"Okrąglak" nr 291 (2015-03-05) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 291 (2015-03-05)

Okrąglak nr 291


„Laur Świętokrzyski 2014”

Kolejna edycja Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski” przed nami. Kandydatury do tego prestiżowego wyróżnienia można zgłaszać do 15 marca.

Nagroda zostanie przyznana w pięciu kategoriach: Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie, Gmina Pokoleniowa, Człowiek Roku, Lider Dobroczynności, Fair Play. Podobnie jak w roku ubiegłym, zmiany niektórych kategorii są odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne i wymagania zmieniającego się rynku. - To jest nagroda promująca ludzi, instytucje, zdarzenia i czyny, które są godne uwagi i naśladowania. Chcemy je pokazywać w kontekstach społecznych, rozwoju gospodarczego oraz szeroko pojętej etyki działań w życiu publicznym – podkreśla wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Tryb wyłaniania laureatów nagrody podzielony jest na trzy etapy. W pierwszym instytucje i osoby przesyłają w terminie do 15 marca wnioski o przyznanie nagrody. Każdy zgłaszający ma prawo przedstawić po trzy kandydatury w każdej kategorii. Kolejnym krokiem jest wybór nominowanych przez Zespół Ekspertów. Na koniec, z grona nominowanych, wojewoda wybiera laureatów w poszczególnych kategoriach. Ciało doradcze przy wyborze laureatów stanowi Komitet Honorowy. Wojewoda przyznaje nagrodę jednej osobie lub podmiotowi w każdej z kategorii, może również zrezygnować z przyznania nagrody. Wojewoda ponadto, z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zespołu lub Komitetu, może przyznać nagrodę w kategorii „Laur Specjalny”.

Nagroda ma charakter honorowy. Nominowani i laureaci nie otrzymują jakichkolwiek gratyfikacji finansowych, ulg podatkowych czy innych ułatwień w prowadzeniu działalności. Nominowani otrzymują dyplom oraz statuetkę i mają prawo używać tytułu „Laureat Nagrody Wojewody Laur Świętokrzyski”. Nagrody wręczone zostaną 24 kwietnia podczas gali w Centrum Kongresowym Targów Kielce

Szczegółowe informacje dotyczące nagrody oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl.

 

Pieniądze dla naszych samorządów

Promesy dotacyjne na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wręczyła przedstawicielom świętokrzyskich samorządów wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Uroczystość odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury.

Dotacje otrzymało 69 jednostek samorządu terytorialnego, pieniądze trafią także do samorządu województwa na realizację działań przeciwpowodziowych oraz pięciu gmin na inwestycje w wąwozach lessowych. Łączna kwota rządowego wsparcia wyniesie 48 mln zł. - To rekordowa transza środków.  Pieniądze zostały przyznane w trzech segmentach: 40 mln na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym m.in. odbudowę infrastruktury, 2 mln na inwestycje w wąwozach lessowych, które przyczyniają się do fatalnej kondycji miejsc, gdzie występują oraz 6 mln dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na realizację ich zadań – wyliczyła wojewoda. Dodała, że przyznane środki są najkorzystniejsze dla samorządów, bo są najłatwiejsze do zainwestowania -  wystarczy protokół związany ze szkodami i dopłata zaledwie 20 procent.

Największe wsparcie otrzymał powiat jędrzejowski - 3 mln zł, a wśród samorządów gminnych najwięcej pieniędzy trafi do Bodzechowa i Skalbmierza (po 800 tys. zł). Samorząd województwa na odbudowę urządzeń melioracji wodnych dostał 6 mln zł.

 

Rządowe wsparcie dla regionu

Ministerstwo Finansów informuje, że w budżecie państwa na rok 2015 została utworzona rezerwa celowa, przeznaczona na dotacje dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich oraz zarządzania tymi drogami.

Tegoroczna rezerwa wynosi ogółem 268 mln zł, zaś kwota dotacji wyliczona dla samorządu województwa świętokrzyskiego to  21.649.414 zł. Wysokość dotacji dla poszczególnych województw jest uzależniona od powierzchni dróg wojewódzkich w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dotacja dla województwa nie może przekroczyć 98% kosztów realizacji zadań. Podziału środków rezerwy dokonuje Minister Finansów.

W budżecie państwa zaplanowano także rezerwę przeznaczoną na realizację zadań własnych samorządów województw w zakresie zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, dotacja ta wynosi 116,5 mln zł i została podzielona równo pomiędzy województwa, co oznacza, że każde będzie dysponowało w 2015 r. środkami w wysokości 7.281.250 zł. Województwo świętokrzyskie otrzyma jednak kwotę 21.843.750 zł, z racji zrzeczenia się swoich części w 2012 r. i 2013 r. na rzecz województw łódzkiego i śląskiego (w tym roku te dwa regiony nie otrzymują dotacji).

 

Święto „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca obchodzono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Główne uroczystości, zorganizowane przez wojewodę, odbyły się w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach. Przed ścianą straceń kieleckiego więzienia złożono kwiaty i zapalono znicze.

Po oficjalnej części specjalny koncert zagrała grupa De Press. Zespół zaprezentował głównie repertuar z płyty "Myśmy rebelianci", wydanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Artyści przedstawili nowe aranżacje pieśni niepodległościowych polskiego podziemia z lat 1944-1953.

Wcześniej, na cmentarzu Kielce-Piaski, zapalone zostały znicze na „Kieleckiej Łączce” i symbolicznych mogiłach „Żołnierzy Wyklętych”. W Parku Miejskim w Kielcach odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. Do 15 marca Wojewódzki Dom Kultury zaprasza na przygotowaną przez IPN wystawę „Proces krakowski działaczy WiN i PSL przed sądem komunistycznym”. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowiony został w 2011 roku i poświęcony jest pamięci żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.

 

Od marca nowe dowody osobiste

Od 1 marca obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego.  Z dokumentów zniknie adres zameldowania. Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu. Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika.

Fotografia do dowodu będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Dowód można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym formularzu. Dotychczasowe dowody zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych, nie będzie konieczności wymiany dokumentów. Nowy dowód osobisty otrzymamy za darmo.