"Okrąglak" nr 292 (2015-04-01) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 292 (2015-04-01)

  "Okrąglak" nr 292


Finał konkursu wojewody

Finałowy przegląd filmów w ramach zorganizowanego przez wojewodę konkursu „Bezpieczeństwo a TY” odbył się w Kieleckim Centrum Kultury. Zwycięskim okazał się filmowy spot zrealizowany przez Macieja Kwietniewskiego z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica ze Staszowa.

Laureaci zostali wyłonieni z zakwalifikowanych do finałowego etapu przez jury 14 filmów, a o końcowym miejscu decydowała łączna liczba punktów uzyskanych w głosowaniu publiczności oraz komisji konkursowej. I tak, oprócz zdobywcy pierwszego lauru, uhonorowano także spoty autorstwa Aleksandry Bronisz i Bartłomieja Wawrzeńczyka z Niepublicznego Technikum ZDZ w Kielcach oraz Agaty Ryskiej, Aleksandry Wysockiej i Bartłomieja Zapały, którzy zajęli odpowiednio drugą i trzecią pozycję.

Filmy, wraz z publicznością i komisją konkursową, obejrzał wicewojewoda Paweł Olszak. - Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu, w szczególności laureatom, pomysłowości i zaproponowanych rozwiązań multimedialnych. Dziękuję Wam, że przyłączacie się do promocji bezpiecznych zachowań w życiu codziennym. Dajecie dobry przykład swoim przyjaciołom, znajomym, sąsiadom – mówił do gości wicewojewoda.

Przeznaczony dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu konkurs polegał zrealizowaniu materiału multimedialnego o charakterze krótkiego filmu profilaktycznego dotyczącego zagrożeń związanych z uzależnieniami, cyberprzemocą, przemocą fizyczną, agresją i wandalizmem, bezpieczeństwem w ruchu drogowym i miejscach publicznych. Zmagania uczestników podzielono na dwa etapy. W pierwszym brały udział wszystkie zgłoszenia, z których jury wyłoniło 14 finałowych prac zaprezentowanych przed publicznością. Końcowym akcentem było ustalenie kolejności trzech pierwszych spotów na podstawie oceny publiczności i jury. Kryterium wyboru był przede wszystkim walor edukacyjny i profilaktyczny przekazu, połączony z wartościami artystycznymi i techniką wykonania.

Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne życie, a także zapobieganie podejmowaniu zachowań ryzykownych wśród młodzieży, związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu i urządzeń elektronicznych.

 

„Laur Świętokrzyski”: nominacje

Znamy już nominowanych do tegorocznej, dziewiątej już, edycji Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski”. Kandydatów do prestiżowego wyróżnienia wybrała wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba wraz ze specjalnie powołanymi Zespołami Ekspertów.

Nagroda ma charakter honorowy i jest wyróżnieniem dla osób oraz instytucji szczególnie aktywnych w obszarach będących przedmiotem oceny w danym roku. Zostanie przyznana w następujących kategoriach: Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie, Gmina Pokoleniowa, Człowiek Roku, Lider Dobroczynności, Fair Play. W pierwszej z wymienionych kategorii nominowano Zakład Produkcyjno-Handlowy „Profar” Sp. z o.o., Grupę Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. oraz Lafarge Cement S.A. O tytuł gminy pokoleniowej będą walczyć: Bieliny, Busko-Zdrój, Sandomierz i Sędziszów, „Człowiekiem Roku” zostanie ktoś z trójki - ksiądz kanonik Jan Mikos, pomysłodawca powstania Schroniska dla bezdomnych rolników prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta Koło w Skoszynie, Beata Kącka, prezes Biura Rachunkowego Lex Bufiks we Włoszczowie lub Józef Dąbek, prezes Kopalni Wapienia „Morawica”, a do miana „Lider dobroczynności” zostali nominowani: Alicja Czarnecka - prezes Stowarzyszenia „Niepełnosprawni Plus Starachowice”, Fundacja „Daj szansę” - Skarżysko-Kamienna, Iwona Kukulska - prezes Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” w Piekoszowie, Stowarzyszenie Monar, Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar - Markot w Stąporkowie oraz Dariusz Lisowski, prezes Fundacji Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”. Nagroda „Fair Play” przypadnie natomiast Adamowi Makowskiemu, Władysławowi Kazimierzowi Listkowi lub Zdzisławowi Boduszkowi.

W wyborze laureatów wojewodzie pomoże Komitet Honorowy. W jego skład wchodzą: Jacek Semaniak - rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Stanisław Adamczak - rektor Politechniki Świętokrzyskiej, JE Jan Piotrowski - biskup Diecezji Kieleckiej, Edmund Kaczmarek - przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego oraz Tomasz Tworek - prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Po konsultacji z Komitetem, wojewoda dokona ostatecznego wyboru laureatów nagrody. Gala finałowa „Lauru Świętokrzyskiego” odbędzie się 24 kwietnia w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce.

 

Rządowe wsparcie

Sześć świętokrzyskich gmin: Piekoszów, Morawica, Połaniec, Kielce, Staszów oraz Skarżysko-Kamienna otrzyma dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 2015” moduł 2 (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „Maluch”).

Rządowe wsparcie - na łączną kwotę 1.588.291 zł - przeznaczone będzie na zapewnienie funkcjonowania w naszym województwie 406 miejsc opieki (338 w żłobkach i 68 w klubach dziecięcych). Na konkurs minister pracy i polityki społecznej przeznaczył ogółem 30.000.000 zł, w całym kraju do dofinansowania zakwalifikowano oferty pochodzące ze 148 gmin, dotyczące 7 720 miejsc opieki.

Zgłoszone w ofertach zapotrzebowanie na dotacje wyniosło 36,7 mln zł. Wobec przekroczenia kwoty przeznaczonej na dotacje w module 2, minister pracy i polityki społecznej określił dofinansowanie do jednego miejsca miesięcznie na kwotę nie większą niż 326,01 zł i stosownie do tego ustalił „Listę ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie Maluch - edycja 2015 moduł 2” oraz przyznane kwoty dotacji (szczegółowe informacje na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.kielce.uw.gov.pl oraz stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.zlobki.mpips.gov.pl).

 

Podsumowali projekt

Konferencja podsumowująca dotychczasowy etap wdrażania Projektu KIK/57 „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Gospodarzem spotkania była wojewoda.

Uczestnikom konferencji przedstawiono rezultaty wdrażania Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w województwie świętokrzyskim. Wszyscy zostali również zapoznani ze stanem zaawansowania prac w ramach działań inwestycyjnych oraz zakończonymi dotychczas formami podnoszenia kwalifikacji.

Omówiono także dotychczasowe efekty realizacji działań dodatkowych wdrożonych w 2014 r. W ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń dla pielęgniarek z zakresu etyki i komunikacji interpersonalnej, 90 osób wzięło również udział w praktycznych warsztatach w Szwajcarii, gdzie mieli okazję zapoznać się z zasadami kształcenia w zawodach opiekuńczo-pielęgniarskich w Szwajcarii, zasadami dostępu do opieki medycznej w oraz warunkami bytowymi mieszkańców DPS w wybranych instytucjach szwajcarskich.