"Okrąglak" nr 288 (2015-01-21) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 288 (2015-01-21)


„Bezpieczeństwo a TY”

Promowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia, bezpieczeństwa ruchu drogowego, kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne życie oraz zapobieganie podejmowaniu zachowań ryzykownych związanych z niewłaściwym korzystaniem z internetu i urządzeń elektronicznych to główne cele ogłoszonego przez wojewodę konkursu „Bezpieczeństwo a TY”. Termin nadsyłania prac mija 4 marca.

Konkurs, organizowany w ramach rządowego programu Ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” oraz programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, skierowany jest do  uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego (trwającego nie dłużej niż 2 minuty) spotu filmowego o charakterze profilaktycznym na temat zagrożeń odnoszących się do: uzależnień - alkoholizmu, nikotynizmu i narkomanii, cyberprzemocy i uzależnień związanych z internetem, bezpieczeństwa w szkole (przemoc i agresja rówieśnicza), bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w miejscach publicznych i środkach komunikacji publicznej.

Praca konkursowa może być stworzona indywidualnie lub przez zespół uczniów składający się maksymalnie z 3 osób. Zgłoszone prace będą oceniane pod kątem wartości merytorycznej i edukacyjnej filmu, jego strony artystycznej, trafności doboru obrazów i dźwięków, jakości technicznej oraz wykorzystania technik komputerowych i innych technik multimedialnych. W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendy Wojewódzkiej Policji, Kuratorium Oświaty oraz specjalista w dziedzinie filmoznawstwa bądź reklamy.

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości: 3.000 zł - za zdobycie I miejsca, 2.500 zł - za II miejsce oraz 1.500 zł - za III lokatę. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Wojewódzkiego oraz Kuratorium Oświaty, wszelkich informacji udziela także Maciej Pańpuch, pełnomocnik wojewody ds. ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – tel. 41 342 18 62 lub 691 994 277, e-mail: bdg23@kielce.uw.gov.pl.

 

Zniżki dla dużych rodzin

Zniżki za opłaty paszportowe dla członków rodzin wielodzietnych – to propozycja MSW włączona do ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2015 roku.

Od 1 stycznia rodziny wielodzietne płacą mniej za wydawane dokumenty paszportowe. Ulga obejmuje zniżkę dla dzieci w wysokości 75 procent. Na taką samą ulgę może liczyć ucząca się młodzież (do 25. roku życia). Dodatkowo zaplanowano wprowadzenie nowej zniżki dla rodziców. Dorośli z Kartą Dużej Rodziny za nowy dokument zapłacą o 50 proc. mniej. Zgodnie z ustawowo przyjętymi stawkami, za paszport dzieci do 13. roku życia zapłacą 15 zł, młodzież do 25. roku życia (ucząca się) zapłaci 35 zł, a rodzice - 70 zł.

Karta Dużej Rodziny jest dokumentem zapewniającym specjalne uprawnienia rodzinom wychowującym co najmniej troje dzieci do 18. roku życia, a w przypadku dzieci uczących się lub studiujących - poniżej 25 lat. Rodzinom posiadającym dzieci o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności karta będzie przyznawana bez względu na ich wiek. Do otrzymania karty są też uprawnieni rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Karta upoważnia do uzyskania szeregu zniżek i ulg.

Szczegółowe informacje dot. przystąpienia do programu oraz wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny z terenu naszego województwa dostępne są na stronie internetowej www.kdr.kielce.uw.gov.pl.

 

Nie daj się uzależnić

Z badań przeprowadzonych przez CBOS na zlecenie Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wynika, że ponad 50 tys. Polaków jest uzależnionych od gier hazardowych, a prawie 200 tys. jest narażonych na ryzyko uzależnienia. Trwa kampania Służby Celnej i duszpasterstwa "Nie daj się uzależnić od hazardu!”.

Uzależnienie od hazardu jest poważną chorobą. Jego koszty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne mogą być różne: długi, depresja, wykluczenia społeczne, rozpad rodziny. Skutki ponoszą nie tylko rodziny hazardzistów czy ich pracodawcy, ale całe społeczeństwo.

Dostrzegając problem oraz widząc potrzebę przeciwdziałania uzależnieniom od hazardu, Służba Celna koncentruje się przede wszystkim na zwalczaniu tych nielegalnych gier, które najbardziej uzależniają oraz chronią dzieci i młodzież przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą nielegalny hazard. Ograniczenie dostępności gier hazardowych jest jednym z istotnych rozwiązań, które może wpłynąć na zmniejszenie skali problemu. Najbardziej zagrożone są osoby poniżej 18 lat. Niepokojące są statystyki, aż 7 proc. uczniów ostatnich klas gimnazjów przyznaje, że korzysta z hazardu internetowego przynajmniej raz w tygodniu, a w szkołach ponadgimnazjalnych szacuje się, że problem może dotyczyć ponad 35 proc. uczniów. Dużym zagrożeniem dla młodych ludzi są gry internetowe.

Eksperci twierdzą, że hazard internetowy jest groźniejszy niż w swojej tradycyjnej postaci, chociażby ze względu na pozorną anonimowość w sieci czy łatwiejszy dostęp do kasyna bez wychodzenia z domu. Służba Celna zidentyfikowała ponad 1000 domen, na których były oferowane gry internetowe z naruszeniem prawa, prowadzone są także postępowania w stosunku do 17 tys. graczy uczestniczących w nielegalnych grach internetowych na zagranicznych serwerach. Obok działań kontrolnych, Służba Celna prowadzi działania profilaktyczne. Dlatego rozpoczęła wspólną z Ordynariatem Polowym, w strukturach którego znajduje się Duszpasterstwo Służby Celnej, kampanię „Nie daj się uzależnić od hazardu”.

W 2009 r. (przed uchwaleniem ustawy o grach hazardowych) funkcjonowało u nas 50 tys. automatów do gry. Dziś jest ich około 20 tys. Blisko 1/3 z nich działa na podstawie jeszcze obowiązujących pozwoleń, ostatnie wygasną z końcem 2015 r. Więcej informacji na temat akcji na stronie www.ickielce.pl.