"Okrąglak" nr 284 (2014-10-15) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 284 (2014-10-15)


Święto ratowników

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba spotkała się w Skarżysku - Kamiennej z pracownikami oddziału Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, dysponowanymi w pierwszej kolejności do zdarzeń na terenie powiatu skarżyskiego.

Wojewoda złożyła życzenia wszystkim przedstawicielom służb ratownictwa medycznego w województwie świętokrzyskim. - Od skutecznego, profesjonalnego funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego zależy to, co jest najcenniejszą wartością - ludzkie zdrowie i życie. Wyrażam głęboką wdzięczność dla lekarzy i pielęgniarek, dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych, którzy niosą medyczną pomoc wszystkim potrzebującym. To Państwa, pełna poświęceń praca, stanowi sedno działania systemu i stanowi ważny element jego profesjonalizacji – mówiła wojewoda.

Podstawowym celem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na obszarze województwa jest zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W województwie świętokrzyskim zadania z zakresu ratownictwa medycznego realizuje 45 zespołów ratownictwa medycznego, w tym: 17 specjalistycznych, które pozostają w stałej gotowości do natychmiastowego podjęcia odpowiednich działań ratowniczych w miejscu zdarzenia. Zespoły stacjonują w 25 lokalizacjach na terenie województwa.

W roku 2013 zespoły ratownictwa medycznego wykonały ogółem 107 821 wyjazdów do osób wymagających interwencji służb ratowniczych w warunkach przedszpitalnych. W tej liczbie znalazło się również 42 obcokrajowców. W skali województwa świętokrzyskiego średnio co 12 mieszkaniec skorzystał z usług systemu będących zadaniem zespołów ratownictwa medycznego.

W 2011 roku dokonano konsolidacji rejonów operacyjnych i jednocześnie przeprowadzono koncentrację działalności dyspozytorów medycznych uruchamiając po raz pierwszy w Polsce jedną dyspozytornię medyczną, obsługującą zgłoszenia o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego i dysponującą zespoły ratownictwa medycznego w całym województwie świętokrzyskim. Ponad trzyletnie doświadczenie funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w takim kształcie potwierdza, że połączenie małych, rozdrobnionych rejonów operacyjnych sprawdziło się w praktyce.

 

 

Początek kampanii społecznej

Siatkarska drużyna Rodzin Zastępczych po zaciętym meczu w Daleszycach pokonała zespół VIP-ów Świętokrzyskich. Spotkanie było inauguracją kampanii wojewody "Potrzebuję rodziców od zaraz".

Rozgrywany w atmosferze ogromnych emocji wyrównany pojedynek, zakończył się wynikiem 3:2. W drużynie VIP-ów znaleźli się między innymi, poseł na Sejm RP Jan Cedzyński oraz poseł do Parlamentu Europejskiego, znakomity były trener i zawodnik, Bogdan Wenta, burmistrz Daleszyc Wojciech Furmanek oraz silna reprezentacja Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego: Andrzej Brzeziński, Bartosz Cmoch, Paweł Strząbała i Bogusław Rokosz. Pojedynek w hali sportowej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach zorganizowano, aby zwrócić uwagę na problem niewystarczającej liczby rodzin zastępczych w województwie świętokrzyskim oraz po to, by zwiększać świadomość mieszkańców regionu na temat możliwości stwarzania takich instytucji. Partnerem kampanii jest Fundacja Przystanek Dziecko z Daleszyc, która od kilku lat wspiera wszelkie formy rodzicielstwa zastępczego, organizując m. in. wakacje, zawody sportowe czy kolonie edukacyjne.

Na zakończenie imprezy wojewoda Bożentyna Palka-Koruba wyróżniła również zwycięzców organizowanych od soboty Międzynarodowych Zawodów Sportowych Rodzicielstwa Zastępczego oraz wręczyła pamiątkowe puchary i atrakcyjne nagrody.

Po meczu, w tym samym miejscu rozpoczął się VII Świętokrzyski Zjazd Rodzin Zastępczych. W jego trakcie przedstawiono wykład aktywny z ćwiczeniami indywidualnym ”Dbajmy o związki”. Zajęcia poprowadziła Dorota Ziółkowska-Maciaszek i Paweł Maciaszek – psychologowie z Fundacji „Rozwód? Poczekaj!”. Ponadto dla dzieci zorganizowano atrakcje przygotowane przez Spółdzielnię Socjalną „Tropem Przygody”, m.in.: zabawy z bańkami mydlanymi, animacje za pomocą chusty „Klanza”, malowanie twarzy oraz konkursy: karaoke, plastyczne i sportowe.

 

Samorządy wnioskują

Sześćdziesiąt siedem wniosków złożyły jednostki samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w związku z ogłoszonym naborem o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” w edycji na 2015 rok.

Wnioski te dotyczą przebudowy lub budowy prawie 151,5 km dróg gminnych i powiatowych, a łączna wnioskowana kwota dotacji to 64.220.328 zł (przy łącznym wnioskowanym udziale własnym 64.220.522 zł). Złożone wnioski zostaną poddane ocenie formalnej. W 2013 r. samorządy złożyły 75 wniosków, a kwota dotacji wyniosła 63.695.134 zł.

W ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” w 2015 roku dla województwa świętokrzyskiego przeznaczono dotację w kwocie 50.500.000 zł. Dotacja będą udzielane w wysokości nieprzekraczającej 50% kosztów kwalifikowanych jego realizacji, zaś wkład własny będzie stanowił nie mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Elementarz do końca października

Druga część podręcznika „Nasz Elementarz” będzie dostarczana do szkół w terminie od 16 do 31 października 2014 r. przez Pocztę Polską S.A., zgodnie z zamówieniami złożonymi w aplikacji przygotowanej do tego celu – informuje Kuratorium Oświaty w Kielcach. Nieprzekraczalny termin dostarczenia drugiej części do wszystkich szkół podstawowych to piątek, 31 października.

Podręczniki powinien odbierać dyrektor szkoły lub jego zastępca. W wyjątkowych przypadkach może to być pracownik sekretariatu. Książki będą przywożone w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9-15. W przypadku szkół posiadających filie, podręczniki będą dostarczane do siedziby szkoły macierzystej, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w instrukcji. Podręczniki przygotowane przez producenta będą zapakowane po 30 sztuk w kartony o wymiarach: ok. 22 cm x 30 cm x 20 cm. Waga jednego pełnego kartonu to ok. 9 kg. Szczegółowe informacje dla dyrektorów szkół dotyczące odbioru książek – na stronie internetowej: kuratorium.kielce.pl.

 

Rywalizacja geodetów

Barbara Szymańska z Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego triumfowała podczas I Mistrzostw Polski Geodetów w Tenisie Stołowym, zorganizowanych w Kazimierzy Wielkiej. Wywalczyła trzy puchary: za 1. miejsce w kategorii kobiet, 1. miejsce w deblu kobiet oraz 2. miejsce w kategorii debli mieszanych. Otrzymała również puchar specjalny dla najlepszej zawodniczki mistrzostw.

Urząd wojewódzki reprezentowali także Marcin Grabowski i Lucjan Średnicki z Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. W zawodach brało udział blisko 50 zawodników - geodetów z całej Polski, m.in. z Jasła, Rzeszowa, Lublina, Ełku, Olecka, Morąga, Brodnicy, Warszawy oraz z województwa świętokrzyskiego: z Kielc, Buska-Zdroju, Ostrowca Św., Kazimierzy Wielkiej. Zawodników podzielono na kategorie wiekowe, kobiet i mężczyzn oraz Open.

Mistrzostwom patronowała wojewoda, a organizatorami byli Świętokrzyski Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Koło SGP w Kazimierzy Wielkiej oraz Kazimierski Ośrodek Sportowy.

 

W rocznicę nominacji

W setną rocznicę nadania nominacji oficerskich żołnierzom 1. Pułku Piechoty Legionów odsłonięto w Ożarowie Pomnik Niepodległościowy. W uroczystości wzięła udział wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Monument, według projektu kieleckiego artysty Arkadiusza Latosa, został odsłonięty na ożarowskim Placu Wolności. Pomnik składa się z 4-metrowego postumentu, na którym umieszczony jest zrywający się do lotu orzeł - symbol zrywu niepodległościowego. Jak podkreślił burmistrz Ożarowa - nominacje oficerskie nadane 9 października 1914 roku w pobliskich Jakubowicach miały wielkie znaczenie historyczne - można je bowiem uznać za początek Wojska Polskiego, niezależnego od wojsk austriackich. Patronat honorowy nad uroczystościami objął Prezydent RP.