"Okrąglak" nr 297 (2015-06-24) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 297 (2015-06-24)

"Okrąglak" nr 297


Rząd wesprze samorządy

Samorządy w całym kraju mogą aplikować o rządowe dofinansowanie na tworzenie dziennych domów opieki Senior-Wigor. Ruszył konkurs dotacyjny dla samorządów.

W ramach programu Senior-Wigor rząd dofinansuje tworzenie i adaptację dziennych domów dla seniorów. Będą to miejsca, w których osoby starsze będą mogły aktywnie spędzać czas poprzez udział w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych, a także sportowo-rekreacyjnych. Seniorzy znajdą w nich także fachową opiekę, w tym będą mogli skorzystać z terapii zajęciowej i rehabilitacji. Jeszcze w tym roku powstanie około 100 takich placówek, a do 2020 roku około 1200.

O rządowe dofinansowanie mogą się ubiegać samorządy z całego kraju. Termin składania wniosków mija 30 czerwca 2015 r. Wartość dotacji na utworzenie placówki wyniesie do 80% wartości zadania. Premiowane będą gminy o niskich dochodach i dużym udziale seniorów w populacji. Trwałość projektu powinna wynieść minimum 3 lata. Budżet programu do 2020 roku wynosi 370 mln zł. Więcej o zasadach konkursu: www.senior.gov.pl.

- Program Senior-Wigor przywróci aktywność osób starszych i sprawi, że nie będą się czuć samotnie - powiedziała premier Ewa Kopacz, która w dniu inauguracji konkursu spotkała się z seniorami z różnych miast Polski. Wśród gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Gminnych Rad Seniorów i ambasadorzy programu Senior-Wigor.  Premier zaznaczyła, jak ważne jest, aby seniorzy mieli bezpośredni wpływ na wygląd dziennych domów opieki.

W promocję programu Senior Wigor zaangażowali się seniorzy znani ze swoich pasji i aktywności: Wirginia Szmyt, czyli słynna DJ Wika, która swoją energią i radością życia dzieli się z innymi podczas imprez, na których występuje, Aleksander Doba, podróżnik roku National Geographic, Antoni Huczyński, znany jako „Dziarski Dziadek”, który poprzez swoje filmiki publikowane w internecie inspiruje wiele osób (także młodych) do aktywności fizycznej, Stanisław Kowalski, który w wieku 104 lat pobił aż dwa rekordy świata w bieganiu, Jerzy Przyborowski, który jest jednym z najbardziej utytułowanych lekkoatletów weteranów w Polsce, Gabriela Haczyk, która swoją pasją do biegania zaraża wielu mieszkańców Opola oraz przedstawicielki Uniwersytetów Trzeciego Wieku: Krystyna Lewkowicz, Wiesława Borczyk, Lidia Przyborowska. Do składania wniosków zachęcają w specjalnym spocie premier Ewa Kopacz i ambasadorzy programu, wśród których znaleźli się m.in. DJ Wika i podróżnik Aleksander Doba.

 

Pieniądze na drogi

Umowę podpisano w urzędzie wojewódzkim.Umowę o dofinansowaniu dotacją z budżetu państwa zadania „Remont, utrzymanie dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami” podpisała wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba z marszałkiem województwa Adamem Jarubasem.

Zgodnie z dokumentem, wojewoda przekazała samorządowi województwa rządową dotację z rezerwy celowej budżetu w kwocie 21 649 414 zł (98% wartości zadania), środki własne beneficjenta nie mogą stanowić mniej niż 441 824,78 zł. Pieniądze te zostaną wykorzystane w szczególności na bieżące utrzymanie dróg.

Ze środków dotacji mogą być finansowane wydatki związane przede wszystkim z zimowym utrzymaniem dróg, remontami, utrzymaniem mostów i przepustów oraz utrzymaniem i remontami urządzeń ochrony środowiska i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zadania objęte umową będzie realizował Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, wojewoda jest z kolei uprawniona do przeprowadzania kontroli finansowej i rzeczowej poszczególnych etapów wykonania zadania.

 

„Kibicuję bezpiecznie”

Dwa najwyżej ocenione przez komisję konkursową projekty, zgłoszone przez świętokrzyskie samorządy na konkurs „Kibicuję bezpiecznie”, trafiły do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które ostatecznie wyłoni laureatów spośród propozycji nadesłanych z całego kraju.

Powołana przez wojewodę komisja konkursowa przyznała największą liczbę punktów projektowi „Kibicuję bezpiecznie” nadesłanemu przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach oraz projektowi „Poprawa bezpieczeństwa i świadomości zachowań na obiektach sportowych wśród młodzieży szkół” zgłoszonemu przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W ocenie przesłanych do wojewody propozycji projektów komisja brała pod uwagę innowacyjność przedsięwzięcia, możliwość jego realizacji, udział społeczności lokalnej, udział podmiotów odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa imprez sportowych oraz spodziewane efekty.

Ogłoszony przez MSW ogólnopolski konkurs skierowany jest do gmin i powiatów, które w drodze dofinansowania podejmą się realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez promowanie bezpieczeństwa imprez sportowych. Przedsięwzięcie ma na celu wyłonienie podmiotów, które w swych działaniach skupią się w szczególności na popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży zasady fair play oraz zasad kulturalnego i bezpiecznego kibicowania. Dla trzech najlepszych projektów przeznaczono łącznie 120 tysięcy złotych. Laureatów poznamy do końca czerwca.

Konkurs organizowany jest w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, który ustanowiony został w 2006 roku.

 

Książki marzeń

Dziś mija termin, w którym dyrektorzy szkół zamierzający skorzystać z rządowego programu „Książki naszych marzeń” powinni złożyć odpowiednie wnioski do organu prowadzącego.

W ramach programu wsparcie finansowe na zakup książek będzie przysługiwać organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. W 2015 r. z budżetu MEN otrzymają na ten cel 20 mln zł, a program obejmie ponad 13 400 szkół. Warunkiem udzielenia wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów.

Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych będzie zależeć od liczby uczniów. Za pieniądze z programu biblioteki szkolne będą kupować książki, które nie są podręcznikami. Książki te będą wybierane przez uczniów, czyli mają to być lektury, którymi autentycznie są zainteresowani.

Główne cele programu to doposażenie biblioteki szkolnej w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów, promowanie czytelnictwa wśród uczniów, wzbogacanie oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane przez uczniów, urozmaicanie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych, rozwijanie samorządności uczniowskiej oraz rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi. Program „Książki naszych marzeń” poprzedzi Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który w latach 2016-2020 będą wspólnie realizować ministerstwa: edukacji narodowej oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Partyzanckie uroczystości

Uroczystości na WykusieCoroczne uroczystości upamiętniające walki Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponurego" i „Nurta" odbyły się na polanie Wykus. W obchodach wziął udział wicewojewoda Paweł Olszak.

Główne uroczystości rozpoczęła polowa msza święta w intencji majora „Nurta" i jego żołnierzy. Po nabożeństwie ślubowali studenci Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, wręczone zostały także Policyjne Odznaki Zasługi im. „Ponurego”. Wygłoszono apel poległych, złożono kwiaty przy kapliczce, uroczystości na polanie zakończyło harcerskie ognisko.

Podczas ostatniej wojny na Wykusie znajdowały się tu obozy żołnierzy polskiego podziemia, m.in. Zgrupowania Partyzanckie AK dowodzonego przez Jana Piwnika "Ponurego". W miejscu dawnego obozu odsłonięto kapliczkę upamiętniającą partyzantów poległych w walce o Ojczyznę. Każdego roku organizowane są tu przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej partyzanckie uroczystości.