"Okrąglak" nr 274 (2014-04-29) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 274 (2014-04-29)


„Laury Świętokrzyskie” rozdane

Laureatów VIII edycji Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski” uhonorowali wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba oraz wicewojewoda Grzegorz Dziubek. Gala finałowa odbyła się w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce.

Statuetki odebrało pięciu laureatów w pięciu kategoriach. W indywidualnej kategorii „Człowiek Roku” zwycięzcą został Adam Spała, właściciel Fabryki Porcelany AS Ćmielów – przedsiębiorstwa kultywującego przedwojenne tradycje Wytwórni Świt w Ćmielowie. W kategorii „Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie” wyróżnienie przyznano przedsiębiorstwu Echo Investment S.A., którego inwestycje powstają ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu środowiskowego i mają charakter ekologiczny. W kategorii „Lider Tolerancji” Laur przypadł Ośrodkowi Edukacyjno-Muzealnemu Świętokrzyski Sztetl im. Majera Małego w Chmielniku - głównym celem działalności ośrodka jest promocja równości społecznej, tolerancji i praw obywatelskich poprzez historię i kulturę Żydów.

Laur w kategorii „Cyfrowa Gmina” przyznano gminie Ostrowiec Świętokrzyski - wyróżniony samorząd dużą wagę przykłada do budowy społeczeństwa informacyjnego i w tym celu przystąpił do projektu „e-świętokrzyskie”. W kategorii „Fair Play” zwyciężył natomiast Bogdan Winiarski - wszechstronny sportowiec i trener, uprawiał lekkoatletykę, siatkówkę, tenis, piłkę nożną, hokej. Wojewoda podjęła także decyzję o przyznaniu „Lauru Specjalnego”, który trafił do rąk uznanego na całym świecie artysty plastyka Rafała Olbińskiego. W trakcie imprezy wojewoda uhonorowała złotą odznaką „Za zasługi dla sportu” trenera piłki ręcznej Bogdana Wentę, brązową odznakę otrzymał natomiast Jerzy Zięba, prawnik, popularyzator kultury fizycznej. Galę uświetnił koncert Anity Lipnickiej i Johna Portera.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, „Laury Świętokrzyskie" mają na celu wyróżnianie przedsiębiorstw, gmin, oraz osób, które działają na rzecz innych, wnoszą znaczący wkład w rozwój i promocję regionu a także przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Ziemi Świętokrzyskiej w Polsce i Europie.

 

Święto Konstytucji

Wojewoda zaprasza na uroczystości obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, które rozpocznie o godz. 11 Msza Święta w intencji Ojczyzny w kieleckiej Bazylice Katedralnej.

Uczestnicy uroczystości przejdą następnie przed pomnik Stanisława Staszica w Parku Miejskim, gdzie po krótkiej części artystycznej rozpoczną się o godz. 12.50 oficjalne obchody Święta Konstytucji. Bezpośrednio po zakończeniu części oficjalnej odbędzie się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych w Muzeum Narodowym w Kielcach.

O godz. 13.40 w kieleckim Parku Miejskim rozpocznie się Piknik Historyczny, podczas którego zaprezentują się m.in. Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich, Świętokrzyski Szwadron Kawalerii Ochotniczej, Wyborowa Chorągiew Pancerna „Falco” z Szydłowca, Regiment Piechoty Najemnej z Kielc, Zespół Tańca Dawnego Zamku Szydłów. W czasie trwania pikniku odbędzie się także prezentacja rzemiosła i rękodzieła związanego ze starymi zawodami. O godzinie 17 w Parku Miejskim rozpocznie się tradycyjne „Pieśniobranie majowe”. W dzień Święta Konstytucji odbędzie się kolejna edycja konkursu plastyczno-fotograficznego dla dzieci i młodzieży „Kieleckie Święto 3-cio Majowe”. Ułani Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii zachęcają do udziału w kweście pieniężnej na rzecz pomocy polskiej szkole w Nowej Wilejce na Litwie.

