"Okrąglak" nr 298 (2015-07-15) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 298 (2015-07-15)

"Okrąglak" nr 298


Otwarcie inwestycji w Zgórsku

Kompleks rekreacyjno-rehabilitacyjny otwarto na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku. W uroczystości wzięła udział wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Projekt pn. „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, podnoszące jakość świadczonych usług oraz poziom życia i funkcjonowania w DPS” zrealizowano w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na jego wykonanie placówka otrzymała w sumie 2 269 011,72 zł, zaś wkład własny beneficjenta wyniósł jedynie 439.148,51 zł. W ramach działań inwestycyjnych wybudowano na terenie DPS m.in. boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią oraz skocznią w dal. Ponadto utworzono ścieżkę zdrowia do kinezyterapii, place do zajęć ruchowych i umysłowych, place do zajęć dla osób o znacznym stopniu upośledzenia, boisko do bocce, scenę z zadaszeniem i widownią, pochylnię i schody przy scenie.

Szwajcarsko - Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom Unii Europejskiej. Program ma na celu zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami UE, a na terytorium Polski - pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

W ramach programu realizowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w naszym województwie wsparcie finansowe otrzymało 9 projektów. Dofinasowanie pozwoliło na podniesienie jakości świadczonych usług w 8 domach pomocy społecznej oraz w 1 placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Wojewoda pozyskała dla województwa świętokrzyskiego środki w wysokości 15.832.336,75 zł z przeznaczeniem na inwestycje oraz środki w wysokości 1.396.181,59 zł z przeznaczeniem na szkolenia kadry zatrudnionej w DPS. Swoje kwalifikacje podniosło na studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych oraz szkoleniach 39 pracowników DPS. Tematyka szkoleń obejmowała takie zagadnienia jak gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja narządu ruchu czy też organizację zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Realizacja projektu w sposób istotny i widoczny przyczyni się do podniesienia standardów usług świadczonych na rzecz mieszkańców domu pomocy społecznej, którzy mają obecnie możliwość skorzystania z szerokiego zakresu rehabilitacji oraz terapii zajęciowej.

 

Nowe funkcje systemu

Od 1 lipca ostrzeżenia Regionalnego Systemu Ostrzegania dostajemy także sms-em. Wiadomości takie otrzymywać mogą posiadacze telefonów komórkowych w danym województwie, o ile nie zablokują tej funkcji.

Jak podkreślił minister administracji i cyfryzacji, jest to ostatni etap rozszerzania funkcjonalności tego systemu. Dzięki umowie zawartej z czterema operatorami telefonii komórkowej - w sytuacji zagrażającej naszemu życiu lub zdrowiu otrzymamy wiadomość sms na telefon komórkowy. Opcja ta została jednak zarezerwowana wyłącznie na naprawdę istotne ostrzeżenia.

Również od 1 lipca Regionalny System Ostrzegania obejmuje wszystkie kanały TVP nadawane w naziemnej telewizji cyfrowej, a więc TVP 1, TVP 2, TVP Regionalna, Info, Kultura, Polonia, Historia, Rozrywka. Tym samym każdy, kto ma dostęp do internetu, kanałów telewizji publicznej w naziemnej telewizji cyfrowej lub posiada zainstalowaną bezpłatną aplikację na telefon komórkowy, może być powiadomiony o potencjalnych zagrożeniach lub klęskach żywiołowych.

System działa od początku 2015 roku. Wygenerowano ponad 1700 powiadomień i ponad 400 ostrzeżeń. Do połowy tego roku aplikacja mobilna RSO miała ponad 123 tys. pobrań. Komunikaty przekazywane przez system dotyczyły przede wszystkim ostrzeżeń meteorologicznych, hydrologicznych oraz informacji drogowych. Komunikaty RSO można zobaczyć w programach TVP w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3. Najistotniejsze z nich pojawiają się na specjalnym pasku na ekranie telewizora, dostępne są także na stronach telegazety. Ostrzeżenia znajdują się też na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. Więcej informacji na stronie internetowej ministerstwa - mac.gov.pl/rso.

 

Bezpiecznie na wakacje

Do końca sierpnia działa w Kielcach stały punkt kontroli autokarów wyznaczony przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji.

W punkcie tym - zlokalizowanym na ul. Ściegiennego 8, przy Stadionie Miejskim „Korona” (wjazd od ul. Legionów) – codziennie, od godz. 6 do 10, prowadzona jest kontrola autokarów, którymi dzieci i młodzież z naszego województwa wyjeżdża na letni wypoczynek. Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie bądź osobiście w godzinach od 7.30 do 15, od poniedziałku do piątku (tel. 41 362-54-00 lub siedziba Inspektoratu). Zarówno Policja, jak i Inspekcja kierować będzie autokary na wskazany punkt kontroli, w godzinach pełnienia tam patrolu. Szczegóły na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego www.witd.kielce.pl.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło z kolei - pod adresem internetowym bezpiecznyautobus.gov.pl - usługę „Bezpieczny Autobus", która pozwala sprawdzić podstawowe dane na temat autobusu lub autokaru. Dzięki temu przed wyjazdem na wycieczkę można się upewnić czy autobus, którym my lub nasi bliscy będą jechać, ma ważne badanie techniczne, aktualne OC oraz czy jest oznaczony jako wycofany z ruchu. Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o autobusie można otrzymać całkowicie bezpłatnie.

Usługa wyświetla informacje gromadzone od momentu pierwszej rejestracji autobusu w Polsce. Aby je uzyskać wystarczy wpisać numer znajdujący się na tablicy rejestracyjnej autobusu. Wyświetlane dane pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jest to rejestr prowadzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

Spotkanie pokoleń

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki oraz nieformalna grupa Letni Klub Śniadaniowy zapraszają na pierwszą Potańcówkę Międzypokoleniową. Odbędzie się ona na kieleckim Rynku w czwartek, 23 lipca o godz. 19. Gościem specjalnym będzie Wirginia Szmit,  76-letnia didżejka znana pod scenicznym pseudonimem DJ Wika.

Potańcówka Międzypokoleniowa to pierwsze w regionie tego typu wydarzenie. Organizatorzy chcą w ten sposób zachęcić seniorów do aktywności oraz promować idee integracji pokoleniowej. Stąd jego otwarta formuła. Może przyjść każdy, kto chce posłuchać dobrej muzyki, potańczyć lub po prostu miło spędzić czas. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do aktywności, bez względu na wiek.

DJ Wika to także ambasadorka rządowego programu Senior-Wigor, w ramach którego samorządy aplikują o rządowe dofinansowanie na tworzenie dziennych domów opieki. Będą to miejsca, w których osoby starsze będą mogły aktywnie spędzać uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych czy sportowo-rekreacyjnych. Jeszcze w tym roku powstanie około 100 takich placówek, a do 2020 roku ok. 1200. W województwie świętokrzyskim pięć samorządów złożyło aplikacje do programu na łączną kwotę dofinansowania ponad 1 mln 100 tys. zł. - Polityka senioralna to jeden z priorytetów rządowych działań. Program Senior-Wigor realizujemy w wersji pilotażowej. Bardzo się cieszę, że nasze samorządy dostrzegają potrzebę aktywności w tym zakresie. Ze względu na prognozy demograficzne to będzie jedno z ważniejszych wyzwań na najbliższe lata – podkreśla wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Wstęp na potańcówkę jest bezpłatny. Na wszystkich uczestników czeka sporo dobrej zabawy oraz woda z sokiem z zabytkowego saturatora, którą częstować będą pracownicy Wodociągów Kielce.

 

Przeciw mowie nienawiści

Konferencję regionalną o mowie nienawiści w przestrzeni publicznej przygotowuje wojewoda Bożentyna Palka-Koruba wraz z Muzeum Narodowym w Kielcach.

Spotkanie, którego adresatem będzie głównie młodzież z województwa świętokrzyskiego, odbędzie się w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach.  Podczas konferencji będą poruszane tematu mowy nienawiści i jej wpływu na ofiarę, przestępstw z nienawiści oraz działań w procesie edukacji antydyskryminacyjnej.

W trakcie konferencji zostanie także otwarta tematyczna wystawa obrazująca omawianą problematykę w przestrzeni publicznej oraz specjalna instalacja prezentująca z jednej strony zachowania dyskryminacyjne, z drugiej zaś postawę tolerancji.

Zapraszamy Państwa do udziału w tworzeniu wystawy i przesyłanie zdjęć wszelkich przejawów mowy nienawiści, jak np. obraźliwe hasła na murach czy też niestosowne wlepki. Wybrane prace zostaną ukazane, a ich autorzy otrzymają pamiątkowe upominki. Fotografie prosimy przesyłać do końca sierpnia na adres poczty elektronicznej sekretariat.bw@kielce.uw.gov.pl.

Konferencja o mowie nienawiści, pod patronatem  pełnomocnika rządu ds. równego traktowania prof. Małgorzaty Fuszary, planowana jest na wrzesień.