Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

"Okrąglak" nr 295 (2015-05-27) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 295 (2015-05-27)

"Okrąglak" nr 295


Paszport na Dzień Dziecka

Na festyn z okazji Dnia Dziecka zapraszamy przed Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w sobotę, 30 maja, w godzinach 11-16. Na najmłodszych czeka wiele darmowych atrakcji, a Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW zachęca rodziców do składania wniosków o paszport dla swych pociech.

W ramach akcji „Zrób dziecku paszport na Dzień Dziecka” dla milusińskich przygotowane zostaną m.in. dmuchana zjeżdżalnia i zamek, basen z piłeczkami, ściana wspinaczkowa, mega piłkarzyki, konkursy z nagrodami, pokazy malowania twarzy, występy artystyczne. Podczas festynu na swoje specjalne stoiska zapraszają także: policja (gdzie będzie można oznakować swój rower), straż graniczna, straż pożarna oraz służba celna.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców informuje, że opłata za paszport dla dziecka do lat 13 wynosi 30 zł, dodatkowe zniżki przysługują posiadaczom Kart Dużej Rodziny. Z warunkami, jakie powinny zostać spełnione, aby otrzymać dokument paszportowy można zapoznać się na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl.

 

„Koziołki” za bezpieczeństwo

Powiat starachowicki został laureatem tegorocznej nagrody „Koziołek”, przyznawanej za działalność na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa. Statuetki wręczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Drugie i trzecie miejsce zajęły powiaty konecki i ostrowiecki. Głównym celem nagrody jest wspieranie aktywności powiatów, które wyróżniają się na tle innych swoją działalnością na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa. Nagroda jest także wyrazem uznania za zaangażowanie w realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie". Utrwala właściwe postawy społeczne wobec negatywnych zjawisk oraz pokazuje przykłady działań na rzecz walki z przestępczością i patologiami. Obejmuje wiele obszarów aktywności administracji publicznej i Policji, jest otwarty na wszelkie inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie. Wyróżnienia  wręczono podczas spotkania podsumowującego  kolejną edycję programu.

Kapituła nagrody uznała, że powiat starachowicki wyróżnia m.in. realizacja nowatorskich przedsięwzięć profilaktycznych obejmujących obszar ruchu drogowego, bezpieczeństwa w miejscach publicznych i dziedzictwa narodowego, bardzo dobra współpraca władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego w zakresie prowadzenia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, bardzo dobre wykorzystanie mediów w propagowaniu realizowanych przedsięwzięć, realizacja programów profilaktycznych dotyczących mniejszości romskiej, podejmowanie wśród mieszkańców działań profilaktycznych mających na celu edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy, duże zaangażowanie władz samorządowych oraz instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży (w szczególności zajęć sportowych), a także efektywne pozyskiwanie środków finansowych na realizację autorskich projektów profilaktycznych.

W skład kapituły nagrody „Koziołek” wchodzą: Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji, Prezes Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego” oraz Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego. Kandydatem do nagrody jest powiat woj. świętokrzyskiego, który podjął - wykraczające poza jego zwykłe obowiązki - działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

 

Wojewódzki etap rozstrzygnięty

Nagrody laureatom etapu wojewódzkiego XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga!” wręczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Uroczystość odbyła się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Głównym celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wyobraźni i świadomości, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce. Konkurs ma za zadanie promować wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtować prawidłowe postawy.

Nadesłano 271 prac, nagrody wręczono w czterech kategoriach. W grupie I (uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych) zwyciężył Franciszek Sałata z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie, w grupie II (uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych) pierwsze miejsce przypadło Oliwii Maladze ze Szkoły Podstawowej w Gnieździskach, gm. Łopuszno. Pierwszą lokatę w grupie III (uczniowie gimnazjów) uzyskała Michalina Kozioł z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II - Gimnazjum w Łopusznie, a w grupie IV (uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych) – Iwona Walczak z Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych - Rewalidacyjnych w Cudzynowicach, gm. Kazimierza Wielka

Konkurs organizowany jest przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, natomiast w naszym województwie patronat sprawuje Wojewoda Świętokrzyski przy współudziale Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Nagrodzone prace zostały przesłane do Centralnej Komisji Konkursowej.  Listę laureatów poznamy w czerwcu (ukaże się ona na stronie www.straz.gov.pl oraz na łamach „Przeglądu Pożarniczego”). Wyniki eliminacji wojewódzkich dostępne są na stronie internetowej  Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, który był koordynatorem konkursu (czkw.kielce.uw.gov.pl, w zakładce „Konkursy”).

 

Dzień Strażaka

Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka odbyły się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Gościem uroczystości był wicewojewoda Paweł Olszak, który podziękował strażakom za ich odpowiedzialną służbę.

„Społeczeństwo darzy Was zaufaniem i szacunkiem. To zaufanie, na jakie zapracowali sami druhowie, jest silnym fundamentem dobrej współpracy z obywatelami. Jest powodem do uzasadnionej dumy i satysfakcji” - mówił wicewojewoda. Obchody rozpoczęto nabożeństwem w kolegiacie p.w. Świętego Michała Archanioła. Uczestnicy przemaszerowali następnie na rynek, gdzie odbył się uroczysty apel.

Na miejscu wręczono odznaczenia i medale, awanse na wyższe stopnie służbowe, dyplomy, a także inne wyróżnienia. Uhonorowano strażaków Państwowej Straży Pożarnej, działaczy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz osoby zasłużone dla pożarnictwa i ochrony przeciwpożarowej. Apel zakończyła efektowna defilada strażackich pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych.