"Okrąglak" nr 282 (2014-09-17) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 282 (2014-09-17)


 

Wyższy poziom opieki

W uroczystości otwarcia lokali aktywizujących w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach uczestniczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Projekt pod nazwą „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach” jest realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Koszt inwestycji to blisko 1,8 mln zł, z czego ponad 1,5 mln jest dofinansowaniem ze Strony Szwajcarskiej. W sumie utworzono 19 lokali o łącznej powierzchni 1087 m kw., jedno pomieszczenie do terapii zajęciowej, a szkoleniami objęto 52 osoby.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów międzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich został przeznaczony dla dziesięciu nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Dla Polski, Program Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF).Wsparcie Szwajcarii jest wyrazem solidarności wobec nowych krajów członkowskich UE, kładącym jednocześnie podwaliny trwałych gospodarczych i politycznych powiązań z tymi krajami.

Utworzenie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ma na celu zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej, a na terytorium Polski – pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym, między innymi poprzez nawiązywanie partnerstw między polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami społecznymi.

Prace w ramach SPPW w naszym regionie koordynuje specjalnie powołany przez Wojewodę Świętokrzyskiego Komitet Sterujący.

 

„Czyste serca” wręczone

Statuetki laureatom nagrody „Czyste Serca" wręczyła w Ośrodku Myśli Obywatelskiej i Patriotycznej w Kielcach wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach: instytucja, organizacja pozarządowa, wydarzenie/akcja oraz osoba fizyczna. Honoruje tych, którzy nie szczędzą swojego czasu i wysiłku w upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży wolnego od uzależnień stylu życia.

W tym roku laureatami „Czystych Serc" zostali: w kategorii Instytucja: Ośrodek Myśli Obywatelskiej i Patriotycznej w Kielcach oraz Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Kielcach, w kategorii Organizacja Pozarządowa - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Przystań” w Starachowicach oraz Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, w kategorii Wydarzenie/Akcja – działalność Teatru „Pod Górnym Kościołem” z parafii Św. Józefa Robotnika w Kielcach, w kategorii Osoba Fizyczna – Zofia Zamojska–Pabich – wielka miłośniczka i propagatorka polskiej muzyki i kultury, założycielka i prezes Towarzystwa Chopina.

- To wyróżnienie dla ludzi, dzięki którym inni ludzie znajdują dobrą drogę w swoim życiu. Za wszystkie te dokonania, czynione z głębi serca, serdecznie dziękujemy - mówiła wojewoda.

Nagroda jest hołdem dla nieżyjącego Marka Kotańskiego, założyciela ruchu czystych serc. W województwie świętokrzyskim, idee ruchu propaguje działający przy Wojewodzie Zespół ds. Rodziny i Przeciwdziałania Uzależnieniom, a nominacji do nagrody i wyboru laureatów dokonuje działająca od 2003 roku Kapituła, mająca charakter reprezentatywny i interdyscyplinarny.

"Czyste Serca" przyznawane są po uwzględnieniu wielu kryteriów, m.in. zaangażowania podmiotu w propagowanie idei wzorców osobowych młodego człowieka, dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie aksjologii postaw młodego człowieka, a także oryginalność, czytelność i realność metody upowszechniania wzorców osobowościowych jako skutecznego narzędzia profilaktyki.

 

Hołd dla ofiar terroryzmu

Kwiaty przed kieleckim pomnikiem Homo Homini, upamiętniającym ofiary aktów terrorystycznych na całym świecie, złożyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

- Spotykamy się, aby oddać hołd ofiarom zamachów, cześć wszystkim służbom, które brały dział w akcji ratowniczej oraz po to, aby dać odpór wszelkim aktom terroryzmu –mówiła wojewoda. Wiązanki i znicze przed pomnikiem złożyli również m.in. konsul Stanów Zjednoczonych w Krakowie Donny Emerick oraz przedstawiciele amerykańskiej policji i polskich służb mundurowych . Kończąc uroczystości pamięć ofiar uczczono włączając na minutę syreny alarmowe policyjnych radiowozów, karetek i samochodów straży pożarnej.

 

Kochane pierwszaki

Uczestników VII Edycji Przedsięwzięcia Profilaktyczno-Edukacyjnego "Kochane Pierwszaki" odwiedził wicewojewoda Grzegorz Dziubek. Uroczystość odbyła się w na stadionie sportowym w Bielinach.

Gospodarzem spotkania był Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach. Dzieci otrzymały elementy odblaskowe, plakaty promujące bezpieczeństwo oraz ufundowane przez wojewodę specjalnie przygotowane „Kodeksy bezpiecznego pierwszaka”. Imprezie towarzyszyły występy artystyczne, zabawy, konkursy związane z profilaktyką i bezpieczeństwem na drodze, dzieci mogły również oglądać sprzęt policyjny, stoisko daktyloskopijne oraz pokaz tresury psów.

 

Wystartują w wyborach

Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba oraz wicewojewoda Grzegorz Dziubek zapowiedzieli udział w tegorocznych wyborach samorządowych.

Jednocześnie, podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej, zapewnili, że w trakcie kampanii prace Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego będą się odbywały w normalnym trybie. - Nie będzie żadnych problemów z organizacją pracy urzędu. Podobnie jak do tej pory, będziemy się z moim zastępcą uzupełniać, podejmować decyzje. Nie przewidujemy żadnych niedogodności i utrudnień, mamy całkowite zaufanie do kadry kierowniczej urzędu – powiedziała wojewoda. Dodała, że przewidziane na czas trwania kampanii urlopy będą wraz z wicewojewodą planowane naprzemiennie.

Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada.

 

Urzędnicy zbadali swoje zdrowie

Dokładnie 60 pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego poddało się badaniom w ramach kolejnej odsłony akcji profilaktycznej „Zdrowy kwadrans”. Specjalnie przygotowany gabinet odwiedziła również wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Każdy urzędnik mógł sprawdzić poziomu glukozy, tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz zmierzyć ciśnienie krwi. Badania przeprowadził personel Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. Od kwietnia przebadało się już 152 pracowników urzędu.

Realizowana przez Wydział Centrum Zdrowia Publicznego i Biuro Wojewody akcja jest skierowana do wszystkich zainteresowanych pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a jej głównym celem jest promowanie zdrowego trybu życia. Zachęcamy również pracowników innych urzędów i instytucji do dbania o swoje zdrowie poprzez aktywność ruchową. W ramach akcji przedstawimy Państwu szereg przedsięwzięć, które z pewnością pozytywnie wpłyną na nasze urzędnicze zdrowie. Na początek proponujemy Państwu codzienne rozruszanie poszczególnych partii ciała w ramach 15-minutowej przerwy przysługującej każdemu pracownikowi w ramach czasu pracy.