Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.7.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PSG sp. z.o.o., Oddział Zakład gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG sp. z.o.o., Oddział Zakład gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.7.2020 -Budowa gazociągu średniego ciśnienia wzdłuż lk 25 w km od 181,32 - 181,585, działka 3806/4, obręb 01, 260705_4 Kunów.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 14.02.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.