Dzień wcześniej, 2 maja, wojewoda zaprasza na obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej. O godz. 12 na kieleckim Placu Konstytucji odbędzie się ceremonia wciągnięcia na maszt flagi państwowej, a wieczorem - o godz. 21 – zorganizowany zostanie w tym samym miejscu uroczysty capstrzyk.

 

W dziesiątą rocznicę

Wspólnym odegraniem „Ody do radości” uczczą kielczanie 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 1 maja o godz. 13 wojewoda zaprasza na uroczystości, które pod hasłem „Dekada radości” odbędą się na kieleckim Placu Artystów.

Do orkiestry może dołączyć każdy, kto umie grać na gitarze, trąbce, dudach, trójkącie lub innym instrumencie. „Oda do radości” to jeden z elementów happeningu, w programie imprezy znalazły się także: otwarcie wystawy „Europejskie Impresje” ze zbiorów Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie, pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Dętej i mażoretek Ochotniczej Straży Pożarnej z Krasocina. Na wystawę, którą można będzie oglądać do połowy maja, składać się będzie kilkadziesiąt karykatur autorstwa m.in. Andrzeja Mleczki, Zbigniewa Jujki, Henryka Sawki, Juliana Bohdanowicza i Marka Raczkowskiego.

 

Umowa na termomodernizację

Podpisano umowę na termomodernizację budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wykonaniem zadania „Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz robotami towarzyszącymi”, w wyniku przeprowadzonego przetargu, zajmie się Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Kartel” S.A. z Jędrzejowa. Inwestycja jest warta  25 163 340,11 zł brutto.

Prace rozpoczną się już niebawem i potrwają do połowy listopada 2015 roku. Na początek termomodernizacja obejmie budynki B i C1, a później budynek A. Dzięki usprawnieniom w urzędzie pojawią się nowoczesne instalacje grzewcze, wentylacyjne i ciepłej wody użytkowej, a także nowe okna i drzwi. Inwestycja pozwoli na oszczędności energii centralnego ogrzewania i ciepłej wody  o ok. 89%, energii oświetleniowej o ok. 82% oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ok. 92%.

 

Dopłaty do przewozów

Prawie 28 mln zł dopłat do biletów ulgowych otrzymali w 2013 roku przedsiębiorcy wykonujący przewozy osób na terenie województwa świętokrzyskiego.

Dopłaty do ulgowych przewozów, z tytułu utraconych przychodów, w związku z honorowaniem przez przewoźników ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów osób korzystających z krajowego publicznego transportu drogowego, są finansowane z budżetu państwa. Wysokość tych ulg regulują zapisy m.in. ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Obejmuje ona ponad 30 grup osób uprawnionych do zakupu biletów po obniżonych cenach, tj. z ulgą która może wynosić od 37 do 100 % wartości biletu.

W województwie świętokrzyskim, aż 79 % dotacji przekazywana jest na pokrycie ulg związanych ze sprzedażą biletów dzieciom i młodzieży szkolnej do 24 roku życia. Dopłaty do biletów dla studentów do 26 roku życia to 8%, zaś dopłaty dla pozostałych grup uprawnionych stanowią 13 % całej przekazywanej dotacji.

Jak informuje Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego ŚUW, w 2013 r. środki zarezerwowane w budżecie Wojewody Świętokrzyskiego pokryły dopłaty do biletów ulgowych dla 110 przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na terenie naszego województwa. Średnia kwota dofinansowania na jednego przewoźnika wyniosła ponad 250 000 zł.

Na przestrzeni 4 lat od roku 2010 do 2013 wzrost corocznych dopłat do biletów ulgowych wyniósł aż 14,43 %. W 2013 r. przewoźnicy wydali prawie milion biletów ulgowych. Średnia dopłata do jednego biletu wyniosła około 28 zł.

 

Lista zatwierdzona

Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził listę zmienioną nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

Dla województwa świętokrzyskiego zatwierdzono 30 wniosków na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych. Łączna kwota dotacji z budżetu państwa wyniesie 35.350.000 zł. Lista dostępna jest na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl