"Okrąglak" nr 306 (2015-12-03) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 306 (2015-12-03)

 "Okrąglak" nr 306


Osiem lat wojewody - podsumowanie kadencji

- Dbałam o to, by autorytet urzędu nie został w żaden sposób naruszony, ponieważ reprezentowanie rządu w sposób istotny zobowiązuje. Oceniam tę pracę jako dobrą, starałam się tworzyć klimat współpracy oraz wspierać kreatywne projekty, z którymi się do mnie zgłaszano - mówiła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba podczas konferencji prasowej, w trakcie której podsumowała ośmioletni okres swej pracy.

Wśród najważniejszych działań wojewoda wymieniła sprawy związane z pomocą społeczną - środki z tego obszaru stanowią aż trzy czwarte budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dofinansowane są m.in. program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, działalność środowiskowych domów samopomocy, realizacja świadczeń rodzinnych czy wypłaty zasiłków. Realizowane są rządowe programy: „Asystent Rodziny”, „Senior-Wigor” oraz „Karta Dużej Rodziny”, a prawie 24 mln złotych wynosi budżet Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, wojewoda zaznaczyła aktywność w ochronie przeciwpowodziowej. Mówiła o utworzeniu Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które przejęło obsługę numeru alarmowego 112 oraz o działaniach związanych z promocją tego numeru. Wojewoda podkreśliła dobrą współpracę z samorządami. Ponad 400 zadań dofinansowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a ponad 560 miejsc utworzono w wyniku programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi „Maluch”. Rządowa pomoc na odbudowę zniszczonej przez powodzie infrastruktury drogowej wyniosła blisko 377 mln zł.

Wojewoda chwaliła wprowadzony w urzędzie wojewódzkim elektroniczny system zarządzania dokumentacją oraz elektroniczny system korespondencji ePUAP. Mówiła o korzyściach wynikających z remontu i termomodernizacji budynku ŚUW, które przyniosą znaczne oszczędności energii. Mówiła także o korzyściach dla obywateli wynikające z funkcjonowania Systemu Rejestrów Państwowych oraz o działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Wojewoda zainicjowała szereg akcji i kampanii społecznych. Znalazły się wśród nich m.in. akcja „Kochaj życie” (promująca profilaktykę raka piersi i raka szyjki macicy), „Przeszczep to drugie życie” (poparcie dla idei medycyny transplantacyjnej), „Żyj zdrowo” i ”Z sercem dla serca” (promocja zdrowego stylu życia) czy propagująca brak tolerancji na przejawy dyskryminacji akcja „Inni nie gorsi”. Prowadzono również cykliczne akcje „Potrzebuję rodziców od zaraz”, „Zawsze widoczny, zawsze bezpieczny” czy „Przedszkolak”. Bożentyna Pałka-Koruba z dumą mówiła także o znacznym wzroście frekwencji podczas świąt państwowych, co stało się dzięki uatrakcyjnieniu formuły ich obchodów.

Krótkie podsumowanie kadencji wojewody 2007-2015 na stronie internetowej ŚUW www.kielce.uw.gov.pl

 

Pracownicy socjalni nagrodzeni

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wojewoda uhonorowała zasłużonych pracowników placówek pomocy społecznej z województwa świętokrzyskiego odznaczeniami państwowymi oraz okolicznościowymi statuetkami. Uroczystość odbyła się w sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej.

Okolicznościowymi statuetkami zostały wyróżnione panie: Klaudia Kubińska, pracownik socjalny GOPS w Łącznej, Helena Bebel, dyrektor DPS w Zborowie, Magdalena Kalista, dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Starachowicach oraz Krystyna Augustyniak, pracownik DPS w Zgórsku.

Honorowe wyróżnienia otrzymali: Bożena Pytel - dyrektor PCPR w Kazimierzy Wielkiej, ks. Jan Jagiełka - dyrektor DPS w Piekoszowie, Elżbieta Azarowicz - dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „Przystań” w Skarżysku Kamiennej, Agata Moćko - dyrektor Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Zabłociu, Grażyna Potrzeszcz - kierownik GOPS w Mircu, Kazimiera Szałas - kierownik  GOPS w Morawicy, Anna Moruś-Mergalska  - kierownik GOPS w Nowej Słupi, Teresa Stefańska - kierownik GOPS w Seceminie, Jolanta Staszewska - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie, Justyna Piórkowska - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie, Agata Zalewska - pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku Kamiennej oraz Bogumiła Słapek - pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. Krzyże Zasługi odebrali z rąk wojewody: Magdalena Gościniewicz, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, Anna Gromska, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach i Dorota Wilczyńska, kierownik w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach. Odznaczenie za rzetelną i pełną zaangażowania pracę trafiło także do Renaty Segiecińskiej, dyrektora Wydziału Polityki Społecznej ŚUW.

Obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989 roku, w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego.

 

Urzędnicze święto

Święto Służby Cywilnej obchodzili pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. W uroczystościach wzięli udział wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba oraz wicewojewoda Paweł Olszak

- Dziękuję wszystkim Państwu za rzetelność i profesjonalizm w codziennej pracy, bo to Wy tworzycie markę Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Administracja rządowa jest symbolem struktur państwowości. Bez niej, a tym samym bez Państwa, kraj nie może istnieć i funkcjonować - mówiła wojewoda. Podziękowała również za zaangażowanie i ciągłe podnoszenie umiejętności, które przyczynia się do coraz lepszego działania urzędu, złożyła również specjalne podziękowania za osiem lat wspólnej pracy. Do życzeń i podziękowań przyłączyła się Maria Szydłowska, Dyrektor Generalny ŚUW.

Podczas uroczystości zasłużeni pracownicy otrzymali Statuetki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tradycyjnie, specjalnymi listami gratulacyjnymi, zostali uhonorowani również pracownicy jednostek administracji zespolonej. W imieniu Prezydenta RP wojewoda oraz wicewojewoda odznaczyli Medalami za Długoletnią Służbę dwudziestu pracowników urzędu.

Dzień Służby Cywilnej obchodzony jest 11 listopada, aby podkreślić znaczenie roli administracji państwowej.