Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.20.2016 Przebudowa sieci napowietrznej nn wraz z przyłączami w pasie drogowym DW nr 768 w msc. Stradlice oraz Podolany, jedn. ewid. Kazimierza Wielka W dniu 17.11.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 IR.II.7843.5.18.2016 Budowa linii energetycznej nn w DK nr 74, działka nr 1151 obr. Maruszów, jedn. ewid. Ożarów, km 172+821 do 173+205 W dniu 08.11.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 IR.II.7843.5.17.2016 Przebudowa linii napowietrznej nn w nsc. Łapczyna Wola, Droga wojewódzka nr 742, dz. nr 908, 284 jedn. ewid. Kluczewsko W dniu 09.11.2016r. wniesiono sprzeciw na zgłoszenie
4 IR.II.7843.5.16.2016 Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w DW 765 ul. Kielecka, Szydłów W dniu 25.10.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.15.2016 Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w DW 756 ul. Solecka, Szydłów W dniu 25.10.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu