"Okrąglak" nr 303 (2015-10-15) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 303 (2015-10-15)

"Okrąglak" nr 303


„Potrzebuję rodziców od zaraz”: start kampanii

Rozpoczęła się kolejna edycja kampanii „Potrzebuję rodziców od zaraz”. Celem akcji wojewody, realizowanej od 9 lat, jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz integrowanie środowiska rodziców zastępczych z terenu naszego województwa.

Na dziedzińcu Wzgórza Zamkowego w Kielcach odbył się happening, podczas którego dzieci z rodzin zastępczych wysłały „do nieba” swoje marzenia i plany - w górę poleciało kilkadziesiąt kolorowych baloników z zapisanymi karteczkami. Następnie, w  Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej rozpoczęła się konferencja dla rodziców pełniących role zastępczych opiekunów. W tym samym czasie dzieci wzięły udział w warsztatach zorganizowanych przez Instytut Designu. Uczestnicy mieli okazję m.in. tworzyć porcelanowe naczynia, zobaczyć pokaz druku 3D o7raz samodzielnie budować kreatywną przestrzeń zabawy.

Stałym już elementem spotkania był także konkurs na mini przysmak, posiłek samodzielnie przygotowany przez dzieci z rodzin zastępczych. W tym roku potrawy były oceniane przez jury złożone z profesjonalnego kucharza oraz przedstawicielek Letniego Klubu Śniadaniowego. Tym razem najlepszy okazał się przysmak autorstwa dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. Ojca Gwidona z Montpellier w Pacanowie. Drugie miejsce zajęły potrawy młodzieży z Placówki Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach, a trzecie rodziny zastępczej z Daleszyc. Przyznano również dwa wyróżnienia dla Rodzinnego Domu Dziecka w Rakowie oraz placówki w Kazimierzy Wielkiej.

W Daleszycach odbył się charytatywny mecz siatkarski. Drużyna Rodzin Zastępczych, po ciekawej rywalizacji i ogromnych emocjach, pokonała 3:1 zespół VIP-ów Świętokrzyskich. W drużynie VIP-ów znaleźli się m. in. posłowie na Sejm RP Jan Cedzyński, Artur Gierada, Lucjan Pietrzczyk, senator Krzysztof Słoń oraz silna reprezentacja Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego: Agata Wojda, Bartosz Cmoch, Bogusław Rokosz i Paweł Strząbała. W barwach ekipy rodzin zastępczych tradycyjnie już zagrał europoseł Bogdan Wenta. Pojedynek w hali sportowej daleszyckiego gimnazjum zorganizowano, aby zwrócić uwagę na problem niewystarczającej liczby rodzin zastępczych w województwie świętokrzyskim oraz po to, by zwiększać świadomość mieszkańców regionu na temat możliwości stwarzania takich instytucji.

Na zakończenie imprezy wojewoda wyróżniła również zwycięzców organizowanych od soboty Międzynarodowych Zawodów Sportowych Rodzicielstwa Zastępczego oraz wręczyła pamiątkowe puchary i atrakcyjne nagrody. Partnerem kampanii jest Fundacja Przystanek Dziecko z Daleszyc, która od kilku lat wspiera wszelkie formy rodzicielstwa zastępczego, organizując m. in. wakacje, zawody sportowe czy kolonie edukacyjne.

 

Spotkanie z ratownikami

Z ratownikami medycznymi ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach spotkała się wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego przekazała kwiaty oraz życzenia. - Proszę lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych o przyjęcie wyrazów wdzięczności. Mając świadomość, jak wiele wysiłku wymaga od Państwa codzienna praca życzę skuteczności i powodzenia we wszystkich akcjach ratowniczych oraz satysfakcji, której źródłem jest każde uratowane życie. To Państwa, pełna poświęceń postawa, stanowi sedno działania systemu ratownictwa - mówiła wojewoda.

System Państwowe Ratownictwo Medyczne powstał w celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Tworzą go jednostki systemu, do których zaliczamy zespoły ratownictwa medycznego, szpitalne oddziały ratunkowe i jednostki lotniczego pogotowia ratunkowego.

 

Bieg po raz ósmy

Wojewoda Świętokrzyski zaprasza do udziału w VIII Biegu Niepodległości. Trwa nabór uczestników imprezy, która odbędzie się w Kielcach w niedzielę, 8 listopada. Współorganizatorami wydarzenia, mającego na celu upamiętnienie rocznicy odzyskania niepodległości, są Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich oraz grupa KieleckiBiegacz.pl.

O godz. 10.30 przewidziano w Parku Miejskim start biegu na 1918 metrów, a o godz. 11.11 start biegu głównego, którego uczestnicy zmierzą się z dystansem 10 kilometrów, wyznaczonym po ulicznej,  w pełni zabezpieczonej przez służby trasie, posiadającej atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Zapisy trwają do 29 października. Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie w postaci elektronicznej. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.kieleckibiegacz.pl/bieg-niepodleglosci. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację postanowień regulaminu imprezy. Uczestnictwo w biegu jest bezpłatne. Szczegółowe informacje, w tym dokładna trasa, znajdują się na stronie kieleckibiegacz.pl.

 

Nabór wniosków ogłoszony

Do 30 października 2015 r. można składać wnioski o dofinansowanie zadań w ramach pierwszej edycji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, przewidzianego do realizacji w 2016 roku. Nabór wniosków ogłosiła wojewoda.

Na realizację programu dla województwa świętokrzyskiego przeznaczono 40.822.219 zł.  Dotacja na dofinansowanie jednego zadania może wynieść do 3 mln zł. Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem 50% kosztów kwalifikowanych. Powiat ziemski może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem 50% kosztów kwalifikowanych dla każdego zadania. Jednocześnie dopuszcza się możliwość składania więcej niż jednego projektu przez gminy, w tym miasto na prawach powiatu oraz więcej niż dwóch projektów przez powiaty ziemskie.

Jeżeli w trakcie realizacji Programu okaże się, że stosowanie limitów zadań podlegających dofinansowaniu uniemożliwia wykorzystanie sumy dotacji w województwie, na podstawie pkt VIII Programu Wojewoda Świętokrzyski zezwoli na przekroczenie limitów zadań dla poszczególnych rodzajów jednostek. Wkład własny gminy lub powiatu, może obejmować środki pozyskane od innych podmiotów publicznych lub prywatnych z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej.

W latach 2009-2015, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Edycja I i II, w naszym województwie wyremontowano, przebudowano lub zbudowano łącznie 553 447 m dróg powiatowych oraz 484 820 m dróg gminnych.

Szczegółowe informacje dot. naboru wniosków, wraz z wzorami dokumentów, znajdują się na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego ww.kielce.uw.gov.pl. Można tam również zapoznać się z najczęstszymi pytaniami i odpowiedziami związanymi z „Programem rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.