"Okrąglak" nr 276 (2014-05-28) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 276 (2014-05-28)


„Koziołki” wręczone

Z udziałem wojewody Bożentyny Pałki-Koruby oraz zastępcy komendanta głównego policji Mirosława Schosslera odbyło się podsumowanie programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. Podczas tegorocznej, XV edycji, za wzorową realizację programu w 2013 roku popularnymi „Koziołkami” wyróżniono trzy powiaty naszego regionu.

Pierwsze miejsce przyznano powiatowi starachowickiemu, drugie miejsce zdobyło miasto Kielce, natomiast trzecie miejsce otrzymał powiat staszowski. Wyróżnione samorządy dostały statuetki „Koziołka”, a także nagrody finansowe - z przeznaczeniem na działalność profilaktyczną.

- Nagroda „Koziołka” jest, zgodnie z założeniami programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”, przyznawana dla powiatów za podjęcie działań profilaktycznych w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Co ważne, nie jest to nagroda dla policji, jak czasami się ją mylnie interpretuje, lecz dla samorządu, który zainicjował nowatorskie działania podnoszące poziom bezpieczeństwa danej społeczności  lokalnej. To zaszczytne wyróżnienie przypada corocznie trzem powiatom podejmującym wysiłek działań wykraczających poza  zapisy ustawowe i twórczo aktywizujące społeczności lokalne wokół idei aktywnej profilaktyki zagrożeń - wyjaśnia Maciej Pańpuch, pełnomocnik wojewody ds. ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań.

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, a także innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego jest stałym elementem strategii działania świętokrzyskiej policji. Realizując główny cel, jaki stanowi zapewnienie mieszkańcom naszego województwa maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, w 2000 roku zrodziła się idea nagrody „Koziołek”. Jej głównym założeniem jest wspieranie aktywności i publiczna promocja powiatów, na terenie których działające osoby fizyczne i prawne przyczyniają się do znaczącej poprawy stanu bezpieczeństwa obywatelskiego oraz zabezpieczenia majątku państwowego i prywatnego. Nagroda ta jest także wyrazem uznania za wkład pracy i zaangażowanie w realizację programu "Bezpieczne Świętokrzyskie".

 

Konkurs na ćwierćwiecze

Tylko do czwartku, 29 maja, przyjmujemy zgłoszenia do konkursu „25 lat minęło”, którego celem jest utworzenie najbardziej trafnego hasła nawiązującego do osiągnieć Polski w okresie ostatnich 25 lat. Konkurs ogłosiła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Przedsięwzięcie jest jednym z elementów happeningu organizowanego przez wojewodę z okazji 25. rocznicy czerwcowych wyborów parlamentarnych, a jego głównym celem jest propagowanie wiedzy o najnowszej historii Polski. Konkursowe hasło musi składać się z nie więcej niż 10 słów, zaś jego ocena będzie oparta na kryteriach pomysłowości, oryginalności, humorystycznego podejścia, a także wartości merytorycznej i edukacyjnej. Ogłoszenie laureatów nastąpi 4 czerwca o godz. 19 w Antykwariacie Naukowym im. Andrzeja Metzgera w Kielcach.

Happening z okazji rocznicy wyborów 1989 roku rozpocznie się w południe, 4 czerwca, przed Antykwariatem Naukowym w Kielcach. W trakcie spotkania zaplanowano m.in. konkursy, wystawę fotografii oraz eksponatów z epoki, zaś zwieńczeniem dnia będzie Głośne Czytanie Nocą pod hasłem „Po ćwiartce… wieku” - o godz. 19 w kieleckim antykwariacie. Regulamin konkursu na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl

 

Dni Profilaktyki

Konferencją naukową „Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie” zainaugurowano oficjalnie XII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. W imieniu wojewody gości przywitała dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego Maria Szydłowska.

- Rocznica ustanowienia Międzynarodowego Dnia Rodziny to znakomita okazja, by zastanowić się, czym jest rodzina we współczesnym świecie, by zainteresować społeczeństwo problemami związanymi z funkcjonowaniem zdrowej rodziny. To refleksja nad tym, jakie powinny być relacje między członkami rodziny i pokoleniami – mówiła dyrektor.

Główne sekcje tematyczne, które zostały omówione podczas obrad w auli Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego to: „Sprawiedliwość w społeczeństwie i kulturze”, „Obecność vs. nieobecność miłości we współczesnej rodzinie”, „Filozoficzne i religijne podstawy sprawiedliwości i miłości społecznej”, „Sprawiedliwość i  miłość zagubiona” oraz „Sprawiedliwość i miłość odnaleziona – pomoc psychologiczna, terapeutyczna i resocjalizacyjna”. Drugiego dnia konferencji został zorganizowany „Dzień spotkań z młodzieżą”.

Konferencji patronowała wojewoda, a głównymi organizatorami byli: Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Zespół ds. Rodziny i Przeciwdziałania Uzależnieniom przy Wojewodzie Świętokrzyskim, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. XII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki trwają do końca maja (szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego).

 

Udar - stop!

W Polsce do udaru mózgu dochodzi średnio co 8 minut. Jest to trzecia co do częstości przyczyna zgonów oraz najczęstsza przyczyna niesprawności u ludzi powyżej 40. roku życia.

Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba rozpoczyna akcję mającą na celu kompleksową zmianę podejścia do udaru mózgu zarówno mieszkańców województwa świętokrzyskiego, jak i placówek ochrony zdrowia oraz pogotowia ratunkowego. Na pierwsze spotkanie z mieszkańcami Kielc zapraszamy 10 czerwca o godz. 9 w okolicach Targowiska Miejskiego przy ul. Seminaryjskiej oraz około godz. 11 przy Placu Artystów.

Jednym z celów akcji jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej rozpoznawania objawów udaru mózgu. W miastach powiatowych naszego województwa zorganizowane będą stoiska informacyjne, gdzie również będzie można bezpłatnie skorzystać z pomiaru ciśnienia tętniczego oraz badania poziomu dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Rocznie na świecie z powodu udaru mózgu umiera 4,6 mln ludzi. W Polsce zachorowalność jest na poziomie europejskim, jednak śmiertelność w Europie Zachodniej kształtuje się od 18 do 25%, a w Polsce wynosi około 40%. Niekorzystny jest również współczynnik niepełnosprawności chorych, którzy przeżyli udar mózgu. W krajach wysoko rozwiniętych około 50% chorych pozostaje niepełnosprawnymi, w Polsce współczynnik ten wynosi aż 70%.

 

Strażackie uroczystości

W uroczystych obchodach Dnia Strażaka w Kielcach wziął udział wicewojewoda Grzegorz Dziubek.

Podczas apelu na kieleckim rynku wicewojewoda wręczył odznaczenia, uhonorowani zostali strażacy zawodowi i strażacy ochotnicy, a także osoby wspierające i popularyzujące ochronę przeciwpożarową. Wręczono również awanse na wyższe stopnie służbowe, a także nadano imię kpt. poż. Stefana Maja 998. kieleckiej drużynie harcerskiej. Po oficjalnej części spotkania odbyła się defilada. Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzony jest w Polsce od 2002 roku jako święto zawodowe 4 maja. Swoje święto strażacy zawdzięczają australijskiemu koledze, J. J. Edmondsonowi, który w 1999 roku wyszedł z inicjatywą uczczenia zmarłych w trakcie pożaru pięciu druhów. Od tamtego czasu ustalono również patrona wszystkich strażaków: św. Floriana.

 

„Maluch” rozstrzygnięty

Znamy już wyniki konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch - edycja 2014.

Ranking listy ofert, zaakceptowany przez ministra pracy i polityki społecznej, dotyczy modułu 1 (utworzenie w 2014r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania) oraz modułu 3 (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).

Lista ofert zakwalifikowanych do dofinansowania znajduje się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakładce „Maluch”.

 

Paszport na Dzień Dziecka

W sobotę, 31 maja,  od godz. 11 do 16, wojewoda zaprasza na akcję pod hasłem „Zrób dziecku paszport na Dzień Dziecka”.

W tym dniu Oddział Obsługi Paszportowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w pierwszej kolejności przyjmować będzie wnioski od rodziców, którzy aplikują o paszport dla swoich pociech. Przed budynkiem urzędu wojewódzkiego na dzieci i rodziców czekać będą liczne atrakcje, m.in.: zjeżdżalnie, słodkości, konkursy z nagrodami,  kolorowe baloniki, muzyka oraz specjalne, kolorowe malowanie buziek. Pokazy sprzętu przygotują kieleccy strażacy, a funkcjonariusze Straży Granicznej zaprezentują „punkt kontroli granicznej”, gdzie każde „przekroczenie granicy” przez milusińskich będzie stemplowane w specjalnym paszporcie.