"Okrąglak" nr 279 (2014-07-30) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 279 (2014-07-30)


Program pl.ID: sprawniej w administracji

Konferencję dotyczącą wdrażania programu pl.ID otworzyła w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządu gminnego województwa świętokrzyskiego. Rozmawiali na temat najważniejszych, z punktu widzenia gmin, zagadnień dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych i urzędów stanu cywilnego.

Konferencja miała związek ze zmianami, jakie czekają nas w przyszłym roku, a które wynikają z wdrożenia rządowego programu pl.ID. Powstanie System Rejestrów Państwowych, w którym znajdą się najważniejsze dane: PESEL, rejestr dowodów osobistych oraz akta stanu cywilnego.

Ograniczy to konieczność każdorazowego dostarczania do urzędów wielu dokumentów i wpisywania w formularzach wciąż tych samych danych - wystarczającym będzie podanie numeru PESEL, aby urzędnik znalazł potrzebne informacje w odpowiednim rejestrze. Integracja rejestrów pozwoli na odmiejscowienie wielu usług administracji – w każdym urzędzie będzie można załatwić swoją sprawę.

Program pl.ID to jeden z największych obecnie rządowych projektów w Polsce. Celem jest budowa rozwiązań, które poprawią jakość życia Polaków w sferze usług obywatel - państwo. Program pl.ID zapewni szybką i sprawną obsługę obywatela i przedsiębiorcy podczas jego wizyty w urzędzie. Dzięki przebudowie, standaryzacji i integracji procesów zachodzących wewnątrz administracji, usprawniona zostanie integracja rejestrów państwowych, która zapewni referencyjność rejestrów w zakresie danych o osobach oraz stworzenie możliwości technicznych dla przyszłego wdrożenia systemu elektronicznej tożsamości. Poprawi się jakość danych w ewidencjach państwowych, a także codzienna pracy urzędników, z czego wyniknie oszczędność czasu i papieru. Więcej informacji: www.obywatel.gov.pl

Święto Policji

Życzenia z okazji Święta Policji złożyła funkcjonariuszom wojewoda. Tegoroczne obchody odbyły się w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Uroczystości zbiegły się  z 95. rocznicą powstania Policji Państwowej oraz nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zasłużonym policjantom wręczono odznaczenia państwowe i resortowe. Odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymało 8 funkcjonariuszy, zaś 12 otrzymało medale „Za Długoletnią Służbę”, tymi samymi medalami wyróżnione zostały również trzy pracownice cywilne garnizonu świętokrzyskiego. Natomiast medalami za „Zasługi dla Policji” uhonorowano 14 osób, wyróżnienie to otrzymał m.in. Andrzej Martoś, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Po oficjalnej części uroczystości odbyła się defilada kompanii honorowej, pododdziałów odznaczonych i mianowanych policjantów, a także członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej Komisariat w Radomiu oraz pododdziału konnego wystawionego przez policjantów garnizonu śląskiego. Na zakończenie zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Stołecznej Policji.

 

Promesy dla samorządów

Promesy dotacyjne na niwelowanie negatywnych skutków klęsk żywiołowych otrzymali z rąk wojewody samorządowcy z naszego województwa.

- Dziękuję Państwu za zaangażowanie, świętokrzyscy samorządowcy zawsze potwierdzają rzetelność i solidność w rozliczaniu wydatkowanych pieniędzy. Dzięki temu możemy liczyć na sprawne przekazywanie dotacji i wsparcie ze strony państwa – powiedziała Bożentyna Pałka-Koruba.

Pieniądze, w łącznej kwocie 25 mln 214 tys. zł, trafią do 7 powiatów, 14 miast oraz 32 gmin. Najwięcej - 2 mln zł - dostał powiat ostrowiecki. Była to kolejna tegoroczna transza rządowego wsparcia. W lutym ponad 25 mln zł otrzymało 10 powiatów oraz 60 gmin naszego województwa, a w połowie lipca siedem samorządów dostało 6 mln 350 tys. zł na usuwanie skutków majowych nawałnic.

 

Nowa ustawa

Od 18 lipca obowiązuje ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

Nowa ustawa znosi istniejący od 1933 r. obowiązek występowania do władzy o zgodę na zbiórkę publiczną. To obywatele powinni decydować o tym, komu, jakiej organizacji, na jaki cel przekazać swoje pieniądze. Państwo natomiast powinno tam, gdzie to konieczne, tworzyć ramy organizacyjne, by przeprowadzenie zbiórek odbywało się w sposób przejrzysty.

W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy proste zgłoszenie na działającym już ogólnopolskim portalu zbiórki.gov.pl. Szczegółowe informacje o nowych zasadach zbiórek na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

 

Numery, które warto pamiętać

Wakacyjny sezon w pełni. Podczas podróży w kraju lub za granicą warto mieć pod ręką numery telefonów alarmowych, które mogą być przydatne w trudnych sytuacjach. Zachęca do tego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Najbardziej uniwersalny to oczywiście numer 112 - jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Polski i Unii Europejskiej. Jest dostępny zarówno z telefonu komórkowego, jak i stacjonarnego. Wybierając bezpłatny numer 112 łączymy się bezpośrednio z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którego operatorzy przyjmują zgłoszenie, zadają pytania, by uzyskać potrzebne informacje oraz przekazują zgłoszenie je do podmiotów ratowniczych (policji, pogotowia, straży pożarnej). Więcej informacji o numerze 112 na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz na www.112.gov.pl.

Wybierając się na wycieczkę w góry, warto przedtem zostawić wiadomość z opisem planowanej trasy. Koniecznie trzeba też zapisać numery alarmowe do służb Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które w razie problemów udzielą najlepszej pomocy: 601 100 300 lub 985.

Zapamiętać warto także te numery:  997 - Policja, 998 - Straż Pożarna, 999 - Pogotowie Ratunkowe.

 

„Wiedzieć znaczy być”

Fundacja na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej realizuje projekt pod nazwą „Wiedzieć znaczy być” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt, trwający do końca tego roku, skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z terenu całej Polski. Jego celem jest wyposażenie osób niepełnosprawnych w wiedzę dotyczącą przysługujących im praw i uprawnień związanych z funkcjonowaniem w kluczowych sferach życia. Zakres poradnictwa obejmował będzie kwestie związane z funkcjonowaniem zarówno w sferze społecznej jak i zawodowej, niekoniecznie dotyczące niepełnosprawności. Szczegółowe informacje na stronie internetowej fundacji: www.fundacia.srem.co