"Okrąglak" nr 300 (2015-08-13) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 300 (2015-08-13)

"Okrąglak" nr 300


„Dopalacze kradną życie”: start kampanii

„Dopalacze kradną życie” - to nazwa akcji profilaktycznej łączącej wszystkich, którym zależy na walce z tymi niebezpiecznymi substancjami. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podpisany został pakt przeciwko dopalaczom. Do akcji dołączyli m.in. przedstawiciele mediów, środowisk naukowych, sportowych oraz  instytucji i organizacji pozarządowych.

Celem kampanii ma być uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem dopalaczy. Akcja ma być skierowana także dla rodziców, nauczycieli oraz innych osób, które mają kontakt z młodzieżą. Od lipca już ponad 1000 osób zatruło się tymi niebezpiecznymi substancjami. Oprócz działań policji skupionych na zatrzymywaniu osób rozprowadzających narkotyki, przewidziano także działania profilaktyczne i kampanię społeczną.

Inauguracji akcji towarzyszyła premiera spotu przygotowanego przez społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” - program ten skupia się na profilaktyce rówieśniczej: młodzież, angażując się w działania profilaktyczne, zachęca innych do życia bez uzależnień. Uruchomiony został także profil kampanii „Dopalacze kradną życie” na Facebooku (facebook.com/dopalaczekradnazycie). Są tam publikowane m.in. aktualności dotyczące akcji, informacje o działaniach policji oraz zdjęcia osób, które dołączyły do inicjatywy.

Ruszyła również mapa inicjatyw antydopalaczowych. Na stronie www.msw.gov.pl/dopalaczekradnazycie zamieszczona została pełna lista podejmowanych lub planowanych działań profilaktycznych związanych z walką z tymi niebezpiecznymi substancjami. Lista zawiera już kilkadziesiąt inicjatyw prowadzonych przez różne instytucje, m.in. Policję czy Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wszystkie osoby, instytucje lub organizacje, które planują przeprowadzenie własnej akcji mogą zgłosić się pod adres dopalaczekradnazycie@msw.gov.pl.

Pakt przeciwko dopalaczom został podpisany m.in. przez premier Ewę Kopacz, ministrów: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, zdrowia, administracji i cyfryzacji, zastępcę Komendanta Głównego Policji. Ambasadorami akcji zostali Jerzy Owsiak oraz Marcin Gortat. - To nasz wspólny pakt przeciwko dopalaczom. Każda instytucja musi szukać coraz lepszych środków i działać skuteczniej. Bardzo potrzebna jest integracja tych działań, dlatego MSW i Krajowa Rada do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii będzie koordynować działania i inicjatywy antydopalaczowe. Będziemy raz w miesiącu zapraszać instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, media, środowiska naukowe oraz młodzież, aby monitorować wszystkie działania, definiować nowe problemy i szukać innych rozwiązań w walce z dopalaczami. Każde uratowane życie niech będzie naszym celem i naszym przesłaniem – powiedziała podczas uroczystości minister Teresa Piotrowska.

 

Obywatelska inicjatywa

Projekt „Obywatel” działa od 31 lipca - na stronie www.obywatel.gov.pl zostało udostępnionych 101 kart opisujących najbardziej popularne usługi publiczne, jakie administracja świadczy dla obywateli. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki także uruchomił numer informacyjny - 222 500 113.

Wśród kart znajdują się również takie, które przybliżają obywatelom funkcjonowanie 19 wybranych rządowych portali tematycznych. Wreszcie informacje, jak załatwić sprawę w urzędach są dostępne w jednym miejscu. Bez podziału na resorty i właściwości, a według spraw życiowych. Opisy procedur są jak najprostsze, a cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały język opisu.

Na www.obywatel.gov.pl można uzyskać informacje, jak np. wyrobić dowód, paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Struktura strony nie odzwierciedla podziałów resortowych, lecz systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podległych. Zespoły redakcyjne kontynuują prace nad kolejnymi kartami usług. Nowo opracowywane karty będą udostępniane opinii publicznej sukcesywnie.

W ramach projektu uruchomiony został także system informacji telefonicznej („Informacja dla obywatela”). To rozwiązanie dla tych, którzy nie korzystają z Internetu. Dzwoniąc pod numery  telefonu Informacji dla Obywatela, dowiemy się, gdzie załatwić swoją sprawę. System działa na poziomie KPRM (infolinia centralna - 222 500 115) oraz sukcesywnie rozwijany jest na poziomie resortowym (w sumie 33 osobne numery w ministerstwach i urzędach wojewódzkich). System będzie także zbierał informacje o najbardziej skomplikowanych dla obywateli sprawach. Będą oni mogli zgłaszać swoje postulaty oraz opinie na temat administracji rządowej. Informacje te zostaną później analizowane w celu zaproponowania zmian w prawie.

 

Podpisano umowę

Wojewoda zawarła umowę z kieleckim Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Pro” dotyczącą świadczenia usług terapeutycznych w dziedzinie budowania mechanizmów prężności u wychowawców i wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego na terenie naszego województwa.

Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Projektu KIK/57 „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Pojęcie „prężności” to synonim zaradności życiowej, która w znaczącym stopniu wspomaga człowieka w zmaganiu się z przeciwnościami losu. Zaradność jako „prężność” w myśleniu, odczuwaniu i działaniu daje szansę zachowania równowagi wewnętrznej, dzięki której łatwiej jest przezwyciężać kłopoty i cierpienia oraz daje nadzieję powrotu do spokoju i zdrowia.

Działania będą realizowane na zlecenie wojewody do czerwca przyszłego roku i są one adresowane do 16 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego w województwie świętokrzyskim. Zostanie nimi objętych ok. 150 osób: wychowawców i wychowanków. Celem strategicznym tych działań jest kształtowanie nowych i wzmocnienie już istniejących mechanizmów prężności u wychowawców - tak aby byli oni w stanie efektywnie oddziaływać na swoich podopiecznych, a w konsekwencji umożliwić im samodzielne, prawidłowe funkcjonowanie po opuszczeniu placówki w zmieniającym się i obfitującym w kryzysy o różnej naturze społeczeństwie. Długofalowe efekty działań staną się widoczne dopiero za kilka lat, gdy podopieczni placówek rozpoczną samodzielne funkcjonowanie i będą potrafili niezależnie podejmować wyzwania życiowe i kierować swoim losem. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom Unii Europejskiej.

 

Wojewódzkie obchody

Uroczystości z okazji Święta Policji odbyły się we Włoszczowie. Wzięła w nich udział wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Podczas oficjalnej części, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji podziękował policjantom za wzorową służbę oraz ich zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa naszego województwa. Tegoroczne obchody były szczególnym momentem dla włoszczowskich funkcjonariuszy. Tamtejszej Komendzie Powiatowej Policji został nadany Sztandar Policji, który jest symbolem honoru i godności, męstwa, dumy i etosu policyjnej służby.

Zasłużeni policjanci otrzymali odznaczenia „Zasłużony Policjant” i „Zasłużeni dla Policji” oraz medale „Za Długoletnią Służbę”. Zostały również wręczone akty mianowania funkcjonariuszy na wyższe stopnie policyjne.