"Okrąglak" nr 299 (2015-07-29) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 299 (2015-07-29)

"Okrąglak" nr 299


Najpierw konferencja, a potem potańcówka

Na Rynku bawiły się tłumy kielczan.Konferencji podsumowującej nabór wniosków do rządowego programu „Senior-Wigor” w województwie świętokrzyskim przewodniczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Spotkanie odbyło się w kieleckim Klubie Seniora, gdzie specjalnym gościem była ambasador programu Wirginia Szmyt, bardziej znana jako DJ Wika, która tego samego dnia zagrała koncert w Kielcach.

Nabór wniosków w ramach wieloletniego programu „Senior-Wigor” na lata 2015-2020 zakończył się 30 czerwca. W jego ramach wojewoda otrzymała wnioski od gmin: Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Łagów i Słupia konecka oraz od powiatu opatowskiego. Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie przekazane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wiemy już, że będą one finansowane, a obecni na spotkaniu przedstawiciele samorządów otrzymali symboliczne certyfikaty potwierdzające udział w programie.

Obok dobrych wieści na temat programu, wojewoda, wraz z najstarszą DJ-ką w Polsce, zaprosiła na wieczorną Międzypokoleniową Potańcówkę. Podczas imprezy, która rozpoczęła się o 19 na kieleckim Rynku, tłumy mieszkańców, od tych najmłodszych po najbardziej dojrzałych, bawiły się do późnych godzin się w rytm muzyki puszczanej właśnie przez aktywną seniorkę. Organizatorami imprezy byli Letni Klub Śniadaniowy oraz Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

Do 2020 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 370 mln zł na utworzenie dziennych domów seniora. Planuje się, że w tym roku powstanie lub zostanie doposażonych ok. 100 placówek z ok. 20 miejscami dla seniorów każda.

Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. W dziennym domu „Senior-Wigor” będą mogli spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do Internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

Na program przeznaczone jest 370 mln zł, z tego 30 mln zł jeszcze w tym roku. Jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie placówki do 80 procent całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 250 tys. zł. Na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł, natomiast dotację na wyposażenie domu jednorazowo w wysokości nie wyższej niż 70 tys. zł. Z budżetu państwa zostanie również sfinansowana 1/3 kosztów utrzymania seniora w domu dziennym, ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie.

Dzienny dom „Senior-Wigor” może powstać we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. Ofertę będzie można poszerzyć na usługi świadczone poza siedzibą domu. W domu „Senior-Wigor” jeden pracownik będzie miał pod opieką maksymalnie 15 seniorów. Dodatkowo zatrudniony będzie fizjoterapeuta, pielęgniarka, ratownik medyczny, psychoterapeuta lub dietetyk (w zależności od potrzeb danej placówki).

Jednostki samorządu terytorialnego, które będą aplikowały o dotację muszą posiadać własny wkład finansowy w wysokości nie mniejszej niż 20 procent całkowitego kosztu. Projekty będą realizowane na podstawie umów jednorocznych od 1 lipca do 31 grudnia 2015 roku.

 

Kolejne inwestycje

W domach pomocy społecznej Zochcinku i Zborowie otwarto następne inwestycje zrealizowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Projekt „Wzrost jakości usług w DPS w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej” realizowany był od 2013 do 2015 r. Jego całkowita wartość to 4.548.280 zł, natomiast dofinasowanie wyniosło 3.586.007 zł. Powstało 18 lokali aktywizujących dla 32 osób o łącznej powierzchni ponad 655 m2. W ramach projektu swoje kwalifikacje podniosło 43 pracowników DPS.

Natomiast projekt „Podniesienie jakości usług świadczonych w DPS w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu” otrzymał w sumie 2.431.813 zł, zaś wkład własny beneficjenta wyniósł jedynie 291.323 zł. Powstało tu 7 lokali dla 22 osób, pracownie terapii zajęciowych oraz pomieszczenia rehabilitacji leczniczej.

 

Na zwalczanie barszczu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 4 mln zł dotacji na działania zwalczania tzw. barszczu Sosnowskiego. Po pieniądze będą mogły sięgnąć samorządy.

Barszcz Sosnowskiego to poważny problem, a walka z nim jest uciążliwa i kosztowna. Celem naboru wniosków jest udzielenie wsparcia finansowego jednostkom samorządu dla skutecznego usunięcia istniejących stanowisk tej groźnej rośliny oraz zapobieżenie rozprzestrzenianiu się tego gatunku na nowe tereny. Wnioski będzie można przesyłać za pomocą generatora wniosków, zgodnie z regulaminem naboru, w terminie od 17 sierpnia do 30 września 2015 r. Warunki dofinansowania: 1) minimalny koszt przedsięwzięcia - 300 tys. zł, – maksymalny 2 mln zł, 2) maksymalna intensywność dofinansowania w formie dotacji - do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, 3) uzupełnienie wkładu własnego w formie pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Beneficjentami naboru, do których adresowany jest powyższy konkurs są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Obszary przewidziane do przeprowadzenia działań powinny być wskazane na podstawie inwentaryzacji płatów lub osobników barszczu Sosnowskiego w obrębie stanowiska. Planowane dofinansowanie przewidziane jest dla działań realizowanych zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski” opracowanymi przez Fundację „Palący Problem - Heracleum”. Wytyczne zostały opracowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ze środków NFOŚiGW. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Funduszu www.nfosigw.gov.pl.

Pochodzący z Azji barszcz Sosnowskiego w szybkim tempie rozprzestrzenił się w Europie i stał się rośliną inwazyjną. Sprawia wiele problemów zarówno mieszkańcom wsi, jak i miast. Wydziela toksyny groźne dla zdrowia ludzi, a jego szkodliwe działanie nasila się podczas upałów.

 

Tragiczna rocznica

W uroczystościach upamiętniających zbrodnię w Michniowie uczestniczył wicewojewoda Paweł Olszak. Obchody 72. rocznicy tragicznych wydarzeń w Michniowie rozpoczęła msza święta. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli przed mogiłę zamordowanych przez hitlerowców ofiar. - Spotykamy się w miejscu szczególnym, aby uczcić pamięć ofiar bestialskiego mordu. Oddajemy hołd synom Ziemi Świętokrzyskiej. Oni bezpowrotnie odeszli, ale pamięć po ich męczeńskiej śmierci, która dziś uczy nas patriotyzmu, pozostała – mówił wicewojewoda. W trakcie ceremonii złożono przed mogiłą kwiaty oraz oddano hołd pomordowanym. W ciągu dwóch dni - 12 i 13 lipca 1943 roku - Niemcy zamordowali 204 mieszkańców Michniowa: mężczyzn, kobiet i dzieci, a wieś została doszczętnie spalona. Był to odwet za pomoc udzielaną oddziałom partyzanckim.