"Okrąglak" nr 294 (2015-05-13) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 294 (2015-05-13)

"Okrąglak" nr 294


Dwunastu nowych partnerów

Umowy z dwunastoma partnerami Karty Dużej Rodziny podpisała wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Dotychczas w naszym województwie zawartych zostało 38 umów w sprawie realizacji tego rządowego programu.

W gronie instytucji, firm i organizacji, które podpisały umowy znaleźli się: Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury, Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach, Centrum Edukacyjno-Rozwojowe „Auctus” w Kielcach, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga, kielecki Teatr Quadro, „Fotograf Kielce” Krzysztof Brojewski, Hurtownia Akcesoriów i Odzieży Dziecięcej „Kla-nik” w Busku-Zdroju, firma „Faraway” Mariusz Dusiński, „Sveko-Dyk” Zbigniew Dyk, Szkoła Języków Obcych „Europa College” w Chmielniku oraz Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju.

- Dziękuję Państwu za przystąpienie do programu i za okazaną pomoc. Różnorodność ulg proponowanych przez partnerów stanowi pokaźny pakiet dobrych usług dla tych rodzin, które mają trójkę lub więcej dzieci. Sam fakt, jak dużo kart wydaliśmy dla rodzin wielodzietnych świadczy o tym, że to jest ta pomoc, na którą rodziny takie czekają i że jest ona istotnym wsparciem dla ich domowych budżetów - mówiła wojewoda. Podczas uroczystości w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach wręczonych zostało ponadto 15 certyfikatów partnera KDR instytucjom, które podpisały umowy partnerskie w ostatnich miesiącach.

Karta Dużej Rodziny to rządowy program dla rodzin z trojgiem lub więcej dzieci mający na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz umacnianie i wspieranie takich rodzin w naszym kraju. Karta jest wydawana bezpłatnie, uprawnia do zniżek m.in. w niektórych muzeach, rezerwatach przyrody i obiektach rekreacyjno-sportowych, a także w opłatach paszportowych. Posiadacze dokumentu są też uprawnieni do ulg na przejazdy koleją.

 

Majowe święto

„Pamięć Konstytucji 3 Maja jest wyzwaniem i wspomnieniem polskich dróg do nowoczesnego narodu i kluczem do charakteru polskiego patriotyzmu. Równość wobec prawa, w szczególności solidaryzm wzajemny, przenoszą nas z tamtego majowego czasu w dzisiejszą rzeczywistość” - mówiła wojewoda podczas obchodów Święta Konstytucji.

Oficjalna część uroczystości odbyła się przed pomnikiem Stanisława Staszica w kieleckim parku miejskim. W ramach obchodów przygotowano piknik historyczny „Vivat 3 Maj. Od średniowiecza do współczesności”. Dużym powodzeniem cieszyła się, zorganizowana przez wojewodę, Polskie Radio Kielce oraz zespół „Tropem Przygody”, gra miejska „Vivat 3 Maj!”. Celem zabawy, do której przystąpiło blisko 100 drużyn, było sprawdzenie znajomości historii Kielc oraz Konstytucji 3 maja. Gra wymagała sprytu i wiedzy, a do celu wiodły różnorodne zadania i łamigłówki oraz system wskazówek i podpowiedzi. Największą liczbę punktów zdobyli Michał Filarski i Monika Frąk. Przed uroczystościami wystartowali uczestnicy biegu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja na 1791 metrów.

 

Kibic bezpieczny

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs „Kibicuję bezpiecznie”. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 maja, a dla zwycięzców przeznaczono łącznie 120 tys. złotych.

Przedsięwzięcie jest skierowane do gmin i powiatów, które w drodze dofinansowania podejmą się realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez promowanie bezpieczeństwa imprez sportowych. Konkurs ma na celu wyłonienie podmiotów, które w swych działaniach skupią się w szczególności na popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży zasady fair play oraz zasad kulturalnego i bezpiecznego kibicowania, propagowaniu wiedzy w zakresie konsekwencji prawnych wiążących się z niewłaściwym zachowaniem podczas imprez sportowych, a także kształtowaniu wśród dzieci i młodzieży nawyków prawidłowego zachowania się podczas kibicowania.

Formuła konkursu przewiduje dwuetapowość. Projekty należy nadsyłać do 30 maja 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, z dopiskiem: Konkurs „Kibicuję bezpiecznie”. Wojewoda spośród nadesłanych projektów wyłoni dwa najlepsze projekty i prześle je do MSW w celu wyłonienia zwycięzców. Formalnym warunkiem dopuszczenia do udziału w konkursie jest nadesłanie projektu, którego objętość nie powinna przekroczyć 15 stron maszynopisu (wraz z załącznikami). W ramach konkursu przewidziano kwotę 120.000 zł., z czego za zajęcie I miejsca - 60.000 zł., II miejsca - 40.000 zł,  III miejsca - 20.000 zł.

Regulamin konkursu, wraz z załącznikami do pobrania, jest dostępny na stronie internetowej MSW. Informacji udziela także Maciej Pańpuch, pełnomocnik wojewody ds. ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - tel. 691 994 277.

 

Uczcili pamięć

Uroczystości związane z 73. rocznicą przemianowania Związku Walki Zbrojnych na Armię Krajową odbyły się we Włoszczowie. W obchodach wziął udział wicewojewoda Paweł Olszak.

Obchody rozpoczęła msza święta w intencji żołnierzy 27. i 74. Pułku Piechoty AK oraz innych formacji zbrojnych związanych z ziemią włoszczowską. Po nabożeństwie złożono kwiaty na symbolicznych nagrobkach dowódców AK, gen. Stefana Roweckiego „Grota” i gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” oraz przemaszerowano przed pomnik Braterstwa Broni Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Obchody zakończył apel poległych.

Rozkazem gen. Władysława Sikorskiego, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, w 1942 roku Związek Walki Zbrojnej został przemianowany na Armię Krajową - najlepiej zorganizowaną w tamtym okresie armię podziemną w Europie.

 

Dla cudzoziemców

„Dzień otwarty dla cudzoziemców” zorganizowano w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Przebywający w naszym regionie obcokrajowcy mogli uzyskać wszelkie przydatne informacje.

Inicjatywa skierowana była do wszystkich cudzoziemców bez względu na ich status. Osoby odwiedzające „Dzień otwarty” nie były zobowiązane do okazywania żadnych dokumentów. Ideą przedsięwzięcia, które będzie organizowane cyklicznie, jest stworzenie cudzoziemcom możliwości zdobycia wszechstronnych informacji przydatnych w funkcjonowaniu w nowym kraju, w zakresie legalizacji pobytu, uzyskania obywatelstwa, zatrudnienia, edukacji oraz wiadomości dotyczących przestępstw motywowanych dyskryminacją.

Swoje stoiska informacyjne zaprezentowali: Rzecznik Praw Obywatelskich, Policja, Straż Graniczna, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW, Miejski Urząd Pracy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Politechnika Świętokrzyska, Amnesty International, Stowarzyszenie Homo-Politicus, Staropolska Szkoła Wyższa. Patronat nad „Dniem otwartym” objęła Rzecznik Praw Obywatelskich. Organizatorami byli Wojewoda Świętokrzyski oraz Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji.