowie tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu - osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, kombatanci, uczniowie pow. 13 roku życia i studenci), ulgowa - 30 zł za wydanie paszportu osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego i uczniom do lat 13. Wydanie paszportu tymczasowego kosztuje 30 zł. Nie pobiera się opłaty paszportowej od: osób, które w dniu złożenia podania o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat, osób, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej oraz żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju.

Wszelkie szczegóły dotyczące niezbędnych dokumentów, opłat, fotografii itp. dostępne są na stronie internetowej www.kielce.uw.gov.pl. Można także zadzwonić pod numer telefonu 41 342 14 13.

 

Złoto po raz kolejny

Złoty medal w rozgrywkach halowej piłki nożnej zdobyli pracownicy kieleckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W XXVIII mistrzostwach, zorganizowanych tym razem w Supraślu, zaprezentowały się drużyny wojewódzkich inspektoratów z całej Polski.

Warto przytoczyć ostatnie sukcesy drużyny WIOŚ Kielce, która od 2009 roku zdobyła wszystkie z możliwych medali: I miejsce i złoty medal na mistrzostwach w 2009 roku w Spale, III miejsce i brązowy medal w 2010 roku w Zawoi, II miejsce i srebrny medal w 2012 r. na turnieju w Solinie. W tegorocznym turnieju nie zabrakło również indywidualnych wyróżnień dla poszczególnych zawodników kieleckiego WIOŚ: Krzysztof Zawada uzyskał tytuł najlepszego zawodnika mistrzostw. Zgodnie z przywilejem, zdobywcy I miejsca organizują kolejne mistrzostwa WIOŚ w halowej piłce nożnej - w przyszłym roku odbędą się one na ziemi świętokrzyskiej.