Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IN-II.7843.5.7.2015 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Szydłów ul. Rynek 1, 28-225 Szydłów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Szydłów ul. Rynek 1, 28-225 Szydłów
Opis projektowanego obiektu/adres
IN-II.7843.5.7.2015. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie DW 756 msc. Szydłów
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 5-11-2015r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienie sprzeciwu