Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.78.2019 Budowa sieci energetycznej nn w DW nr 745, dz. 738/1 Masłów Pierwszy W dniu 08.01.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 IR.II.7843.5.77.2019 Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn w DW 728, dz. nr 121/1, 28 Kamienna Wola, Gowarczów W dniu 21.01.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 IR.II.7843.5.76.2019 Budowa linii energetycznej nn w DWnr 757, dz. nr 500 m. Strzelce, gm. Oleśnica W dniu 27.01.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
4 IR.II.7843.5.75.2019 Budowa gazociągu i przyłązca gazowego w DW nr 762 , km 6+837 - 6+883 Kielce, ul. Jeziorko W dniu 14.01.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.74.2019 Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej w km 155,821 i sieci gazociągowej w km 155,819, na działce nr ewid. 1239/13, obręb 01 Wąchock, jednostka ewid. 261105_4 Wąchock - miasto. W dni 4.03.2020r. wydano decyzję sprzeciwu nr V/CD/2020
6 IR.II.7843.5.73.2019 Budowa sieci wodociągowej przeciwpożarowej PE110 wraz z przyłączami na Lk nr 70 oraz nr 65, gm. Staszów w km 48,171 - 50,200 oraz 228,700 - 230,400. W dniu 10.01.2020r. wydano decyzję spzreciwu nr I/CD/2020
7 IR.II.7843.5.72.2019 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 3/6, 330/1, 330/2, 330/3, obręb 02, gm. Starachowice. W dniu 13.01.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
8 IR.II.7843.5.71.2019 Budowa gazociągu ś/c w pasie drogi krajowej nr 78 w km 583+787 do 583+808 orz drogi ekspresowej S7 w km 583+861,4 do 583+846, gm. Jędrzejów. W dniu 21.01.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu