"Okrąglak" nr 301 (2015-09-09) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 301 (2015-09-09)

"Okrąglak" nr 301


Razem przeciwko mowie nienawiści

Konferencja regionalna „Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej” odbyła się w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach. Spotkanie, którego gościem honorowym była Małgorzata Fuszara, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, otworzyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Mowa nienawiści, w definicji stworzonej przez Komitet Ministrów Rady Europy, obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji. Dyskryminacja z kolei oznacza odmienne traktowanie różnych podmiotów, które znajdują się w podobnej, porównywalnej sytuacji. Z reguły dyskryminacja ma związek z przynależnością do grupy wyróżnionej na podstawie takich cech jak: płeć, rasa pochodzenie etniczne, narodowość, religia, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność lub orientacja seksualna. Efektem jest często wykluczenie społeczne danej osoby lub grupy.

Konferencja w Kielcach została zorganizowana po to, aby takim zachowaniom zapobiegać i uświadamiać młodych ludzi, jakie zagrożenia za sobą niosą. - Konferencja ta jest pierwszą z cyklu. Mowa nienawiści coraz częściej zbiera tragiczne żniwo. Jest to związane z nowymi formami, których ona się przejawia, chodzi o Internet i nowoczesne sposoby komunikowania się. Oprócz komunikacji  otwierają one niestety drogę do pokazania swojej pogardy, nienawiści. To bywa bardzo groźne i ma bardzo złe konsekwencje – powiedziała minister Małgorzata Fuszara

W trakcie spotkania dyskutowano m.in. na temat monitoringu rasizmu i ksenofobii na przykładzie województwa świętokrzyskiego, agresji słownej z perspektywy sprawcy i ofiary oraz edukacji antydyskryminacyjnej. Rozmawiano także o przeciwdziałaniu mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka. - Zależy nam na tym, by język nienawiści zastąpić językiem pokojowym, językiem zgody i negocjacji. Musimy dawać takie przykłady, które nie będą odpowiadały hejtem na hejt, tylko będą pokazywały jak w sposób cywilizowany można się porozumiewać - mówiła wojewoda.

Elementem towarzyszącym konferencji jest czasowa wystawa. Ekspozycja składa się z dwóch głównych części: negatywnej i pozytywnej. Są to przykłady mowy nienawiści w formie napisów na murach czy „hejtów” na internetowych forach oraz elementy mowy przyjaźni: murale, spoty kampanii społecznych. Głównym akcentem wystawy jest autorski mural, wykonany przez kielecką artystkę Agatę Suszczyńską. Integralnym elementem ekspozycji jest także instalacja dźwiękowa. Na specjalnie przygotowanej ścianie, na dziedzińcu Muzeum Dialogu Kultur, uczestnicy konferencji stworzyli własną przestrzeń ekspresji i wykonali napisy oraz grafiki będące przykładem postaw tolerancji i otwartości. Zapraszamy do zwiedzania!

 

Zawody ratowników

Sześćdziesiąt cztery drużyny rywalizowały w XIV Otwartych Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie, które odbyły się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Chańcza”.

Głównym celem zawodów było sprawdzenie umiejętności ratowników oraz wymiana doświadczeń. Zawodnicy zaprezentowali się w kilku konkurencjach, m.in. wyścigu równoległym oraz drużynowym na łodziach motorowych, wiosłowaniu łodzią na dystansie 100 m oraz wyścigu drużynowym na pontonie z pagajami. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach, a drugą i trzecią lokatę uzyskały zespoły JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach i Komendy Powiatowej PSP Pińczów II.

Mistrzostwa zorganizowane zostały Wojewodę Świętokrzyskiego we współpracy  z Zarządem Wojewódzkim WOPR, Świętokrzyskim Oddziałem PCK oraz Komendą Wojewódzką PSP.

 

Stop dopalaczom

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na najlepszy materiał filmowy promujący zdrowy i wolny od używek - przede wszystkim od dopalaczy - tryb życia.

Celem akcji „Przytomni” jest zwiększenie świadomości młodych osób, w zakresie niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy. Konkurs jest częścią rozpoczętej w lipcu kampanii społecznej „Dopalacze kradną życie”. Zadaniem uczniów jest przygotowanie około 30-40 sekundowego spotu filmowego, którego motywem przewodnim jest między innymi zaktywizowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania informacji, utrwalania wiedzy i promocji zdrowego trybu życia, wolnego od używek, w tym przede wszystkim od narkotyków i dopalaczy. Dla najlepszych trzech spotów ustanowione zostały nagrody pieniężne. Nagrodzone zostaną szkoły, których zespoły przygotowały najlepsze spoty. Dodatkowo przyznana zostanie nagroda internautów.

Trzy konkursy „antydopalaczowe” ogłosiło także Kuratorium Oświaty w Kielcach. Są to: skierowany do nauczycieli i pracowników szkół konkurs na scenariusze zajęć profilaktycznych na temat przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy o nagrodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, konkurs dla dzieci i młodzieży na wykonany dowolną techniką plakat o tematyce poświęconej profilaktyce dopalaczy „Stop dopałkom” oraz konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na film nakręcony telefonem komórkowym „Stop dopalaczom” (konkurs ten przeprowadzony będzie w dwóch osobnych kategoriach wiekowych).

Szczegółowe informacje na temat ministerialnego konkursu „Przytomni” znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie internetowej msw.gov.pl (termin składania prac upływa 30 września 2015 roku), zaś regulaminy konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty znaleźć można na stronie kuratorium.kielce.pl (prace można nadsyłać w terminach kolejno do: 30 września, 16 listopada oraz 15 listopada).

 

Zlot SHL-ek

Ponad dwieście pojazdów można było podziwiać podczas IX Świętokrzyskiego Zlotu Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych. Prestiżowej motoryzacyjnej imprezie patronowała wojewoda.

Dwudniowy zlot, połączony z II Weteran Moto-Biegiem, odbył się w Chęcinach oraz w Parku Etnograficznym w Tokarni. Atrakcją zlotu były parady zabytkowych motocykli i samochodów oraz wyścigi na podchęcińskich serpentynach. Oprócz kultowych SHL-ek, z modelami z lat 50. ubiegłego stulecia na czele, nie zabrakło także jednośladów WSK, Junak czy WFM. Wśród samochodów sensację wzbudzał odrestaurowany Ford T z 1925 r., na zlot przybyły także rodzime warszawy, syrenki i fiaty oraz eleganckie dawne modele zachodnich marek. Ciesząca się ogromnym powodzeniem wśród miłośników motoryzacji impreza obfitowała w liczne konkursy z nagrodami, pokazy, próby sprawnościowe oraz występy artystyczne. Głównym organizatorem zlotu było Stowarzyszenie „SHL. Historia i Fakty”.